Relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG: Naszym priorytetem będzie praca nad poziomem marżowości i dalszą poprawą rentowności
Obrazek użytkownika Czaty
11 sie 2023, 15:15

„Naszym priorytetem będzie praca nad poziomem marżowości i dalszą poprawą rentowności” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG

W piątek 11 sierpnia 2023 r. odbył się czat inwestorski z prezesem Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za II kwartał 2023 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o wypłatę dywidendy i perspektywy na kolejne miesiące.

W spotkaniu udział wzięło ponad 250 osób, a prezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe za II kwartał br. oraz dalsze perspektywy rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 11 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry, dziękuję, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasza zaproszenie. Frekwencja mimo wakacji jest imponująca. Dziś porozmawiamy o wynikach II kwartału i podsumowaniu pierwszego półrocza. Czekam na Państwa pytania i jak zawsze jestem do Państwa dyspozycji przez najbliższą godzinę. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej Państwa pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

Gratuluję dobrych wyników! Chciałbym też zapytać jakie czynniki odróżniały II kwartał od poprzedników okresów, że udało się tak znacząco poprawić wyniki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję, to bardzo mobilizuje, gdy nasi rozmówcy doceniają nasze wysiłki. Poprawa wyników w II kwartale 2023 roku nie jest kwestią odmiennych czynników czy warunków prowadzenia biznesu, lecz zasługą naszych konsekwentnych działań, które podejmowaliśmy już w poprzednich okresach, a które w minionym kwartale kontynuowaliśmy. Mam na myśli przede wszystkim długofalowe negocjacje w zakresie polityki zakupowej komponentów, poprawę warunków sprzedaży i optymalizację struktury finansowania. Dzięki podjętym działaniom podnieśliśmy rentowność realizowanych projektów i obniżyliśmy koszty obsługi naszego zadłużenia. Nasz wynik nie był efektem żadnych nadzwyczajnych zdarzeń, lecz następstwem konsekwentnego działania.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są Pana zdaniem perspektywy dla spółki do końca 2023?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Oceniam te perspektywy pozytywnie, ale jest to ostrożny optymizm. Będziemy dążyć w nadchodzących kwartałach do podtrzymania trendu wzrostu obrotów r/r, ale naszym priorytetem będzie praca nad poziomem marżowości i dalszą poprawą rentowności. To czy uda nam się ten plan zrealizować zależy w dużym stopniu od rozwoju sytuacji w gospodarkach światowych oraz w Polsce.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia wyniki I półrocza 2023?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Oceniam wyniki pozytywnie. Dzięki dużemu zaangażowaniu i determinacji całego naszego zespołu wygenerowaliśmy istotne wzrosty, mimo pogarszających się warunków prowadzenia biznesu. Szczególnie doceniam to, że nasze działania skupione wokół poprawy rentowności przynoszą oczekiwane efekty, a nasza Grupa konsekwentnie realizuje plan, aby dodatniej dynamice sprzedaży towarzyszyły wzrosty rentowności. Taki cel postawiliśmy sobie w ogłoszonej przez nas w marcu strategii na lata 2022 – 2026, a miniony kwartał pokazuje, że wiemy jak go realizować.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy widzicie jakieś sygnały ożywienia, które mogłoby wspierać wyniki spółki w II półroczu?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Głównym czynnikiem pozytywnie stymulującym nasze wyniki jest aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przetargów publicznych. Aktywność inwestycyjna JST w poszczególnych miesiącach fluktuuje, ale generalnie pozostaje w trendzie wzrostowym, co jest spowodowane poszukiwaniem oszczędności w kontekście wysokich cen energii elektrycznej. Dominują w tym zakresie polskie samorządy, które są szczerze zainteresowane modernizacją oświetlenia, a także z dużą otwartością podchodzą do pozyskiwania wiedzy o systemach sterowania i nowych modelach finansowania inwestycji. Nawet jeśli dziś coś nie jest jeszcze w zasięgu budżetów mniejszych JST, to włodarze rozumieją, że technologia i cały świat idą w tym kierunku i chcą, aby ich gminy były na to gotowe. Często zaczynają od prostej wymiany opraw oświetleniowych na rozwiązania LEDowe, ale takie, które w przyszłości przyniosą im dalsze oszczędności dzięki uruchomieniu systemów sterowania. Na rynkach zagranicznych ilość nowych przetargów także rośnie, ale z mniejszą dynamiką. Konkludując – sygnały ożywienia płyną z publicznych modernizacji oświetlenia oraz rosnącej wiedzy o rozwoju technologii SMART.

