Debiut The Dust: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
23 sie 2017, 11:59

Debiut The Dust: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki?

Od wtorku trwają zapisy na akcje spółki The Dust. Deweloper gier mobilnych zamierza zadebiutować na rynku NewConnect już na początku września. Spółka chce pozyskać kapitał na produkcję autorskich gier. Czym The Dust wyróżnia się na tle innych spółek z branży gamingowej notowanych na GPW? W czym się specjalizuje? Jakie są plany i wyzwania stoją przed spółką? Czy warto wziąć udział w tym IPO? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Stabilny segment gier reklamowych

The Dust specjalizuje się w produkcji małych gier na urządzenia mobilne. Prowadzi działalność w jednym z najbardziej ostatnio popularnych segmentów gier. Jednak wyróżnia się na tle podobnych deweloperów strukturą przychodów. Obecnie skupia się na produkcji gier reklamowych (tzw. advergaming) tworzonych na zlecenie m. in dla Grupy Maspex (marki Tymbark, Kubuś) - gry „Kapsel Run!”, „Kapsel Run 2 Challenge” i „Gry Kubusia”. The Dust stworzył też pierwszą grę w technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality) na platformę Microsoft - gra King of Cards.

Przez trzy lata działalności, oprócz 23 premier gier na zlecenie, spółka stworzyła 8 produkcji własnych typu free-to-play komercjalizowanych głównie przez systemy mikropłatności m. in. „The Last Run - Dead Zombie Shooter”.

Nie jesteśmy firmą, która wydaje dużą grę i uzależnia od niej swój byt na rynku. Utrzymujemy się z produkcji gier advergamingowych. Budujemy swój biznes małymi krokami.

Mówi Jakub Wolff, Prezes Zarządu The Dust

The Dust ma ugruntowała swoją pozycję rynkową w obszarze gier na zlecenie, który daje jej stabilizację finansową i przewidywalne przepływy pieniężne. Teraz zamierza intensywnie rozszerzać zakres produkcji aplikacji pod własną marką. Jeszcze w 2017 r. The Dust planuje wydać 2-3 gry w modelu free to play.

Wykres 1. Planowana struktura przychodów The Dust na lata 2017-2019

planowana struktura przychodów

Kto jest właścicielem The Dust oraz jakie są cele emisji akcji.

The Dust jest spółką założoną przez porozumienie spółek Me & My Friends SA (właścicielami są członkowie zarządu spółki The Dust) oraz T-Bull SA – spółki dobrze znanej inwestorom, notowanej na NewConnect, która jest czołowym producentem gier na urządzenia mobilne w modelu free-to-play.

The Dust nie jest dużą spółką. Przy cenie maksymalnej w wysokości 12 zł, jej kapitalizacja wyniesie około 16 mln zł, czyli czterokrotnie mniej niż minimum wymagane do wejścia na parkiet główny GPW. Dlatego The Dust zamierza zadebiutować na NewConnect, z planem przejścia na rynek regulowany najwcześniej za trzy lata w miarę wzrostu wartości spółki.

Deweloper ma zamiar pozyskać z IPO około 1,7 mln zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój, w tym przede wszystkim na zintensyfikowanie działalności na rynku gier mobilnych w modelu free-to-play. Zarząd deklaruje, że pozyskany kapitał pozwoli się rozwijać spółce przynajmniej do 2019 roku i nie planuje w tym czasie emisji akcji i obligacji.

- Środki te pozwolą nam zrealizować strategię opartą głównie na rozwoju produkcji gier własnych w modelu free-to-play. Już teraz prowadzimy bardzo zaawansowane prace nad kolejnymi 3 tytułami, które planujemy wydać jeszcze w tym roku. Pierwsza z nich „Galaxy Soldier” zadebiutuje jeszcze w październiku 2017 r. i jestem przekonany, że pozwoli zwielokrotnić sukces naszych dotychczasowych gier. W przyszłym roku planujemy kolejne premiery i spodziewamy się jeszcze wyższej dynamiki niż w tym roku. Pozyskane środki przyspieszą wprowadzanie nowych gier na rynek.”

Mówi Jakub Wolff

W ofercie pierwotnej zostaną też zaoferowane małe pakiety akcji mniejszościowych akcjonariuszy. Cała oferta The Dust sięgnie maksymalnie kwoty 2,6 mln zł.

Wykres 2. Struktura akcjonariatu The Dust przed i po debiucie.

Struktura akcjonariatu

Polityka dywidendowa spółki

The Dust nigdy nie wypłacał dywidendy. Jest to spółka młoda z perspektywą intensywnego rozwoju, więc nie powinniśmy spodziewać się też wypłat w najbliższych latach.

Obecna polityka Spółki zakłada niewypłacanie dywidendy, w związku z czym w dającej się przewidzieć przyszłości Zarząd nie planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłacania dywidendy.

Czytamy w memorandum informacyjnym

Czynniki ryzyka i szanse na dalszy rozwój

The Dust prowadzi działalność w branży charakteryzującej się wysokim stopniem globalizacji. W przyszłości może jeszcze mocniej odczuć presję konkurencyjną firm z całego świata, gdyż zamierza zintensyfikować działania w segmencie gier własnej produkcji w modelu free-to-play.

Rynek gier mobilnych cechuje się dużą zmiennością i tym samym ograniczoną przewidywalnością. Na poziom przyszłych przychodów może mieć istotny wpływ ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, na które spółka może nie być przygotowana.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych deweloperów gier, spółka deklaruje, że obecnie nie jest narażona na ryzyko walutowe - udział obcych walut jest "marginalny i nieistotny". Inwestorzy powinni być jednak świadomi ryzyka, że może się to zmienić wraz ze wzrostem udziału sprzedaży gier własnej produkcji w przychodach spółki.

