Debiut Pepco Group: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
06 maj 2021, 08:01

Debiut Pepco Group: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

W czwartek, 6 maja startują zapisy w IPO Pepco Group. Oferowane są akcje o wartości ok. 1 mld euro (4,7 mld zł), a debiut sieci handlowej na GPW nastąpi jeszcze przed wakacjami. Oto co warto wiedzieć o spółce i jednej z największych ofert na GPW w tym roku.

Trzy europejskie sieci handlowe

Pepco Group jest siecią sklepów wielobranżowych rozlokowanych w 16 krajach Europy. Posiada łącznie ponad 3200 placówek pod trzema markami: PEPCO, Poundland oraz Dealz.

Największą siecią dyskontową w grupie jest PEPCO. Obecna głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje w dyskontowych cenach artykuły wyposażenia wnętrz, zabawki oraz ubrania – głównie dziecięce. Według stanu na koniec marca br. sieć PEPCO obejmowała 2229 sklepów w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech.
 

Sieć PEPCO (stan na wrzesień 2020 r.)

sieć PEPCO


Poundland działa od 1990 r. Jest siecią sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych – tak zwanych „wszystko za jednego dolara”. Obecnie spółka posiada pod tą marką 818 sklepów.

Sklepy Dealz oferują od 2011 r. artykuły szybkozbywalne, ogólnego przeznaczenia i artykuły pierwszej potrzeby. Na dzień 31 marca 2021 r. prowadzone jest pod tą marką 199 sklepów w Irlandii, Hiszpanii oraz w Polsce.

Sklepy Poundland i Dealz odwiedza co tydzień ponad 7 milionów klientów. Wszystkie sieci obsługują ponad 50 mln klientów miesięcznie i dają zatrudnienie ok. 37 tys. pracowników.

Dodatkowo, do grupy Pepco należy spółka PGS. Zapewnia ona zaopatrzenie, rozwój produktów i usług technicznych. Dostarcza ona produkty do sklepów bezpośrednio z centrów w Azji. Odpowiada za dostawy większości asortymentu. Takie działanie możliwe jest ze względu na skalę działalności grupy. Bezpośrednie zaopatrzenie przekłada się na niższe koszty i tym samym na przewagę marżową. Zwiększa też kontrolę i przejrzystość łańcucha dostaw.
 

Sieci Pepco

Zobacz także: Pepco Group rozpoczyna IPO. To może być największa oferta publiczna na GPW w tym roku

Strategia rozwoju Pepco

W tym roku Pepco zamierza zwiększyć liczbę placówek o ponad 12% i otworzyć ponad 400 nowych sklepów. Tym samym ma być utrzymane tempo wzrostu z poprzednich lat, w których spółka otwierała średnio po 300 sklepów rocznie.

Na 2021 r. planowane jest otwarcie ok. 310 sklepów pod marką PEPCO na terenie Europy. Ma też powstać 70 sklepów w Polsce oraz Hiszpanii pod marką Dealz i ok. 30 sklepów pod markami Poundland i Dealz w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

„Każda z naszych sieci posiada jasno zdefiniowaną strategię kontynuacji swojego rozwoju. W ramach marki PEPCO co roku otwieranych jest ponad 300 sklepów i otwierany nowy kraj sprzedaży. Po sukcesach we Włoszech i w Serbii oraz planowanym na wiosnę tego roku wejściu na rynek w Hiszpanii, sieć PEPCO będzie miała szansę kierować swój rozwój na kolejne kraje w całej Europie, co pozwoliłoby na osiągnięcie wyższego wzrostu i zapewniło większą skalę działalności. Sieci Poundland i Dealz także weszły już na ścieżkę rozwoju i planujemy otwierać około 100 sklepów rocznie, początkowo głównie w Hiszpanii i Polsce” - powiedział Andy Bond, dyrektor generalny.

Sieć PEPCO otworzyła niedawno pierwsze sklepy na terenie Włoch i Serbii.

„We Włoszech widać zdecydowanie efektywność oferty dla klientów Grupy skierowanej do konsumentów w Europie Zachodniej. Marka zadomowiła się na rynku błyskawicznie dzięki ofercie ubrań dla dzieci i widocznej przewadze cenowej, osiągając znacząco wyższą wartość średniej transakcji (80%) niż w przypadku średniej historycznej dla PEPCO. Serbia pokazała zdolność Grupy do rozwoju poza UE i znacząco większy wolumen oraz wielkość przeciętnego koszyka zakupów klientów w porównaniu ze średnią historyczną PEPCO.” - podano w komunikacie spółki.

