Debiut Vercom z grupy R22: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
14 kwi 2021, 08:30

Debiut Vercom z grupy R22: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

W środę, 14 kwietnia rozpoczynają się zapisy na akcje w ramach IPO spółki Vercom wchodzącej w skład notowanej na giełdzie grupy R22. Spółka planuje pozyskać do 180 mln zł na rozwinięcie działalności poprzez akwizycje. Oto co warto wiedzieć o spółce, która planuje debiut na GPW.

Vercom odpowiada w grupie R22 za oferowanie usług w modelu CPaaS. Jest obecnie wiodącą platformą komunikacyjną w Europie Środkowo-Wschodniej. Klientami Vercom są przede wszystkim firmy powiązane z sektorem e-commerce, które potrzebują sprawnego systemu komunikacji z ich klientami. Z usług Vercom korzystają takie firmy jak eobuwie.pl, Allegro, OLX, Rossmann, Answear, Żabka, mBank, IKEA i tysiące mniejszych podmiotów.

Vercom dostarcza skuteczne, bezpieczne i optymalne pod względem kosztów systemy do komunikacji i utrzymywania relacji firma-klient. Udostępnia platformy służące do integracji oraz automatyzacji wielokanałowej komunikacji w modelu CPaaS.

„Nasze rozwiązania pomagają naszym klientom i partnerom przezwyciężyć złożoność komunikacji, automatyzować oraz zwiększać jej skalę, zachowując przy tym wysoką dostarczalność i efektywność – a wszystko to w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób” - wyjaśnia spółka.

Zobacz także: Oferta publiczna akcji Vercom oraz debiut na GPW [Webinar z przedstawicielami spółki]

Klientami Vercom są spółki z sektorów stricte e-commerce i powiązanych: retail i e-commerce (37% przychodów), logistyki (25%), digital marketing i martech (13%), które składają się łącznie na 75% wszystkich przychodów. Ponadto spółka świadczy usługi w sektorach: finansowym (7%), telekomunikacji (11%) i innych (6% przychodów).
 

sektory Vercom

Zobacz także: Oferta publiczna akcji Vercom oraz debiut na GPW [Webinar z przedstawicielami spółki]. Środa 14 kwietnia godz. 10:00

Czym jest CPaaS?

Ważnym aspektem w przypadku tego IPO jest zrozumienie czym właściwie są oferowane przez Vercom usługi CPaaS i co nowego wnoszą do branż e-commerce, bankowości i wielu innych powiązanych dziedzin współczesnej gospodarki.

CPaaS (Communication Platform-as-a-Service) jest usługą, a właściwie rozwiązaniem, które pozwala firmom docierać do klientów w spójny i efektywny sposób. Każdy z nas ma z nim styczność na co dzień podczas robienia zakupów on-line, zamawiając usługi, kuriera, płacąc mobilnie lub korzystając z bankowości przez internet. Z dużym prawdopodobieństwem w każdej z tych czynności prawdopodobnie wspierają nas w tym procesie usługi CPaaS. Tego typu rozwiązania stały się podstawą i integralną częścią postępującej cyfryzacji.

CPaaS jest nowoczesnym rozwiązaniem do komunikacji firm z klientami za pomocą jednej dedykowanej platformy. Porządkuje ona proces, komunikacji przy użyciu wiadomości tekstowych, graficznych, głosowych oraz wideo takich jak SMS, email, push czy OTT.

Integracja wszystkich usług sprawia, że komunikacja z klientem jest spójna i zautomatyzowana, a przez to tańsza w obsłudze.
 

CPaaS_vercom

Źródło: Vercom
 

Firmy korzystające z CPaaS otrzymują gotowe rozwiązania - nie muszą samodzielnie budować i integrować systemów, ale od razu wdrażają gotowe i elastyczne rozwiązania oparte o interfejs API. Nie muszą martwić się utrzymywaniem i rozbudową technicznej infrastruktury. Taka integracja ułatwia proces, ale też zdecydowanie upraszcza wdrożenie jednolitej strategii komunikacji między firmą, a jej klientem. To z kolei przekłada się nie tylko na oszczędności, ale też na zwiększenie lojalności klientów.
 

Vercom działania

Źródło: Vercom

Zobacz także: CPaaS rośnie dzięki e-commerce i usługom w internecie. Co i dlaczego warto o nim wiedzieć? 

