Debiut Danwood Holding: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
17 kwi 2018, 08:26

Debiut Danwood Holding: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Po pierwszych miesiącach 2018 bardzo słabych pod względem liczby debitów wreszcie nastąpił przełom.. Danwood Holding z Podlasia to druga firma która ogłosiła w kwietniu plany IPO. Spółka specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych pod klucz. Na akcje spółki można zapisywać się do poniedziałku, 23 kwietnia. Oferta jest duża – do 360 mln zł. W czym specjalizuje się Danwood Holding? Jakie ma przed sobą szanse i ryzyka rozwoju? Czy będzie wypłacać dywidendę? Jak wygląda jej sytuacja finansowa? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Spis treści

Domy pod klucz, czyli czym zajmuje się Danwood Holding

Danwood jest spółką z branży budowlanej, lecz tego rodzaju klasyfikacja może być nieco myląca. Spółka nie buduje osiedli mieszkaniowych, lecz domy jednorodzinne dla klientów indywidualnych. Każdy z nich jest "szyty na miarę", a zdecydowana większość wykańczana pod klucz. Klient dostaje więc gotowy produkt w postaci prefabrykowanego domu o konstrukcji drewnianej z montażem i pełnym wykończeniem.

Grupa działa przede wszystkim na rynku niemieckim (87% przychodów) oraz na rynkach brytyjskim, austriackim, szwajcarskim i polskim. Dzięki zakładowi produkcyjnemu w Bielsku Podlaskim (moce produkcyjne 1,5 tys domów rocznie) i koncentracji sprzedaży na kanałach internetowych, oraz biurom architektonicznym zlokalizowanym na terenie Polski, spółka uzyskuje przewagi kosztowe nad konkurentami.

Kraje działalności Danwood Holding wraz z odsetkiem przychodów ze sprzedaży w 2017 r.

Kraje działalności grupy

Obecnie Danwood jest największą w swojej branży spółką na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”. Jej udział w tym segmencie wynosi około10 – 11%.Jest też trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem.

Struktura dostawców domów prefabrykowanych na rynku niemieckim

Konkurencja rynek niemiecki

- Przez ostatnie lata rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, systematycznie zwiększając liczbę przekazywanych domów. W 2017 roku dostarczyliśmy klientom 1215 domów, czyli o 22% więcej niż rok wcześniej. Mamy wypełniony portfel zamówień na rok 2018 i początek 2019 roku.- mówi Jarosław Jurak, prezes zarządu Danwood Holding SA.

Zobacz także: Danwood Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną 

Kto sprzedaje akcje w IPO?

Wszystkie akcje spółki należą do dobrze znanego inwestorom z GPW funduszu private equity zależnego pośrednio od Enterprise Investors. Wspomniany fundusz wprowadzał na giełdę m.in. zeszłorocznego debiutanta – sieć sklepów Dino.

Spółka deklaruje, że jej model biznesowy pozwala na generowanie „dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne". Dlatego też nie planuje emisji akcji w celu pozyskania dodatkowych środków. Główny inwestor, fundusz private equity, zaoferuje 50% posiadanych akcji. Może też zwiększyć ofertę do 60% walorów. Fundusz podpisał umowę lock-up na rok na pozostałe walory.

- Głównym celem wejścia na giełdę jest wzmocnienie naszej wiarygodności. Budujemy przede wszystkim dla klientów indywidualnych i żyjemy z zaufania klientów. Spółka obecna na giełdzie jest postrzegana jako transparentna. - mówi Jarosław Jurak

Cena maksymalna została ustalona na 15 zł za jedną akcję, co przekłada się na wycenę spółki w wysokości 600 mln zł.

Polityka dywidendowa Danwood Holding

Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości od 50% do 100% zysku netto. Mimo że spółka jest rentowna, pierwsza wypłata zostanie zrealizowana dopiero z zysków za 2019 r., czyli w 2020 roku. Wynika to z zapisów umowy kredytowej, która uniemożliwia wcześniejsze dzielenie się zyskiem.