Założenia strategii grupy mówią o osiągnięciu wyniku na poziomie EBITDA powyżej 1 mld euro w ciągu następnych 5-7 lat. Plan ten realizowany jest poprzez wzmacnianie oferty i właśnie dzięki dalszemu powiększaniu liczby sklepów. Pepco zamierza potroić liczbę placówek w tym czasie.

„Działamy w bardzo atrakcyjnym sektorze dyskontów detalicznych i jesteśmy pewni, że wszystkie nasze marki, tak bardzo lubiane przez klientów, mają przed sobą znaczący potencjał wzrostu. Grupa ma jasno przyjętą strategię, zakładającą zwiększenie w perspektywie długoterminowej liczby sklepów PEPCO i Dealz w całej Europie o ponad 8000” - dodał Andy Bond.
 

Plan rozwoju Pepco

Otoczenie rynkowe

Marki grupy Pepco działają w sektorze dyskontowej sprzedaży detalicznej. Jest to obszar charakteryzujący się wysoką konkurencją, a klienci grupy kierują się przede wszystkim argumentem cenowym i wygodną lokalizacją sklepów. Wymaga to więc od spółki ciągłych starań o utrzymanie optymalnego łańcucha dostaw zapewniającego odpowiedni poziom cen i marż. Odpowiednie rozlokowanie sklepów także jest istotnym elementem strategii walki z konkurencją.

Ważnym elementem strategii jest więc wykorzystanie już istniejących możliwości spółki PGS w celu redukcji kosztu pozyskiwania produktów. Poprawa wydajności operacyjnej w ramach grupy ma pozwolić na wzrost marży brutto i utrzymanie przewagi cenowej.

„Dalsze inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę pozwolą kontynuować wzrost przy jednoczesnej poprawie marż operacyjnych” - napisano w komunikacie spółki.

Z kolei relatywnie szybki zwrot kapitału z nowych sklepów pozwala grupie lokować placówki handlowe w regionach o mniejszym zaludnieniu:

„Grupa zarządza relatywnie niewielkimi sklepami, co biorąc pod uwagę wysokie stopy zwrotu z inwestycji w sklep – w przypadku PEPCO na poziomie średnio 19 miesięcy – pozwala im z sukcesem przyciągać klientów z sąsiedztwa, nawet jeśli to sąsiedztwo jest niewielkie. Około 35% sklepów PEPCO zlokalizowanych jest w obszarach, gdzie mieszka mniej niż 20.000 ludzi.” - czytamy w materiałach spółki.

Takie rozlokowanie placówek zmniejsza ryzyko konkurencji ze strony dużych sieci detalicznych. Skuteczność takiej strategii pokazują statystyki sieci PEPCO na terenie Polski. Sieć ma obecnie więcej sklepów niż kolejne trzy sieci dyskontowe łącznie (z segmentu w którym działa). Na Węgrzech, Czechach, Słowacji i Rumunii sieć PEPCO ma dwa razy więcej sklepów w porównaniu do największych konkurentów.

„Zwykle konsumenci na tych rynkach są klientami lokalnych niezależnych sklepów, które nie mają możliwości konkurowania z PEPCO i gdzie przewaga PEPCO w zakresie oferty jest znacząca. Co więcej, potencjalne wejście przyszłego konkurenta jest utrudnione, gdyż PEPCO na lokalnym rynku obecne jest od dawna i posiada w nim wysoki udział” - zaznaczono.

Warto zauważyć, że Pepco działa w sektorze dyskontowym oferującym rynek o szacowanej wartości 130 mld euro.

„Jest on strukturalnie atrakcyjny, oferując znaczącą skalę, wzrost w średnim terminie, jak również ponadprzeciętne, w porównaniu z rynkiem detalicznym, marże operacyjne. W 2019 r. w sektorze dyskontowym w Europie sprzedano ubrania i artykuły detaliczne o wartości 96 miliardów euro (z czego obecne rynki PEPCO stanowiły 26 miliardów euro).” - podano w komunikacie.