Dwa filary wzrostu Vercom

Spółka skupia się na dwóch filarach wzrostu. Pierwszym i najważniejszym jest rozwój organiczny. Usługi CPaaS stanowią ok. 90% udziału w przychodach ogółem, a usługi komplementarne ok. 10% przychodów. Model CPaaS obejmuje opłatę zmienną oraz stałą. Ta pierwsza zależy od wolumenu wysyłanych komunikatów, dlatego też biznes Vercom rośnie wraz z jego klientami.

Spółka wykorzystuje więc głównie wzrost skali współpracy z klientami. Rozpoczyna od oferowania pojedynczych usług, a następnie, wraz z rozwojem biznesu klienta i całego rynku zwiększa sprzedaż oferując podłączanie nowych kanałów i usług. Dzięki temu stale rośnie średni przychód na użytkownika (ARPU). W 2018 r. Vercom generował średnio 8,3 tys. zł przychodu na klienta, a obecnie jest to już poziom 11,8 tys. zł. W tym czasie liczba klientów wzrosła z 7,1 tys. do 8,8 tys.

„Pozyskujemy klienta na długi okres. Wraz z rozwojem oferujemy mu kolejne rozwiązania problemów i wyzwań. Zaczynamy od usług marketingowych, a potem działu sprzedaży, wsparcia sprzedaży, wsparcia płatności i całego działu e-commerce” - mówi Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Na takim rozwiązaniu korzystają obie strony. Klient otrzymuje kompleksowe rozwiązania i dostęp do wszystkich kanałów informacyjnych, a dla spółki jest to źródło dodatkowych marż na już pozyskanych klientach. Uplasowanie nowych usług dla firm już współpracujących zmniejsza też konieczność kosztownego pozyskiwania wciąż nowych klientów i dużych nakładów na marketing.

„Wszystkie te czynniki przyczyniają się do wzrostu ARPU – rośnie o ok. 20% rocznie. Natomiast wzrost liczby klientów wynosi 12%. Warto tu wskazać na bardzo niski CHURN (wskaźnik rezygnacji) – praktycznie pomijalny i dotyczy grupy małych klientów. Mamy bowiem stabilną i bezpieczną bazę klientów, którzy korzystają ze wzrostu rynku.” - dodaje prezes.
 

Trendy w przychodach od klientów Vercom


Rozwój organiczny był do tej pory kluczowym filarem. Teraz Vercom rozwija drugi. Są nim przejęcia. Akwizycje mają być sposobem na skokowy wzrost liczby klientów i tym samym przychodów. W 2017 r. Vercom przejął, po czym rozwinął spółkę SerwerSMS. W zeszłym roku przejął ProfiSMS – czeskiego lidera rynku komunikacji masowej.

„Potwierdzeniem zdolności Grupy do skutecznej realizacji synergii jest między innymi nabycie polskiej spółki SerwerSMS. Dzięki optymalizacji oferty oraz zmianom organizacyjnym, średni, miesięczny poziom przychodów generowany przez klientów SerwerSMS na poziomie jednostkowym wzrósł ponad dwukrotnie w latach 2017-2020 (dane zarządcze Spółki). W ostatnim kwartale 2020 roku, Grupa zakończyła także przejęcie wiodącego gracza na czeskim rynku komunikacji A2P w kanale SMS, spółkę ProfiSMS, która posiada bazę ponad 2,5 tysiąca klientów i w 2020 roku osiągnęła wynik EBITDA Operacyjna na poziomie 7,1 mln PLN.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Oprócz standardowych akwizycji firm skupiających się na komunikacji, Vercom realizuje też inwestycje w zasoby technologiczne i nowoczesne narzędzia. Przykładem jest nabycie Appchance (technologie mobilne) i spółki User.com.

Przeznaczenie emisji akcji jest właśnie nakierowane na ten filar rozwoju. Vercom zakłada dokonanie kolejnych akwizycji w najbliższym czasie. Celuje przede wszystkim w przejęcia spółek specjalizujących się w usługach CPaaS z wykorzystaniem jednego konkretnego kanału komunikacji. Jednocześnie wyróżniających się znaczną i międzynarodową bazą klientów. Ale też spółek posiadających technologię rozszerzającą kompetencje w obszarze CPaaS.
 