W przeszłości spółka, a właściwie jej poprzednicy prawni, nie wypłacała dywidendy, ale akcjonariuszom zostały przekazane środki w wysokości ok. 82 mln euro w postaci obligacji i akcji.

Czynniki ryzyka i szanse rozwoju

Część czynników ryzyka dotyczących szeroko rozumianej branży budowlanej dotyczy też spółki Danwood. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ryzyko niedoboru pracowników produkcyjnych i brygad montażowych oraz wzrost wynagrodzeń. Jest to poważny problem dla całej branży budowlanej. Dla zwiększenia liczby sprzedanych domów i przychodów w kolejnych latach liczba pracowników, w tym w szczególności brygad montażowo‐wykończeniowych, musi systematycznie rosnąć. Spółka minimalizuje to ryzyko prowadząc długofalową i ciągłą rekrutację personelu zapewniającą jej stały napływ wykwalifikowanych pracowników. Współpracuje też m.in. z lokalnymi szkołami zawodowymi. W tym kontekście, dużym plusem jest też sama lokalizacja spółki - na Podlasiu jest obecnie łatwiejszy dostęp do siły roboczej.

Warto też zwrócić uwagę na ryzyko związane z postrzeganiem marki (tzw. ryzyko reputacyjne), na które spółka jest w szczególności narażona ze względu kierowania oferty do klientów indywidualnych oraz poprzez prowadzenie sprzedaży głównie przez kanał Internet.

W odróżnieniu od większości firm budowlanych notowanych na GPW, Danwood działa przede wszystkim za granicą. 94% przychodów w zeszłym roku zostało wygenerowane w walucie obcej. Ryzyko wahań kursów jest minimalizowane przez spółkę transakcjami typu forward. Spółka jest w stanie zabezpieczyć przepływy 1,5 roku do przodu, gdyż tyle trwa średnio okres od zamówienia do otrzymania płatności.

Co ciekawe, mimo że Danwood jest spółką z branży budowlanej, w podstawowym obszarze działalności grupy, tj. produkcji i montażu domów prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej, nie występuje sezonowość. Przychody ze sprzedaży są równomierne w całym roku obrotowym. Wiąże się z tym też brak ryzyk związanych ze zmiennością pogody.

Spółka jest obecna też na rynku brytyjskim i zamierza w najbliższych latach zintensyfikować tam działalność. W związku z tym dochodzą nowe ryzyka związane z konsekwencjami wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

"Rozpoczęta procedura wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur gospodarczych i finansowych Unii Europejskiej rodzi szereg niepewności i ryzyk (...) W szczególności nie są znane przyszłe zasady przepływu towarów i usług oraz zatrudnienia obcokrajowców, które mogą zostać ukształtowane w sposób ograniczający opłacalność eksportu do Wielkiej Brytanii. Przyjęcie niekorzystnych rozwiązań w tym zakresie może ograniczyć plany ekspansji Grupy na ten rynek" – czytamy w prospekcie emisyjnym.

Zarząd rozpatruje zwiększenie zaangażowana w rynek brytyjski jako dużą szansę dla spółki. Udział domów prefabrykowanych w Wielkiej Brytanii jest poniżej 10%, dla porównania w Niemczech i Austrii sięga on już 20%.

W dalszych planach spółki jest też wejście na rynki Szwecji i Norwegii. Danwood zamierza też rozwinąć ofertę na dotychczasowych rynkach, w szczególności umocnić pozycję rynkową w Niemczech. Zamierza zaoferować domy w stylu skandynawskim, o wyższym standardzie dla zamożniejszych klientów.