Obrazek użytkownika Anonim
KR

Jak wygląda sytuacja rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych? Czy plan uzyskania 75% z poza Polski jest Pana zdaniem nadal realny?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Odczyty wskaźników gospodarczych jasno pokazują, że na rynkach zagranicznych sytuacja pogarsza się. Słabe wyniki gospodarek niemieckiej i skandynawskich pokazują, że przemysł na tych rynkach nie radzi sobie najlepiej. W takiej sytuacji tylko potwierdza się słuszność naszego podejścia do dywersyfikacji geograficznej. Jest ona często źródłem wyższych kosztów operacyjnych, ale dzięki niej jesteśmy w stanie kompensować słabsze wyniki na jednym rynku, większym zaangażowaniem i lepszą dynamiką zrealizowaną w innym regionie świata. Dzięki naszym doświadczeniom na ponad 70 rynkach międzynarodowych, umiemy w sposób zwinny przenosić naszą koncentrację z jednych projektów na inne. W 2023 roku nie spodziewamy się osiągnięcia 75% udziału eksportu w przychodach, ale oceniam, że jest to jak najbardziej realny cel w perspektywie 2026 roku i będziemy konsekwentnie nad tym pracować.

Obrazek użytkownika Anonim
KR

Jaki wpływ na wzrost przychodów r/r ma inflacja a jaki faktyczny wzrost zainteresowania Waszą ofertą?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Inflacja niewątpliwie ma wpływ na warunki prowadzenia działalności, natomiast to decyzje przedsiębiorstw często determinują to, jaka jest sytuacja w gospodarce. W przypadku naszej grupy kapitałowej pandemia była trudnym okresem, w którym musieliśmy radzić sobie z wieloma wyzwaniami, ale była też okazją i impulsem do pochylenia się nad polityką cenową i procesami optymalizacji produkcji. Tak jak odnosiliśmy się już we wcześniejszych raportach – konsekwentnie podejmujemy działania optymalizacyjne, skupiając się na wzroście rentowności oraz realizacji wyższych wolumenów sprzedaży, co nie byłoby możliwe w przypadku niskiego zainteresowania naszą ofertą.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Mam prośbę techniczna - czy w kolejnych raportach moglibyście Państwo troszkę dopracować warstwę kolorystyczną przy prezentacji wykresów, chodzi o rozbicie poszczególnych elementów wykresów słupkowych, przykładowo na stronie 29, trudno się zorientować jak wygląda struktura bilansu, bo wszystko jest w kolorze szarym. Z góry dziękuję :)