Historia Vercom

Zobacz także: R22 przejmuje lidera czeskiego rynku komunikacji masowej SMS – Grupę ProfiSMS 

Wyniki finansowe Vercom

Przyjęta strategia przekłada się na wyniki finansowe Vercom. Spółka działa na rynku już od kilkunastu lat i potrafi wykorzystać wzrost rynku na swoją korzyść. Przychody Vercom rosły średniorocznie o 49% na przestrzeni od 2005 do 2020 r.

Główną część wzrostu stanowi rozwój organiczny. Jednak niebagatelny wkład ma też druga noga strategii rozwoju, czyli akwizycje. Spółka przejęła kilka lat temu Serwer SMS, a w 2020 r. ProfiSMS.
 

Przychody Vercom


Spółka od 2018 r. także wykazuje poprawę na poziomie EBITDA (średni roczny wzrost o 57%) oraz też zysku netto (78% wzrost).
 

Wyniki finansowe Vercom


„Nasze wyniki to średnioroczny wzrost z 15 lat na poziomie niemal 50% - to pokazuje na jakim dynamicznym rynku jesteśmy i jak sprawnie umiemy go wykorzystać” - mówi prezes.

Polityka dywidendowa Vercom

Vercom w przeszłości wypłacał dywidendę. Do akcjonariuszy trafiło 100% zysku netto za rok obrotowy 2018. Także w 2020 r. podjęto uchwałę o wypłacie 69% zysku netto (ok. 10 mln zł) za 2019 r. w postaci dywidendy. W kwietniu 2021 r. podjęto uchwałę o przeznaczeniu 15 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy. Tegoroczna dywidenda już została wypłacona.

W 2022 r. zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy. Wróci do podziału zysków najwcześniej za rok obrotowy 2022, czyli w 2023 r. Zarząd tłumaczy to faktem chęcią zgromadzenia kapitału na przejęcia, w czym mają też pomóc wpływy z emisji akcji. Tym samym zamierza wykorzystać trend wzrostowy na rynku. Zapowiada też powrót do polityki dywidendowej w następnych latach.

„Z uwagi na planowane działania o charakterze akwizycyjnym, w szczególności wskazane w pkt 4 Prospektu, Zarząd nie zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy wcześniej, niż wynikająca z podziału zysku za rok obrotowy 2022 roku.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Czynniki ryzyka i szanse na rozwój

Sektor, w którym działa Vercom jest specyficzny z dwóch powodów. Spółki dotyczą czynniki ryzyka raczej niespotykane w innych podmiotach technologicznych, a z drugiej strony jest to dynamicznie rosnąca gałąź nowoczesnej gospodarki dająca szansę na równie dynamiczny wzrost biznesu.

Vercom zwraca uwagę w prospekcie emisyjnym na czynniki ryzyka dotyczące bezpośrednio działalności grupy. Jednym z nich jest ryzyko wzrostu kosztów zakupu wiadomości SMS oraz dostępu do systemów poczty elektronicznej i możliwości wysyłki wiadomości push. Są to główne kanały komunikacji wykorzystywane przez Vercom.

„Na podstawie zmian cen obserwowanych w okresie HIF, jak również mając na uwadze, że średnie ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce (w tym ceny sms) są niższe od średnich cen w Unii Europejskiej, istnieje ryzyko wzrostu cen sms i w konsekwencji obniżenia marży zysku brutto na sprzedaży Grupy w horyzoncie kolejnych kilku lat. Ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych (...) Emitent nie miał możliwości oszacowania skali ewentualnego obniżenia ww. marży.” - podano w prospekcie.

Także za możliwość wysyłania wiadomości e-mail spółka uiszcza opłaty na rzecz niektórych operatorów poczty elektronicznej. W przypadku innych operatorów oraz wiadomości push, jest to usługa bezpłatna. To także może się zmienić w przyszłości działając na niekorzyść wysokości marż generowanych przez spółkę.

„W dotychczasowej historii Grupy ryzyko to realizuje się okresowo. Grupa ocenia istotność ryzyka jako średnią, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako wysokie” - dodano.

Istnieje też ryzyko wprowadzenia ograniczeń w wysyłce wiadomości e-mail oraz push. Spółka podkreśla, że do tej pory nie zetknęła się z informacjami ani przypadkami takich ograniczeń. Ocenia jednak istotność ryzyka na średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że, w przeciwieństwie do wielu dużych podmiotów technologicznych, Vercom ma bardzo rozproszoną bazę klientów. Dlatego też często występujące ryzyko koncentracji przychodów od jednego lub kilku klientów, w jego przypadku jest relatywnie mniejsze. w 2020 r. 10 największych klientów grupy odpowiadało szacunkowo za 33% przychodów i 15% marży brutto. Z kolei 25 największych klientów odpowiadało odpowiednio za 48% i 26% tychże wyników. Liczby te mają tendencję malejącą.