Spółce sprzyja trend proekologiczny, w który wpisują się energooszczędne domy prefabrykowane, ale też sprzyjają czynniki ekonomiczne. Według raportu Rolanda Bergera ze stycznia 2018 r.: "Należy przewidywać, że tempo wzrostu wartości sprzedaży domów prefabrykowanych będzie istotnie wyższe od tempa wzrostu liczby sprzedanych domów. Średnioroczny wzrost (CAGR) wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” dla rynków, na których grupa prowadzi działalność, w latach 2014-2017 wyniósł 10,6%, a w latach 2017-2022 ma wynieść 7,0%"

Danwood w celach strategicznych zapisał dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów. Dla porównania spółka w 2017 roku dostarczyła ponad 1200 domów. Zamierza więc zwiększać produkcję o około 200 domów rocznie przez najbliższe lata.

Dane finansowe

Danwood podał dane za lata 2015 – 2017. Wynika z nich, że grupa systematycznie zwiększała przychody. Wzrosły one o 27% w 2016 r, oraz o 26% w 2017 r. Zwiększały się też zysk ze sprzedaży: o 20% w 2016 r i o kolejne 25% w 2017 r.

Liczba dostarczonych domów wzrosła z ponad 800 sztuk w 2015 r do ponad 1200 w 2017 r. Posiadany portfel zamówień pozwala też oszacować dalszy wzrost na półtora roku do przodu. Złożone zamówienia na domy w tym roku wpłyną na wyniki spółki dopiero po ich przekazaniu, czyli średnio 1,5 roku później.

Portfel zamówień w latach 2015 - 2017

portfel zamówień

Zarząd podkreśla, że spółka "ma ograniczone zapotrzebowanie na kapitał" i ma "wysoki poziom konwersji gotówki". Oznacza to, że nie potrzebuje finansowania zewnętrznego, czyli emisji akcji, obligacji, czy kredytów, by zrealizować cele strategiczne. 

Debiut Danwood Holding, znaki zapytania i plusy oferty

Podsumowując, na giełdę wybiera się spółka budująca domy prefabrykowane w standardzie "pod klucz". Nie emituje akcji i zamierza wypłacać dywidendę. Zbierzmy więc najważniejsze informacje na temat tego IPO:

  • Domy jednorodzinne pod klucz – na GPW wybiera się spółka specjalizująca się w budowie domów „szytych na miarę” dla klienta indywidualnego
  • Rynek niemiecki – zdecydowana większość przychodów grupy pochodzi z rynku niemieckiego (87%)
  • Lider w branży - Danwood osiągną status największej spółki pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz” na rynku niemieckim
  • Systematyczny wzrost – spółka zwiększa regularnie przychody i zyski o kilkadziesiąt procent rocznie
  • Brak emisji akcji – Wszystkie akcje oferowane należą do jedynego właściciela, funduszu private equity.
  • Dywidenda – Spółka zamierza wypłacać dywidendę od 50% do 100% zysku netto, ale dopiero od 2020 r.
  • Ryzyka związane z brakiem siły roboczej – spółka wraz ze wzrostem produkcji domów narażona jest na ryzyka związane z brakiem siły roboczej i wzrostu wynagrodzeń.
  • Zintensyfikowanie sprzedaży na rynku brytyjskim – Danwood zamierza zwiększyć sprzedaż w Wielkiej Brytanii, a w dalszych planach spółki jest też wejście na rynki Szwecji i Norwegii.
  • Ograniczone zapotrzebowanie na kapitał - Spółka nie potrzebuje finansowania zewnętrznego, by zrealizować cele strategiczne.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

Tabela 1. Harmonogram oferty Danwood Holding

DataEtap
13-23 kwietnia 2018 r.Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
nie później niż 24 kwietnia 2018 r.Opublikowanie ceny ostatecznej
30 kwietnia 2018 r.Przydział akcji
około 11 maja 2018 r.Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

AktualizacjaIPO Danwood Holding zawieszone, debiut spółki na giełdzie odwołany

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2018 roku 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.