Według firmy konsultingowej OC&C prognozy wzrostu rynku szacowane są do 117 mld euro do roku 2025. z czego na obecne rynki PEPCO przypada 34 miliardów euro. Przekłada się to na średni roczny wzrost na poziomie ok. 2,8% dla całego rynku i ok. 4,4% dla rynków PEPCO.
 

Rynek dyskont


Rozwijają się też kanały sprzedaży towarów w branży dyskontowej, które już teraz stanowią 1% europejskiego rynku spożywczego, wartego 1,3 biliona euro.

„W większości dojrzałych regionów kanał ten urósł do 2,5% rynku spożywczego, co pokazuje wzrost za 2019 r. na poziomie 34 miliardów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że zmieniają się nawyki zakupowe, i oprócz cotygodniowych wizyt w sklepach spożywczych konsumenci coraz chętniej i częściej odwiedzają je dodatkowo, żeby dokupić brakujące produkty, do sum tych należy dodać kolejne 3% wskaźnika CAGR. Konsumenci częściej robią zakupy, ale wciąż kierują się przy nich ceną” - dodano dalej.

Polityka dywidendowa

Na obecnym etapie Pepco nie planuje wypłacać dywidendy. Jednak sama polityka dywidendowa została przyjęta.

„Dyrektorzy przyjęli politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierzają rozpocząć wypłatę dywidendy w odpowiednim momencie w przyszłości, zachowując odpowiedni poziom pokrycia i zachowując elastyczność dla nowych możliwości inwestycyjnych w miarę ich pojawiania się” - podano w prospekcie emisyjnym.

„Zamiarem Dyrektorów jest ukierunkowanie na progresywną politykę dywidendową, w której głównym sposobem wykorzystania dostępnych środków pieniężnych będzie reinwestycja na rzecz wzrostu” - dodano dalej.

Potwierdzają to słowa dyrektora generalnego: „Planujemy w odpowiednim momencie rozpocząć ostrożną, ale progresywną wypłatę dywidendy” - powiedział Andy Bond.

Dane finansowe

W wynikach finansowych Pepco widać wyraźnie wpływ pandemii. Choć, mimo złej sytuacji w handlu stacjonarnym w 2020 r., spółka zanotowała wzrost przychodów. W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 przychody wzrosły do 3,5 mld euro w porównaniu do 3,4 w poprzednim roku obrotowym. Wynik brutto na sprzedaży lekko spadł do 1433 mln euro z 1443 mln euro. Podstawowa EBITDA zaś spadła w tym okresie do 228,9 mln euro z 332,8 mln euro. Zysk operacyjny także spadł do 120 mln z 257,8 rok wcześniej.

W zaraportowanym okresie uwzględniającym wpływ pandemii, czyli od 31 marca do 30 września 2020 r., spółka zanotowała wzrost przychodów na poziomie 4,4%. Był to efekt otwarcia 225 nowych sklepów, z czego ponad połowę stanowiły placówki pod marką PEPCO. Poważnym hamulcem wzrostu w tym okresie był przymus tymczasowego zawieszenia pracy sklepów. Spółka podkreśla jednak, że placówki handlowe szybko nadrobiły zaległości zaraz po ich otwarciu, ze względu na wzmożony ruch klientów. Wzrosła też sprzedaż porównywalna (wartość wskaźnika Like-For-Like) w funkcjonujących sklepach:

„Wzrost LFL sklepów działających osiągnął około 5% na przestrzeni pół roku w każdym z segmentów, gdzie liderem było PEPCO, w której to sieci sklepy szybko wracały do normalnych poziomów sprzedaży po ponownym otwarciu.” - podano.
 

dane finansowe Pepco


Z kolei wyraźny wzrost w danych finansowych widać w wynikach przed pandemią. Przychody, podstawowa EBITDA oraz zysk operacyjny wzrosły w roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2019 odpowiednio o 12,4%, 20% i 140% w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego. Wyraźny wzrost też widać w wynikach za ostatnie 12 miesięcy do rozpoczęcia wpływu pandemii tj. do końca lutego 2020 r.

