Debiut CANAL+ Polska: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
04 lis 2020, 13:26

Debiut CANAL+ Polska: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Druga duża spółka, po Allegro, szykuje swój debiut na warszawskim parkiecie. Proces IPO rozpoczął CANAL+. Oferta akcji o wartości 1,3 mld zł już się wystartowała, a zapisy potrwają do 9 listopada. Spółka planuje wejść na główny rynek GPW w dniu 23 listopada.

CANAL+ Polska jest drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce i nadawcą kanałów telewizyjnych z segmentu premium. Spółka ma około 2,7 miliona klientów. Udział CANAL+ w rynku tradycyjnej płatnej telewizji wynosi 21% (największy udział ma obecnie Cyfrowy Polsat 31%). Grupa jest operatorem Platformy CANAL+ oferującej pakiety płatnej telewizji obejmujące własne kanały oraz firm zewnętrznych.

Strategia spółki opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich są autorskie i oryginalne treści produkowane samodzielnie lub we współpracy i udostępniane przez wiele kanałów tradycyjnych i internetowych. Drugim filarem są pozyskiwane treści międzynarodowe poprzez długoterminowe umowy licencyjne. CANAL+ współpracuje z największymi dystrybutorami takimi jak 20th Century Studios czy Universal. Poza mocną ofertą filmową i seriali produkcji własnej i na bazie licencji, CANAL+ opiera ofertę na trzecim filarze. Jest nim mocna oferta kanałów sportowych. Canal+ również jest zaangażowany w dystrybucję filmów do kin za pośrednictwem spółki zależnej Kino Świat.

„Zarząd jest zdania, że dzięki swoim własnym dwunastu kanałom telewizyjnym premium pod marką CANAL+ oraz starannie wyselekcjonowanym kanałom premium podmiotów trzecich Platforma CANAL+ oferuje swoim klientom najbogatsze doświadczenia związane z telewizją premium na polskim rynku płatnej telewizji” - czytamy w prospekcie emisyjnym.
 

Model działalności Canal+


CANAL+ umacnia się też na rynku cyfrowych nielinearnych treści programowych (audycji udostępnianych na żądanie przez internet). W maju tego roku spółka uruchomiła usługę CANAL+ (OTT). Udostępnia w jej ramach dostęp do 10 własnych programów premium i 7 tematycznych oraz 59 programów firm zewnętrznych.

„Na decyzję tę wpłynęły pozytywne doświadczenia związane z rosnącą popularnością usługi OTT Player+ oraz perspektywa dynamicznego rozwoju OTT i zwiększania dostępu do szybkiego Internetu. Zdaniem Zarządu, uruchomienie CANAL+ (OTT) potwierdza wiodącą pozycję CANAL+ Polska w zakresie technologii cyfrowej na rynku płatnej telewizji w Polsce” - czytamy dalej w prospekcie emisyjnym.

Zobacz także: 23 spółki, które planują debiut na GPW lub NewConnect w najbliższych miesiącach

Szanse i czynniki ryzyka oferty CANAL+

CANAL+ osiągnął wysoką pozycję na rynku polskim, ale warto pamiętać, że cały czas musi dbać o jej utrzymanie. Rynek płatnej telewizji charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Głównym konkurentem spółki jest Cyfrowy Polsat posiadający większy udział w rynku. Ponadto spółka od 2017 r. konkuruje w segmencie usług OTT (serwisów streamingowych dostarczających treści przez internet) z istniejącymi platformami m.in. Netflixem, HBO GO, IPLA Cyfrowego Polsatu, Apple TV+ czy Amazon Prime. Ten rynek charakteryzuje się znaczącym wzrostem i wciąż pojawiają się na nim nowe podmioty.

„Przykładowo, podmioty z grupy Discovery, w tym TVN S.A., bezpośrednio kontrolująca jednego z Akcjonariuszy Sprzedających (tj. TVN Media), zawarły w październiku 2019 r. umowę joint venture (wspólne przedsięwzięcie) ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. w celu uruchomienia nowej platformy OTT w Polsce. (…) CANAL+ Polska nie może także zapewnić, że inni międzynarodowi konkurenci (tacy jak Disney+), którzy aktualnie nie są obecni na polskim rynku telewizyjnym, nie uznają tego rynku za atrakcyjny, w szczególności w zakresie usług OTT” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Sukces komercyjny w dużej mierze zależy od skuteczności pozyskiwania atrakcyjnych treści programowych i przewidywania upodobań i preferencji klientów. Rosnąca konkurencja wymaga stałego zwiększania nakładów na tworzenie autorskich treści i pozyskiwanie nowych. Nie zawsze się to udaje. Przykładowo spółka nie została wybrana do nadawania rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA w Polsce w sezonach od 2018/19 do 2020/21. Z drugiej strony, CANAL+ udało się przedłużyć licencję na 2 kolejne sezony ekstraklasy.

