Stopa wypłaty dywidendy wiele mówi o przyszłości kursu akcji spółki i całej branży. Najnowsze wyniki badań naukowców | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
23 sie 2017, 08:23

Stopa wypłaty dywidendy wiele mówi o przyszłości kursu akcji spółki i całej branży. Najnowsze wyniki badań naukowców

Aktualna stopa wypłaty dywidendy dla spółki czy branży może powiedzieć dużo o przyszłym wskaźniku cena do zysku dla spółki, a nawet całej branży. Na przykład niska stopa dla sektora technologicznego wróży, że w kolejnych kwartałach wskaźnik C/Z będzie wysoki i będzie rósł – tak wynika z najnowszych badań naukowców z Case Western Reserve University.

Firmy przemysłowe mają zazwyczaj dużą stopę wypłaty dywidendy. Ogólna zasada rynkowa mówi, że im większa spółka, tym większą ma zazwyczaj stopę wypłaty dywidendy. Spółki z sektora technologicznego i zdrowotnego mają o wiele wyższy średni wskaźnik cena do zysku (C/Z), niż inne branże – to prawdopodobnie odbicie wiary w ich przyszły potencjał biznesowy.

Zobacz także: Dywidendy 2017: Lista najbliższych wypłat

Takie są główne wnioski z ciekawego badania, którego wyniki opisali C.N.V. Krishnan i Yifei Chen z Case Western Reserve University w artykule “The Relationship between Dividend Payout and Price to Earnings”. Naukowcy przebadali historię wszystkich firm zgromadzonych w indeksie S&P1500 z lat 1995-2016. Wzięli pod uwagę wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe, a także cenę akcji. Uwzględnili również okresy recesji w amerykańskiej gospodarce.

Zobacz także: Czy warto kupować akcje dla dywidendy?

Czym jest stopa wypłaty dywidendy?

Przypomnijmy, że stopa wypłaty dywidendy to iloraz dywidendy na 1 akcję i zysku netto na 1 akcję. Jest to wskaźnik, który pokazuje jak duża część zysku przedsiębiorstwa jest wypłacana w formie dywidendy. Im niższy jest ten wskaźnik, tym najprawdopodobniej więcej spółka inwestuje w rozwój.

Z kolei wskaźnik cena do zysku (C/Z) to iloraz ceny rynkowej 1 akcji i zysku netto przypadającego na 1 akcję. Im niższy ten wskaźnik, tym spółka w teorii jest „tańsza” względem generowanych przez nią zysków (bo tym większe jest ryzyko biznesowe związane z jej działalnością).

Zobacz także: Dywidendy jesień 2017 - które spółki podzielą się jeszcze zyskiem ze swoimi akcjonariuszami

Spółki, które wypłacające sowitą dywidendę nie mają na siebie pomysłu, to źle wróży kursowi

Co ciekawe, Krishnan i Chen doszli do wniosków, które mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych wskaźników C/Z dla branż, a więc i ruchów cen akcji. Oto kilka najciekawszych konkluzji:

  • stopa wypłaty dywidendy z obecnego kwartału jest pozytywnie skorelowana ze wskaźnikiem C/Z z przyszłych kwartałów w przypadku firm o dużej kapitalizacji i firm z sektora przemysłowego (czyli cena akcji dużych spółek i spółek z sektora przemysłowego raczej będzie spadać, jeśli wypłacają one sowite dywidendy dzieląc się z akcjonariuszami całym generowanym zyskiem);
  • dla branży dóbr konsumenckich oraz branży technologicznej korelacja teraźniejszej stopy wypłaty dywidendy i przyszłego wskaźnika C/Z jest negatywna (czyli jeśli firmy z tych sektorów dużo inwestują, można się spodziewać wzrostu ceny ich akcji);
  • dynamiczny wzrost stopy wypłaty dywidendy świadczy o tym, że firma(y) nie mają pomysłów na rozwój, a to z kolei wróży spadek wskaźnika C/Z (na skutek spadku ceny akcji).

Krishnan i Chen wskazują szczególnie na tą ostatnią, jakże ważną konkluzję. Według nich, jest to zjawisko uniwersalne. Zgodne zresztą z logiką biznesową: skoro spółka zwiększa wypłacaną dywidendę, to oznacza, że nie ma pomysłu co robić z kapitałem. A to oznacza, że wytraca tempo rozwoju, a skoro się nie rozwija to stoi w miejscu. Nic dziwnego, że potem ceny walorów takich spółek tanieją – w końcu są one doganiane przez konkurentów, albo ich biznes jest przejmowany przez rywali z innych branż.

Wykres 1. Stopa wypłaty dywidendy ze spółek z S&P1500

1

Źródło: Krishnan i Chen (2017)

Wykres 2. Stopa wypłaty dywidendy ze spółek z S&P1500 w podziale na sektory

Wykres 2. Stopa wypłaty dywidendy ze spółek z S&P1500 w podziale na sektory

Źródło: Krishnan i Chen (2017)

Wykres 3. Stopa wypłaty dywidendy ze spółek z S&P1500 w podziale na wartość rynkową

Wykres 3. Stopa wypłaty dywidendy ze spółek z S&P1500 w podziale na wartość rynkową

Źródło: Krishnan i Chen (2017)

Autorzy cytowanego badania podkreślają jednak, że próby przewidywania przyszłych ruchów wskaźnika C/Z - a więc i zachowania ceny akcji - na podstawie stopy wypłaty dywidendy, muszą uwzględniać wiele czynników (takich jak wielkość firmy, historię sektora w którym działa, tempo rozwoju rynku na którym ona działa itp.). Należy również pamiętać o tym, że badanie przeprowadzono na spółkach amerykańskich. Dokonywanie inwestycji na rynku polskim na podstawie wyników tego badania powinno zostać poprzedzone wnikliwą analizą wskaźników spółek z GPW. Wnioski są jednak jasne i jak się dokładnie w nie zagłębimy to w sumie zgodne z tym co podpowiada intuicyjnie.

Zobacz także: Darmowy raport "Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową w 4 krokach"

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.