Lokum Deweloper – drugie podeście do IPO na GPW tym razem z niższą ceną | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
20 lis 2015, 07:05

Lokum Deweloper – drugie podeście do IPO na GPW tym razem z niższą ceną

Ponad miesiąc minął od zapisów na akcje wrocławskiego dewelopera. Niestety, oferta nie doszła wtedy do skutku. Teraz spółka wznawia zapisy. Inwestorzy indywidualni będą mogli wziąć udział w IPO od 20 do 24 listopada. Oto co się zmieniło w ofercie.

Dlaczego Lokum zdecydował się na zawieszenie IPO

Celem wejścia spółki na GPW było pozyskanie kapitału niezbędnego na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją nowych projektów. Niestety, Lokum zdecydował się zawiesić procedurę wejścia na giełdę zaraz po zakończeniu zapisów.

Oficjalnym powodem przedstawionym w drugim aneksie do prospektu były niesprzyjające warunki rynkowe.

Dlaczego jednak spółka zdecydowała się na tak szybkie wznowienie oferty? Warunki rynkowe przez miesiąc nie zmieniły się znacząco, a nawet nieznacznie pogorszyły. Indeks WIG spadł w tym czasie o około 5%, a sam WIG-Deweloperzy spadł o 2,7%. Na to pytanie udziela odpowiedzi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu:

„Mamy pełne przekonanie do strategii realizowanej przez naszą spółkę. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję we Wrocławiu, a na kolejne lata planujemy wyjście na nowe rynki. Wszystko to poparte jest solidnymi wynikami finansowymi, w tym ponadprzeciętną na tle rynku rentownością netto. Wierzymy, że te argumenty trafiają w potrzeby inwestorów i mimo, że warunki na rynku pierwotnym nadal oceniamy jako wymagające – zdecydowaliśmy o powrocie z ofertą publiczną akcji” – Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Także oferta spółki się zmieniła. Cena maksymalna została zmniejszona o 25% z 20 zł do 15 zł za jedną akcję:

„Teraz powracamy z naszą ofertą publiczną, korygując jednocześnie cenę maksymalną akcji, co wynika bezpośrednio z trudnej sytuacji na giełdzie. Mimo, że środki jakie zamierzamy pozyskać z emisji akcji będą niższe od pierwotnie zakładanych, kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych nie zmienia się." – dodaje prezes.

Nowością jest też opublikowanie raportu za trzeci kwartał 2015 r. Przyjrzyjmy się zatem nowym danym.

Raport za III kwartał 2015 r. znacząco zmienia wskaźniki spółki

Spółka w informacji do raportu za trzeci kwartał podtrzymuje poprzednie prognozy dotyczące przychodów za 2015 i 2016 rok:

„(…) Grupa Lokum prognozuje, że jej przychody w 2015 r. wzrosną do 128,1 mln zł, a w 2016 r. do 172,1 mln zł. Zysk netto ma wynieść odpowiednio 36,9 mln zł i 42,4 mln zł (...)”

Prognozowane przychód i zysk na koniec 2015 roku są wyższe niż dla roku 2014. Niestety, dane finansowe za zakończone trzy kwartały są znacznie niższe niż analogiczne dane z roku poprzedniego. Przychody wyniosły 55,6 mln zł (wobec 111,9 mln zł w analogicznym okresie 2014). Zyski zaś wyniosły 13,2 mln zł (wobec 25,6 mln zł w analogicznym okresie 2014).

Jeśli prognozy mają się spełnić, to spółka musi wygenerować w ostatnim kwartale tego roku przychody wyższe od tych wygenerowanych w ostatnich trzech kwartałach. Najwyraźniej jest to możliwe. Skoro zarząd podtrzymuje prognozy mimo mniejszych przychodów kwartalnych, to prawdopodobnie to znaczy, że w ostatnim kwartale tego roku spółka spodziewa się znaczących przychodów ze sfinalizowania inwestycji i zaksięgowania już zrealizowanych transakcji. W prospekcie emisyjnym możemy znaleźć na ten temat ważną informację:

„Zmiana wyniku w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r. jest spowodowana przede wszystkim „sezonowością sprzedaży” związaną z realizacją poszczególnych etapów projektów deweloperskich. Sezonowość ta jest cechą charakterystyczną dla deweloperów mieszkaniowych. W kolejnych miesiącach 2015 r. Zarząd Emitenta spodziewa się znaczącego wzrostu wolumenu sprzedawanych mieszkań (umów przenoszących własność lokali na nabywców), co będzie związane z zakończeniem etapu IIB projektu Lokum Da Vinci oraz zakończeniem we wrześniu 2015 r. projektu Lokum Viva”

Jak zmieniły się wskaźniki spółki po trzecim kwartale

 III kwartał 2015 r.II kwartał 2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.
ROA5,67%11,05%13,05%12,89%7,23%
ROE8,94%16,77%17,53%18,10%11,07%
Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia36,52%34,11%25,58%28,77%34,67%
Marża Operacyjna20,68%22,42%20,67%22,73%15,17%
Marża Zysku Netto19,50%21,84%20,55%22,25%13,52%

Tabela 1. Wskaźniki spółki Lokum Deweloper obliczone za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające raport.
Źródło: wyliczenia własne na podstawie raportu za III kwartał 2015 r. oraz prospektu emisyjnego.

Wskaźniki rentowności spółki znacznie spadły w trzecim kwartale. Zwiększyło się także nieco zadłużenie oraz spadła marża operacyjna i zysku netto (Tabela 1).

 AtalRobygDom DevelopmentLC CorpLokum Deweloper
ROA10,68%6,15%2,36%3,47%5,67%
ROE18,49%17,12%4,84%7,56%8,94%
Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia42,22%64,08%56,54%54,09%36,52%
Marża Operacyjna26,77%11,48%8,31%36,66%20,68%
Marża Zysku Netto21,83%18,93%6,46%23,43%19,50%
Aktywa w mln zł1014,21415,71880,32878,9242,0

Tabela 2: Wartości wskaźników finansowych wybranych konkurentów
w porównaniu do Lokum Deweloper S.A. Dane z serwisu Sindicator.net.

Porównując wskaźniki Lokum Deweloper do konkurencji możemy zauważyć, że spółka pod względem marż operacyjnych jest podobna do LC Corp oraz do spółki Atal, choć wygląda to nieco słabiej niż w poprzednim kwartale. Pod względem wysokości wartości wskaźników ROA i ROE jest obecnie w przybliżeniu podobna do spółki Robyg. (Tabela 2). Warto też zwrócić uwagę, że zadłużenie w stosunku do aktywów, spółka Lokum Deweloper ma wciąż najniższe w tym zestawieniu.

Czy cena akcji Lokum Deweloper jest odpowiednia?

Spółka zmniejszyła znacznie cenę maksymalną lecz i rentowność spadła więc cena w stosunku do zysku (C/Z) zwiększyła się (z C/Z=15,82 do C/Z=21,85). Jeśli więc spółka, mimo słabszego kwartału podtrzymuje prognozy na koniec roku, to musimy założyć, podobnie jak to zrobiliśmy w pierwszej analizie IPO Lokum Deweloper, że w cenie 15 zł za akcję już są uwzględnione przyszłe, większe przychody i zyski.

Należy też zauważyć, że nie jest to jednak cena ostateczna. W drugiej turze negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi może być ustalona cena niższa. Ostatnie debiuty na rynku GPW pokazują, że często cena ostateczna jest niższa od zakładanej.

Nowy harmonogram oferty Lokum

20 - 24 listopada 2015 r.Zapisy dla inwestorów indywidualnych
25 listopada 2015 r.Ogłoszenie ostatecznej ceny akcji
2 grudnia 2015 r.Przydział akcji oferowanych
Ok. 2 tygodnie od przydziału
akcji oferowanych
Planowany pierwszy dzień notowań
PDA na rynku regulowanym GPW

Tabela 3: Nowy harmonogram oferty Lokum Deweloper.

Więcej o samej spółce, ryzykach, szansach i innych istotnych szczegółach oferty, pisaliśmy miesiąc temu w Strefie Inwestorów w analizie spółki Lokum Deweloper: Analiza IPO Lokum Deweloper S.A. Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe Lokum Deweloper

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.