Sektor działalności CANAL+ Polska podlega stale dynamicznym zmianom technologicznym. W szczególności tyczy się to działu powiązanego z nadawaniem treści przez internet, który stale rośnie. Wymaga to od spółki ponoszenia nakładów na wdrażanie i dostosowywanie się do nowych technologii.

Ponadto grupa narażona jest na pośrednią konkurencję oferującą alternatywna formę spędzania czasu. Jest nią chociażby stale rosnący rynek gier komputerowych, czy aplikacji na smartfony, ale też inne formy spędzania czasu zyskujące na popularności.

„Postęp technologiczny, a także szereg innych czynników, takich jak zmieniające się zachowania konsumentów oraz trendy, sprawiają, że działalność Grupy CANAL+ Polska jest narażona na rosnącą konkurencję pod względem dostępności czasu przeznaczanego przez klientów na wypoczynek i rozrywkę oraz sposobu jego spędzania” - czytamy w prospekcie.

Na działalność grupy mają też wpływ wahania kursów walut. Spółka ponad 90% przychodów otrzymuje w polskiej walucie, ale koszty operacyjne w ok. 50% są rozliczane w walutach obcych. CANAL+ stara się minimalizować to ryzyko korzystając z różnych instrumentów pochodnych zabezpieczających kursy walutowe.

Z drugiej strony, trendy rynkowe wpływają pozytywnie na rozwój całej branży i biznesu CANAL+. Rosną wydatki gospodarstw domowych na rozrywkę. W szczególności dobrze rozwijają się segmenty OTT i IPTV w Polsce, których liczba klientów w latach 2019 – 2024 ma rosnąć w tempie, odpowiednio 17,7% i 11,2% rocznie do 4,6 mln w 2024 r. A przychody z tych segmentów mają utrzymać tempo wzrostu rzędu 18,8% i 12% rocznie w latach 2019-2024.

Penetracja rynku OTT wynosi obecnie 14% w Polsce w porównaniu do penetracji płatnej telewizji na poziomie 72%. Według analityków, do 2024 r. ten wskaźnik wzrośnie ponad dwukrotnie do 30%.
 

Liczba abonamentów OTT w Europie


Rozwój ten jest wspomagany rosnącym dostępem do sieci światłowodowych wspieranym przez programy rządowe.

„Oczekuje się, że niektóre obecnie rozwijane lub wprowadzane nowe technologie, w tym LTE Advanced i 5G, a także technologie światłowodowe pozwalające na szybszą transmisję danych przy niższych kosztach, będą odgrywały coraz większą rolę w nadawaniu lub dostarczaniu treści programowych, w szczególności usługi OTT i jej dalszego rozwoju” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) na rynku płatnej telewizji w Polsce jest wyższy niż w krajach Europy Wschodniej, ale wciąż znacznie niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Według raportu ADL w 2018 r. Wynosił on 10,9 EUR dla Polski i 16 EUR dla Francji oraz powyżej 36 EUR dla Wielkiej Brytanii i Włoch, co wskazuje na możliwy jego wzrost także w Polsce.
 

ARPU płatnej TV w wybranych krajach


Sam rynek płatnej telewizji w Polsce uznawany jest za atrakcyjni i o stabilnej ugruntowanej pozycji. Jego wartość raport ADL szacuje na 6,6 mld zł w 2019 r. z przewidywanym wzrostem do 7,7 mld zł w 2024 r. (3,2% rocznie).
 

redni czas oglądania telewizji w Europie


„Średni czas oglądania telewizji w Polsce był stabilny w ciągu ostatnich kilku lat (2011-2019) i wynosił średnio 254 minuty dziennie, przewyższając średnią dla państw Unii Europejskiej (średnio 227 minut dziennie w 2017 r.) i krajów Europy Zachodniej (źródło: Raport ADL na podstawie danych z badań Nielsen Poland i Transparency Market Research)” - zaznaczono w prospekcie emisyjnym.

Wzrasta też, już i tak duża, liczba klientów płatnej telewizji. W 2019 r. liczba gospodarstw domowych korzystająca z tej usługi osiągnęła 10,7 mln (z 14,7 mln gospodarstw domowych ogółem). Szacuje się, że trend wzrostowy utrzyma się na poziomie 0,3% rocznie – niższym niż w poprzednich latach ze względu na dużą bazę początkową.
 