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję za zwrócenie uwagi. Pochylimy się nad tymi sugestiami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W 2024 roku będą w Polsce wybory samorządowe. Czy to element, który może jakoś wpływać na wyniki spółki?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wybory są bardzo ważne. Zarówno w kontekście społecznym i politycznym, ale także biznesowym. Nie jest niczym nowym, że czas poprzedzający wybory charakteryzuje się wysoką aktywnością inwestycyjną JST. Włodarze z dużą determinacją realizują w tym czasie projekty inwestycyjne, które stanową spełnienie złożonych obietnic i wspierają budowanie kapitału politycznego. Dlatego oceniam, że podobnie jak w ostatnich 30 latach, również teraz wybory będą czynnikiem pobudzającym inwestycje publiczne. Po wyborach zazwyczaj przychodzi pewne uspokojenie i wyciszenie, jednakże popyt na nasze produkty jest i będzie wspierany wysokimi cenami energii elektrycznej, co oceniam będzie czynnikiem równoważącym powyborcze spowolnienie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w Warszawie mają być kolejne tego rodzaju przetargi?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Biorąc pod uwagę ostatnie dwa przetargi, które realizujemy, niewiele z warszawskiej infrastruktury pozostaje do zmodernizowania na oświetlenie LED. Jednakże w ostatnim czasie Miasto Warszawa przeprowadziło konsultacje techniczne w zakresie systemu sterowania. Upatrujemy tutaj szans także dla naszej grupy kapitałowej oraz zakładamy start w przetargu, gdy zostanie ogłoszony.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Strategia spółki zakłada wzrost przychodów z eksportu, ale w ostatnich kwartałach wystąpiło w tym zakresie cofnięcie, a nie progres. Z czego to wynika, czy to oznacza, że osiąganie przychodów z zagranicy jest dużo trudniejsze niż z Polski?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Odpowiadałem już na podobne pytanie kilka minut wcześniej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w drugiej połowie roku będą rozstrzygnięcia w jakichś istotnych dla spółki przetargów?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Trochę przekornie, powiem, że dla nas ważne są wszystkie postępowania przetargowe i kontrakty, nawet te najmniejsze. Bo to one wszystkie składają się na wolumen i budują nasz pipeline projektów i wynik całego roku. Dużych, spektakularnych projektów jest stosunkowo niewiele, a konkurencja na nich jest bardzo duża, dlatego bardzo cenimy sobie równowagę w portfelu projektowym. Duże tematy powinny być zrównoważone przez średnie i małe realizacje, których po prostu jest więcej. Zapewniam, że w różnej formule startujemy we wszystkich dużych przetargach, a o ich rozstrzygnięciach poinformujemy za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jak ważny dla spółki jest kontrakt w Hadze? Czy to jest kwestia bardziej prestiżowa, czy będziecie w stanie osiągnąć na nim też sensowną rentowność?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Niepodważalnie jest to kolejny krok w zdobywaniu kontraktów w kluczowych europejskich miastach. Haga jest o tyle szczególnym postępowaniem, że opiera się o wdrożenie całkowicie nowej oprawy skupionej na aspektach światła pośredniego, które ma pozytywny wpływ na jakoś życia mieszkańców miasta. Oczywiście w zakresie finansowym każdy kontrakt musi być rentowny dla grupy kapitałowej i takie założenia przyjęliśmy również dla postępowania haskiego.

Obrazek użytkownika Anonim
Alex

Odnoszę wrażenie, że kontrakt w Hadze może być przełomem dla spółki, ale czy macie przestrzeń na jego realizację i sprostaniu na zapotrzebowanie na ew. wzrost zainteresowania? Jak wygląda aktualne obłożenie mocy produkcyjnych?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Kontrakt warszawski udowodnił, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom najbardziej ambitnych przetargów zarówno w kontekście wiedzy, jak i zdolności produkcyjnych oraz operacyjnych. Oczywiście Haga stanowi pewne techniczne wyzwanie z uwagi na nieszablonowe podejście zamawiającego, natomiast nasz zespół badawczo-rozwojowy ma odpowiednie kompetencje adekwatne nawet dla najwyższych wymagań. Produkcyjnie posiadamy wystarczające zasoby, aby realizować zarówno zadania takie jak Haga i równocześnie obsługiwać także wiele innych inwestycji ulicznych i przemysłowych. Ponadto pragnę również zwrócić uwagę na poczynioną przez nas rozbudowę Centrum Badawczo-Produkcyjnego w Nowym Kisielinie, którą zakończyliśmy w 2022 roku. Z tej perspektywy zasoby zostały przygotowane do obsługi tego rodzaju kontraktów.