W przyszłych okresach sprawozdawczych, zwłaszcza wraz z planowanym rozwojem segmentu free-to-play, prawdopodobne jest zwiększanie tych udziałów. (...) W przypadku zwiększenia się udziału walut w przychodach i kosztach Spółki, Zarząd nie wyklucza rozważenia stosowania odpowiedniej strategii zabezpieczającej przed zmianami kursowymi.

Czytamy w memorandum informacyjnym

The Dust ma ugruntowaną pozycję na rynku gier na zlecenie (advergaming), na którym prowadzi rentowną działalność i wypracowuje dobre wyniki finansowe. Celem strategicznym The Dust jest skupienie się na produkcji własnych gier w modelu free-to-play. Obecnie przychody z własnych produkcji stanowią 10% wszystkich przychodów. Docelowo mają one stanowić 70% przychodów, przy jednoczesnym rozwoju produkcji gier reklamowych na zlecenie.

W opinii Zarządu, otwiera się olbrzymi rynek, na którym możliwe jest osiąganie bardzo wysokich rentowności i możliwość znacznego zdynamizowania rozwoju Emitenta. Należy zwrócić bowiem uwagę, że odbiorcami gier w modelu free-to-play są posiadacze urządzeń mobilnych na całym świecie. Wielkość tego rynku przekłada się na jego potężną i wciąż rosnącą wartość.

Czytamy w memorandum informacyjnym

Według badań agencji Newzoo przedstawionych w raporcie "Global Games Market Report", rynek gier mobilnych wzrośnie o 68% na przestrzeni czterech najbliższych lat.

Wykres 3. Wartość globalnego rynku gier – prognoza z podziałem na sektory do 2020 r.

Wartość globalnego rynku gier – prognoza z podziałem na sektory do 2020 r

Spółka planuje wydanie 3 własnych gier:

 • New York Dead Island – gra łącząca gatunki shooter, runner i RPG osadzona w scenerii wąskich uliczek postapokaliptycznego Nowego Jorku
 • Galactic Soldier – shooter z przewagą konkurencyjną w postaci trybu cooperative multiplayer
 • The Story – rozgrywka historyczna zlokalizowana w Warszawie w czasie II Wojny Światowej (Powstanie Warszawskie), w której gracz wcieli się w rolę szpiega pomagającego w walce z oprawcami; planuje się, że gra powstanie we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego

Na 2018 rok zaplanowana jest produkcja i wydanie 8 tytułów oraz kontynuowanie produkcji gier na zlecenie już zakontraktowanych.

W obecnie podstawowym segmencie biznesu, czyli produkcji gier na zlecenie, planujemy w 2018 roku ekspansję na Zachód i USA.

Dodaje Jakub Wolff

Dane finansowe The Dust

The Dust przedstawiła dane finansowe za lata 2015-2016 oraz za pierwsze półrocze 2017 roku. Poprzedni rok spółka zakończyła z zyskiem w wysokości 73 tys zł i przychodami powyżej 300 tys zł. W samym pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęła przychody i zyski o wiele wyższe niż w 2016 roku.

Wykres 4. Przychody ze sprzedaży i zysk netto w tys zł za lata 2014-2017.

wyniki finansowe

Spółka nie przedstawiła prognoz wyników finansowych.

Znaki zapytania i plusy oferty

Na NewConnect wybiera się spółka z branży gamingowej. Zamierza pozyskać fundusze na stworzenie i wypromowanie nowych gier typu free-to-play. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki The Dust.

 • Wejście na NewConnect – The Dust zamierza zadebiutować na rynku alternatywnym.
 • Segment gier na zlecenie - Spółka generuje stabilne przychody z produkcji gier reklamowych na zlecenie (90% przychodów).
 • Produkcja gier typu free-to-play – Strategią spółki jest dynamiczne zwiększenie przychodów pochodzących z gier własnej produkcji monetyzowanych poprzez mikropłatności.
 • Mała wielkość oferty – W procesie IPO zostaną zaoferowane akcje o łącznej wartości nie przekraczającej 2,6 mln zł.
 • Brak dywidendy – Zarząd The Dust nie planuje rekomendować wypłaty dywidendy w najbliższych latach.
 • Bardzo konkurencyjna branża – Spółka działa w branży charakteryzującej się wysokim stopniem globalizacji i wysokiej konkurencji.
 • Brak ryzyka walutowego – The Dust nie jest obecnie narażone na ryzyko wynikające ze zmienności kursu walut, ale może się to zmienić wraz z rozwojem segmentu tworzenia gier typu free-to-play.
 • Perspektywiczny rynek – Rynek gier mobilnych charakteryzuje się szybkim wzrostem.
 • Dynamiczny wzrost przychodów i zysków – Spółka pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęła przychody i zyski o wiele wyższe niż w 2016 roku.

Debiut The Dust: harmonogram oferty

Tabela 1. Harmonogram oferty The Dust

22 sierpnia 2017 r.Publikacja Ceny Maksymalnej
od 22 do 29 sierpnia 2017 r.Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Inwestorów Indywidualnych
30 sierpnia 2017 r.Publikacja Ceny Emisyjnej
do 8 września 2017 r.Przydział Akcji

Zobacz także: "Mamy unikalne połączenie dwóch modeli biznesowych - usługowego i produkcji własnych" - Zapis czatu z prezesem The Dust, Jakubem Wolffem

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.