Liczba klientów płatnej telewizj w Polsce

Zobacz także: Debiuty na GPW i NewConnect w 2020 to nie jest prosta recepta na zysk, ale są sposoby aby na nich dużo zarobić

Dane finansowe Canal +

Spółka wykazuje z roku na rok rosnące przychody oraz zyski. Od 2017 r. do końca 2019 r. przychody wzrosły do 2.29 mln zł z 2.15 mln zł. Średni roczny wzrost był na poziomie 3,3%. EBITDA w tym okresie rosła średnio rocznie o 7,6%. W pierwszym półroczu 2020 r. wzrost organiczny przychodów sięgnął 2,8% a wzrost EBITDA o 30% w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r.

Wyniki finansowe Canal+

Warto zauważyć, że grupa utrzymuje stabilny i wysoki poziom średniego miesięcznego przychodu na klienta (ARPU). Według szacunków grupy, jest on wyższy o ok. 30% od ARPU konkurenta, Cyfrowego Polsatu. W 2019 r bezpośrednie ARPU CANAL+ Polska wyniosło 62,9 zł miesięcznie, czyli powyżej średniego ARPU i powyżej ARPU Cyfrowego Polsatu w wysokości 46 zł. Inni operatorzy także utrzymują ten wskaźnik na podobnym poziomie.
 

ARPU w Polsce telewizji płatnej

Zarząd tłumaczy ten efekt położeniem większego nacisku na sprzedaż ofert z najdroższego segmentu skierowanych do zamożniejszych klientów, którzy gotowi są zapłacić więcej za wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Polityka dywidendowa CANAL+

Według przyjętej polityki dywidendowej na następne lata, zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto. Pierwszej wypłaty możemy spodziewać się już w 2021 r. z zysku za 2020 r.

Spółka wypłacała już trzykrotnie dywidendę w poprzednich latach. Stanowiła ona znaczny odsetek zysku netto. Ponadto w listopadzie tego roku CANAL+ wypłaci także zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 r. w wysokości 4,27 zł na akcję. Przysługiwać będzie tylko obecnym akcjonariuszom. Nie uszczupli ona jednak przewidywanej dywidendy, która ma być wypłacona w 2021 r. gdyż, jak zaznaczono w prospekcie: „Zaliczka zostanie wypłacona w całości ze środków zgromadzonych w ramach kapitału rezerwowego utworzonego z zatrzymanych zysków i nie obniży zysku za 2020 r. przypadającego do wypłaty w 2021 r.”

Akcje oferowane i debiut na GPW

Akcjonariuszami CANAL+ Polska są trzy podmioty. Dominujący udział ma Groupe Canal+ posiadająca ok. 51% akcji. Dwóch pozostałych akcjonariuszy to TVN Media i Liberty Global Ventures Holding. Oferowane akcje należą właśnie do akcjonariuszy mniejszościowych i to do nich trafi zebrany kapitał.
 

Akcjonariat Canal+


Spółka w IPO nie wyemituje nowych akcji i nie pozyska środków z ich sprzedaży. Akcjonariusz większościowy nie będzie sprzedawał akcji i pozostanie podmiotem dominującym po przeprowadzeniu oferty. Na jego akcje zostało też nałożone ograniczenie sprzedaży do 360 dni od daty debiutu (umowa lock-up).

Inwestorzy będą mogli objąć do 49% wszystkich akcji spółki, co oznacza, że free float akcji na giełdzie będzie wysoki.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się w środę, 4 listopada i potrwają do poniedziałku, 9 listopada. W tej transzy zostanie zaoferowanych ok 10% całości oferty o wartości ok. 130 mln zł. Inwestorzy indywidualni zapisywać się będą po cenie maksymalnej w wysokości 60 zł. Następnie, po przydziale akcji i ustaleniu ceny ostatecznej, nadwyżki założonego kapitału zostaną zwrócone. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone przez konsorcjum 10 biur maklerskich.

Cena maksymalna jednej akcji została ustalona w wysokości 60 zł. Całość oferty sięgnie więc 1,3 mld zł. Jeśli CANAL+ uplasowałby akcje po cenie maksymalnej, jego kapitalizacja wyniosłaby 2,6 mld zł. Wielkość spółki kwalifikowałaby ją do ubiegania się o dołączenie do składu indeksu mWIG40, a może z czasem i WIG20.

CANAL+ zakłada, że debiut na GPW nastąpi 23 listopada 2020 r.
 

Harmonogram oferty akcji CANAL+

DataEtap
3-9 listopada 2020 r.Procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
4-9 listopada 2020 r.  (do godz. 23.59)Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
10 listopada 2020 r. (do godz. 9.00)Ustalenie ostatecznej liczby akcji i ceny w ramach oferty
10-13 listopada 2020 r.Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
Do 17 listopada 2020 r.Przydział Akcji Oferowanych
Ok. 23 listopada 2020 r.Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

Zobacz także: Debiuty w 2020 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.