Obrazek użytkownika Anonim
EK

Czy w przyszłym roku LUG zaskoczy inwestorów dywidendą?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jest zdecydowanie za wcześnie by podejmować takie rozważania w połowie roku. Decyzje w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok będziemy podejmować po zamknięciu roku i badaniu biegłego rewidenta. Nie chcę teraz spekulować na ten temat. Natomiast mogę powiedzieć, że naszym celem jest podtrzymanie dobrych wyników w kolejnych kwartałach i dalsza poprawa rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak przebiega realizacja kontraktu z Warszawą, co już zostało zrealizowane, zaksięgowane w wynikach i zapłacone? Czy mogę poprosić o aktualizację w tym zakresie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W II kwartale zakończyliśmy dostawy wszystkich opraw SAVA w ramach kontraktu podstawowego, a w ostatnich dniach warszawski ZDM poinformował o zakończeniu montażu zadania podstawowego. Trwają jeszcze dostawy opraw z zakresu prawa opcji. Niebawem rozpoczniemy także dostawy w ramach drugiego przetargów na modernizację oświetlenia na drogach gminnych. Pierwsze dostawy planujemy jeszcze na III kwartał br. Zachęcam do zapoznania się z naszymi raportami bieżącymi dotyczącymi szacunków wyników okresowych oraz raportami kwartalnymi, w których informujemy o poziomach zrealizowanych przychodów z tytułu tego kontraktu.

Obrazek użytkownika Anonim
KR

Jak oceniacie aktualny poziom zadłużenia spółki, który notabene wzrósł w ostatnim kwartale? Z czego to wynika?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję za to pytanie. Jak wspominaliśmy już w poprzednich okresach, poziom zadłużenia szczególnie krótkoterminowego musi być dopasowany do realizowanego obrotu. Nie inaczej stało się w dzisiaj omawianym kwartale gdzie możemy zaobserwować, iż przychody w stosunku do II kw.2022 wzrosły o 9,8% natomiast krótkoterminowe kredyty i pożyczki o zaledwie 4,1%. Jest to oczywiście wypadkową rozwoju organicznego, ale również zwiększonego zapotrzebowania na kapitał wynikającego z realizacji dużych kontraktów, których wolumen systematycznie nam rośnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Błażej

W raporcie i komunikatach ze spółki można wyczuć ostrożność w odniesieniu do przyszłych wyników. Dużo mówicie o monitorowaniu ryzyk. Czego możemy się spodziewać po wynikach II półrocza br?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Rzeczywiście, prezentujemy w naszych materiałach postawę wyważonego optymizmu. Z jednej strony nasze wyniki są bardzo dobre i mamy powody do zadowolenia, z drugiej strony 34 lata doświadczenia w prowadzeniu tego biznesu nauczyły mnie, że sygnałów płynących z gospodarek nie wolno lekceważyć. Dlatego w naszych materiałach jasno wskazujemy, że monitorujemy słabe odczyty wskaźników z gospodarek i zarządzamy ryzykiem, w czym z pewnością pomaga nam dywersyfikacja geograficzna i obecność na 70 rynkach na świecie. Portfolio naszych projektów jest dzisiaj stabilne, lecz pracujemy na projektach budowlanych i zdajemy sobie sprawę, że problemy gospodarcze zawsze odciskają piętno na tej branży w postaci wstrzymywania / opóźniania / rezygnacji z inwestycji. Na ten moment nie można ocenić, który scenariusz się ziści. Na naszą korzyść działają wymogi środowiskowe zmuszające Europę do ograniczania emisji oraz wysokie ceny energii pobudzające inicjatywy związane z ograniczaniem jej zużycia. W związku z tym projekty modernizacyjne mają pierwszeństwo przed nowymi inwestycjami i na ten moment są rozpoczynane i kontynuowane zgodnie z założeniami.

Obrazek użytkownika Anonim
E. D.

Czy planowane są zmiany w strategii, czy wszystko idzie zgodnie z planem?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W marcu br. opublikowaliśmy nową strategię Grupy na lata 2023-26, a już w II kwartale widzimy jej pierwsze efekty w postaci wzrostu rentowności. Na jej ocenę jest jeszcze za wcześnie, natomiast prowadzimy szereg projektów, które mają na celu jak najszybsze wdrożenie jej do codzienności operacyjnej. Nasze dotychczasowe działania zostały już pozytywnie ocenione przez odbiorców. Dlatego wierzymy, że nowa strategia przyniesie kolejne dobre efekty w nadchodzących okresach.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję Państwu za liczne pytania. Jak zawsze to była prawdziwa przyjemność odpowiadać na tak wnikliwe pytania. Życzę Państwu udanego długiego weekendu i już dziś zapraszam na kolejne spotkanie podsumowujące wyniki III kwartału.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.