„Przychody i EBITDA wzrosły w okresie 29 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wpływ pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. o odpowiednio 12% i 22%. Wzrost przychodów był efektem zwiększania liczby sklepów o 13% rocznie jak również konsekwentnego wzrostu przychodów porównywalnych LFL, gdzie prym wiodło PEPCO. Wysoki wzrost osiągnięty dzięki inwestycjom strategicznym w infrastrukturę. Wzrost podstawowego wyniku EBITDA wyniósł ponad 22%, porównując rok finansowy 2019 z okresem 12 miesięcy poprzedzających luty 2020 r., przy czym marża podstawowej EBITDA na poziomie Grupy wzrosła o 185 punktów bazowych. Najwyższą marżą w sektorze legitymowało się PEPCO – ponad 16%.” - podano w komunikacie.

Spółka wykazuje też wyższy poziom gotówki na koniec roku kalendarzowego 2020 r. w wysokości 547 mln euro, w porównaniu do 390,7 mln euro w 2019 r.

Oferta akcji Pepco Group

Oferta akcji obejmuje wyłącznie sprzedaż akcji już istniejących należących do akcjonariuszy sprzedających, do których należą członkowie kadry zarządzającej Pepco Group (mniejszościowi akcjonariusze sprzedający) oraz Pepco Holdco Limited (główny akcjonariusz sprzedający) – podmiot kontrolowany przez koncern detaliczny z Republiki Południowej Afryki Steinhoff.

Według zarządu, przeprowadzenie IPO oraz wejście na giełdę otworzy przed spółką dostęp do większego spektrum możliwości pozyskiwania kapitału. Zdywersyfikuje też strukturę akcjonariatu i pozwoli w większym stopniu wyodrębnić się z grupy Steinhoff. Oferta akcji umożliwi też obecnym akcjonariuszom spieniężyć częściowo ich udziały.

Nie jest przewidziana emisja nowych akcji, więc żadne środki z oferty akcji nie zasilą spółki.

W trwającym IPO zaoferowano 102.718.447 akcji, co przy cenie maksymalnej ustalonej na 46 zł, przekłada się na wartość całej oferty w wysokości 4,725 mld zł (1 mld euro). Może więc być to jedna z największych ofert publicznych w ostatnich latach. Dla porównania zeszłoroczna oferta Allegro zamknęła się w kwocie 9,2 mld zł, zaś tegoroczna oferta akcji Huuuge – 1,67 mld zł.

To jednak nie koniec. W przypadku dużego popytu, oferta akcji może zostać zwiększona do 118.126.214 akcji, czyli do maksymalnej wartości 5,433 mld zł (1,2 mld euro). Dodatkowe akcje zaoferuje główny akcjonariusz sprzedający.

Zakładając uplasowanie akcji oferowanych przy cenie maksymalnej, implikowana wartość Pepco Group oszacowana została na 26,45 mld zł (5,8 mld euro).

Główny akcjonariusz sprzedający oraz spółka zobowiązali się nie emitować ani nie sprzedawać dodatkowych akcji przez okres 180 dni od daty debiutu (umowa typu lock-up). Mniejszościowi akcjonariusze sprzedający zawarli umowy lock-up obowiązujące do 1 stycznia 2023 r.

Zobacz także: Oferta publiczna Pepco Group – video-czat z zarządem spółki (10 maja 2021, 14:15)

Zapisy na akcje i harmonogram IPO

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczęły się 6 maja i potrwają do 13 maja, do godziny 17:00. Będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich. W tej transzy zapisy odbywają się przy cenie 46 zł za jedną akcję. Po ich zakończeniu i finalizacji budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie podana ostateczna cena akcji, a nadwyżka wpłaconych środków zostanie zwrócona.

Inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane do 5% łącznej liczby akcji.

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie może nastąpić już pod koniec maja. Wstępny termin został wyznaczony na 26 maja, ale musi zostać jeszcze potwierdzony przez GPW po sfinalizowaniu oferty akcji.
 

Harmonogram oferty Pepco Group

TerminEtap
5-13 maja 2021 r.Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
6-13 maja 2021 (do godz. 17:00 czasu obowiązującego w Warszawie)Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
14 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)Publikacja Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
14-18 maja 2021 r.Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
21 maja 2021 r. (albo w zbliżonym terminie)Zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych Inwestorów Indywidualnych
25 maja 2021 r.Przewidywany termin zapisania akcji na rachunkach inwestycyjnych Inwestorów Instytucjonalnych
26 maja 2021 r. (albo w zbliżonym terminie)Przewidywany Dzień Rozpoczęcia Notowań na GPW

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.