Dywidenda w Play Communications w 2019 zgodna z oczekiwaniami
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
07 mar 2019, 09:40

Dywidenda w Play Communications zgodna z oczekiwaniami. Spółka przeznaczy na nią 45% FCFE

Play chce wypłacić dywidendę za 2018 rok w kwocie 1,45 zł na akcję. Stopa dywidendy przy obecnym kursie akcji może wynieść niecałe 7%. Poziom zaproponowanej dywidendy jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi.

Już od połowy 2018 roku zarząd spółki deklarował, że zamierza przeznaczyć na dywidendę 40-50% wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) całego roku. Z kolei tę wartość szacował na 750-800 mln zł. Z prostej matematyki wynikało, że na dywidendę będzie przeznaczone 300 – 400 mln zł, czyli 1,18 – 1,58 zł na akcję. Z opublikowanego raportu rocznego za 2018 rok wynika, że FCFE ostatecznie wyniosły 816 mln zł (nieco powyżej prognozy), a zarząd zaproponował wypłatę dla akcjonariuszy 45% tej kwoty.

Kurs akcji Play dostosował się do stopy dywidendy

W momencie publikacji raportu za III kw. 2018 r., czyli w połowie listopada ub. r., akcja Play kosztowała na rynku w okolicy 15 zł. Po 9 miesiącach FCFE wyniosła 603 mln zł i nie było przesłanek, by spółka nie wykonała pod tym względem prognozy zarządu. Zatem szansa na dywidendę w prognozowanym wówczas przedziale była bardzo wysoka, a przy ówczesnym kursie stopa dywidendy mogłaby wynieść nawet w okolicy 10%. Przy dość stabilnych wynikach finansowych w ostatnich kwartałach i „świeżej” strategii rozwoju, zakładającej stabilny wzrost zysków, nie było uzasadnienia do tak wysokiej stopy dywidendy. Dlatego fundamentalnie uzasadniony były ostatnie zwyżki cen akcji z poziomu ok. 15 zł do obecnie ok. 21 zł.
 

Notowania akcji Play lata 2018 – 2019

Play Notowania


W 2018 roku zysk netto Play wyniósł 744,6 mln zł, co było wynikiem wyraźnie lepszym od roku poprzedniego, kiedy zysk netto sięgnął 387,3 mln zł. Przychody spółki wzrosły o 2,5% do 6,84 mld zł, a zysk operacyjny o 24% do kwoty 1,37 mld zł. Jednym z głównych czynników wpływających na wyższy rok do roku zysku netto były o 43% niższe koszty finansowe. Były one niższe w 2018 r. o 282 mln zł niż rok wcześniej. Dużo lepiej wygląda też rachunek przepływów pieniężnych Play, który wykazał ponad 2 mld zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej (vs. 1,4 mld zł rok wcześniej). To jest bardzo duża siła tej spółki i jest jej potrzebna do kontynuacji procesu oddłużania.

Zobacz także: Play lista wypłaconych dywidend

Kapitały własne Play nadal pozostają ujemne

Na koniec grudnia 2018 roku kapitały ujemne wyniosły -200,5 mln zł i pozostają na podobnym poziomie jak 12 miesięcy wcześniej. Poziom długu netto nadal pozostaje bardzo duży i zgodnie z ostatnim bilansem wynosi 6,7 mld zł. W tym zakresie również nie zaszła większa zmiana w ciągu 12 miesięcy. Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wynosi obecnie 3,1. Można zatem stwierdzić, że w bilansie pozostaje „status quo”.

Dywidenda z zysku za 2019 rok może być nieco niższa

Założenia Play na lata 2019-2022 w odniesieniu do dywidendy zakładają utrzymanie wypłaty dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% wolnych przepływów pieniężnych (FCFE). Wśród innych celów należy wskazać obniżenie poziomu zadłużenia do 2,5x EBITDA oraz systematyczny wzrost zysku na poziomie EBITDA. Zarząd na 2019 r. prognozuje skorygowaną EBITDA w 2019 r. na poziomie 2,2-2,3 mld zł, co będzie oznaczało zbliżony poziom do tej uzyskanej w 2018 rok (2,16 mld zł). Na niższym poziomie został jednak wyznaczony na bieżący rok cel osiągnięcia FCFE, który oszacowano na 670-750 mln zł. Jeżeli uda się go zrealizować, to założenia pozwalają oszacować dywidendę za 2019 rok na poziomie 1,05 – 1,48 zł.

Zobacz także: Sypią się rekomendacje kupna dla Play, a kurs ani drgnie – przepytujemy analityków dlaczego

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.