„Grupa posiada zdywersyfikowaną bazę klientów, wśród których wyróżnia grupę klientów istotnych, mających ponadprzeciętny wpływ na wielkość przychodów generowanych przez Grupę. Do grupy klientów istotnych Grupa zalicza podmioty generujące powyżej 1% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, których liczba w roku 2020 wyniosła 18” - podano w prospekcie.
 

top klienci Vercom


Czynnikiem ryzyka jest też drugi filar rozwoju grupy, czyli akwizycje. Przejęcia innych podmiotów zawsze wiążą się z licznymi czynnikami ryzyka o różnym nasileniu i prawdopodobieństwie (błędna wycena i analiza potencjału, problemy z integracją i wiele innych). Vercom zwraca w tym miejscu uwagę, że już wcześniej dokonywał przejęć, co przekłada się na doświadczenie w tej dziedzinie. Wsparciem jest też główny akcjonariusz, R22 także z bogatą historią przejęć.

„W ocenie Emitenta, ze względu na znaczącą liczbę akwizycji, które Grupa planuje przeprowadzić w stosunkowo krótkim okresie, najprawdopodobniej w różnych krajach, w odniesieniu do podmiotów prowadzących różne rodzaje działalności, ryzyko to jest ponadprzeciętne w stosunku do innych podmiotów realizujących strategię rozwoju przez akwizycje. (…) W dotychczasowej historii Grupy ryzyko to nie zrealizowało się. Grupa ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie.” -zaznaczono w prospekcie emisyjnym.

Z drugiej strony, rynek usług CPaaS dynamicznie się zmienia, w czym spółka widzi szansę na rozwój. Obecnie najpopularniejszymi kanałami komunikacyjnymi są SMS, e-mail i Push. Ale zyskują też na istotności nowoczesne takie jak RCS (Rich Communication Services) rozwijane przez Google. Vercom już wdrożył tę technologię.

„Mamy jako pierwsza firma w regionie wdrożoną technologię RCS i pracujemy nad komercyjnym jej wykorzystaniem, co stanowi dla nas bardzo dużą szansę na dalszy rozwój. Wdrażamy też inne formy komunikacji, choć na razie mają dla nas ograniczoną użyteczność.” - wyjaśnia Krzysztof Szyszka.

Vercom korzysta z dynamicznego wzrostu rynku CPaaS. Według badań ekspertów, rynek ten rośnie w tempie 33% rocznie i w następnych latach dynamika ta ma być utrzymana. Przede wszystkim działa tu efekt intensywnego wzrostu firm sektora e-commerce, które są głównym odbiorcą usług CPaaS, czyli też Vercom-u.

Wzrost rynku na usługi CPaaS powiązany jest także z rozwojem marketing automation oraz postępującą digitalizacją niemal każdego obszaru życia w nowoczesnym społeczeństwie. Ułatwieniem i rozwiązaniem wielu problemów z tym związanych jest właśnie integracja usług CPaaS.

Według raportu IDC Worldwide, światowy rynek CPaaS na przestrzeni lat 2019-2025 rośnie i ma rosnąć w tempie 33% rocznie. Wartość rynku ma wzrosnąć z 4,3 mld USD w 2019 r do 23,1 mld USD w 2025 r.
 

Wartość rynku CPaaS

Źródło: IDC Worldwide
 

Podobne tempo wzrostu jest też prognozowane przez innych analityków rynku. Juniper Research zakłada 30% średni roczny wzrost na przestrzeni lat 2020-2025.
 

Rynek CPaaS


Sam wzrost rynku e-commerce oddziałuje też na inne sektory, w których CPaaS jest w użyciu. Wraz z jego rozwojem rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne, kurierskie, bankowe, wsparcia technicznego i wiele innych pośrednich, które także wspierane są przez rozwiązania oferowane przez Vercom.

Systematycznie CPaaS staje się produktem pierwszej potrzeby dla firm działających w e-commerce, bankowości i branżach powiązanych. Z rozwiązań takich korzystają też coraz częściej instytucje rządowe i samorządowe. Bezpieczna i skuteczna integracja komunikacji przez SMS czy e-mail jest istotna w wielu sektorach gospodarki.

Pandemia znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii już teraz 30% zakupów przez klientów detalicznych dokonywanych jest on-line. W USA ten poziom wynosi już 20%.

„Rynek na tego typu usługi dynamicznie rośnie na całym świecie, a w Polsce jest dopiero na początku swojej drogi. Nie obejdzie się jednak bez coraz szerszych wdrożeń tego typu systemów. Dominujące rozwiązania jednokanałowe są mniej efektywne i dają gorsze rezultaty pozyskiwania klientów i ich utrzymania. Są też droższe i bardziej skomplikowane w obsłudze. Dlatego też wielokanałowe rozwiązania CPaaS stają się coraz bardziej potrzebne, w szczególności dla dużych firm e-commerce-owych, bankowych, kurierskich i z innych sektorów. W najbliższym latach spodziewam się konsolidacji w branży i wykrystalizowania dwóch lub trzech regionalnych liderów.” – wyjaśnia Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Oferta akcji Vercom i cele emisji

Vercom w ofercie publicznej oferuje do 4 mln akcji nowej emisji, z których sprzedaży planuje pozyskać ok. 180 mln zł (168 mln netto). Środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie rozwoju.

Całość środków zostanie przeznaczona na przejęcia podmiotów działających w obszarze CPaaS z Europy Środkowowschodniej. W ten sposób Vercom zamierza skokowo zwiększyć skalę działalności i umocnić swoją pozycję w regionie.

„Kwota ta zostanie całkowicie przeznaczona na akwizycje, które wzmocnią naszą pozycję wiodącego dostawcy usług CPaaS w regionie CEE. Naszym celem są podmioty jednokanałowe, które wyróżniają się znaczną bazą klientów. Mamy globalne ambicje, dlatego zależy nam na międzynarodowym portfelu klientów. Każda akwizycja wiąże się z synergiami, dlatego wybieramy, tylko takie podmioty, które posiadają technologię rozszerzającą nasze kompetencje w obszarze CPaaS” – mówi Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Oprócz pozyskanych środków, spółka zamierza wesprzeć się innymi źródłami finansowania w celu dokonania planowanych przejęć. W sumie na ten cel przeznaczy do 250 mln zł. Zarząd spodziewa się pierwszych akwizycji w ciągu najbliższego roku. Spółka będzie dążyć do wykorzystana środków z oferty przez najbliższe 12 miesięcy.

W IPO zostanie także zaoferowane 1 mln akcji należących do obecnych akcjonariuszy: Krzysztof Szyszka, prezes i współzałożyciel, zamierza sprzedać ok. 25% posiadanych akcji, a Adam Lewkowicz, dyrektor ds. technologii i założyciel, do ok. 23% posiadanych akcji. Główny udziałowiec, R22 nie zamierza sprzedawać akcji. Wszystkie oferowane istniejące akcje stanowić będą ok. 20% całej oferty akcji. Pozostałe akcje akcjonariuszy sprzedających są objęte są lock-upem na 360 dni od daty debiutu.

Wartość oferty sięgnie więc ok. 225 mln zł przy założeniu uplasowania wszystkich akcji po cenie maksymalnej.

Harmonogram zapisów i cena akcji

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych ruszają w środę 14 kwietnia i potrwają do 20 kwietnia. Spółka ustaliła cenę maksymalną na poziomie 45 zł za akcję.

Wycena spółki przy cenie maksymalnej wyniesie 831 mln zł.

Ostateczna cena oraz liczba oferowanych akcji zostanie podana po zakończeniu procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, czyli 21 kwietnia. Przydział akcji nastąpi nie później niż 27 kwietnia.

Vercom przewiduje, że pierwszym dniem notowań na głównym rynki GPW akcji spółki będzie 6 maja. Ostateczna data zależna jest od podjęcia odpowiednich uchwał przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych.
 

Harmonogram IPO Vercom

DataEtap
12 kwietnia 2021Publikacja Prospektu
13-21 kwietnia 2021Budowa Księgi Popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych
14-20 kwietnia 2021Zapisy dla inwestorów indywidualnych.
21 kwietnia 2021Ustalenie i opublikowanie ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych.
22-26 kwietnia 2021Zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych.
27 kwietnia 2021Przydział akcji oferowanych.
około 2 tygodnie po przydziale akcjiPierwszy dzień notowań akcji na GPW.

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.