Dywidenda z ABC Data niepewna. Wezwanie na akcje okazją dla akcjonariuszy
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
22 mar 2019, 11:43

Dalsze dywidendy z ABC Data stoją pod znakiem zapytania, a to one stanowiły największą wartość dla akcjonariuszy

Wygląda na to, że dalsze losy tłustych dywidend z ABC Data stoją pod dużym znakiem zapytania. Problemy podatkowe spółki w połączeniu ze słabymi wynikami finansowymi oraz rosnącą niepewnością w branży sprawiają, że tylko perspektywa trwającego wezwania na akcje utrzymuje kurs tam, gdzie jest.

ABC Data straciła zaufanie inwestorów

Przez kilka lat ABC Data tworzyła obraz wysoce dywidendowej spółki. Szczególnie lata 2013-2015 oraz rok 2017, mogły dać duże zadowolenie akcjonariuszom „dywidendowym”. Wówczas spółka wypłacała większość uzyskanego zysku netto, a zdarzało się, że na ten cel była przeznaczana też część kapitału zapasowego. Wysokie stopy dywidendy nie szły jednak w parze ze wzrostem kursu akcji, a obecnie okazuje się, że większość osób kupujących akcje ABC Data i trzymających je nadal, nawet z otrzymanymi dywidendami musi pogodzić się ze stratą na inwestycji.

Zobacz także: Kult dywidend, który panuje na rynku może być szkodliwy – ostrzega amerykański inwestor

Dodatkowo, cała branża dystrybutorów IT została pogrążona problematycznym rozliczaniem podatku VAT, które na cel wzięły Urzędy Skarbowe. Pierwszą ofiarą był giełdowy Action, który "uciekł" w sanację, a wiele wskazuje na to, że spory sądowe z aparatem podatkowym będzie toczył jeszcze wiele lat. W początkowym okresie zarząd ABC Data deklarował, że spółka nie ma problemów z kontrolami skarbowymi. Jak się jednak później okazało, polityka informacyjna w tym zakresie była "kontrowersyjna". Prowadzone kontrole przynajmniej w trzech spółkach zależnych, spowodowały konieczność zwiększenia zapłaty podatku VAT za tylko niektóre okresy z lat 2013-2014 wraz z dużymi odsetkami. W skutek tego wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku wykazały stratę netto na poziomie 9,5 mln zł. Informacja była szokiem dla inwestorów i spowodowała głęboką przecenę akcji. Inwestorzy do dziś zarzucają spółce brak rzetelnej i przejrzystej polityki informacyjnej. Media informowały też, że spółce zaczął przyglądać się KNF.

Bardzo niejasny stan aktualnie prowadzonych kontroli podatkowych i rodzących z tego tytułu potencjalnych efektów kosztowych rodzi duże ryzyko inwestycyjne dla akcji ABC Data. Zaufanie do spółki jest na niskim poziomie i będzie je bardzo ciężko odbudować. Nie może zatem dziwić decyzja głównego akcjonariusza o zdjęciu spółki z rynku giełdowego.

Kurs akcji ABC Data i wezwanie
Kurs akcji ABC Data i wezwanie, lata 2017 - 2019

Wezwanie na akcje ABC Data

Do 17 kwietnia 2018 r. trwa przedłużone wezwanie na akcje ABC Data. Wzywającym jest Roseville Investments i MCI Venture Capital, a ich celem jest skupienie 37,1% i wycofanie akcji z obrotu. Warto zaznaczyć, że Roseville Investments należy do Grupy ALSO Holding, który jest dużym dystrybutorem IT działającym w 18 państwach Europy z przychodami ponad 9 mld euro rocznie.

Zobacz także: Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Cena w trakcie trwania wezwania została podwyższona z 1,3 zł do 1,44 zł. W dużej części wezwań z ostatnich kilku kwartałów, mamy do czynienia właśnie z podwyższaniem ceny. Oficjalnie nie są podawane przyczyny takich decyzji, ale śmiało można założyć, że jest to efekt negocjacji między wzywającymi i posiadaczami największych pakietów (głównie fundusze). W znakomitej większości w przypadku podwyższenia ceny, najwięksi akcjonariusze sprzedają swoje akcje w wezwaniu.

Wzywający nie musi skupić wszystkich akcji będących w rękach pozostałych inwestorów, by móc zdjąć spółkę z giełdy. W praktyce wystarczy do tego przekroczenie 90% akcji. Obecne przepisy umożliwiają wówczas ogłoszenie tzw. przymusowego wykupu akcji (tzw. „squeeze out”). W takim przypadku pozostali akcjonariusze mają już o wiele mniejsze pole manewru, cena akcji jest z góry narzucona i bardzo rzadko zdarza się, by była wyższa od poprzedzającego wezwania. Pośredniczący w wezwaniu Santander BM w dniu 14 marca 2018 r. poinformował, że do tego dnia złożono zapisy na 8,68% akcji. Na moment ogłoszenia wezwania, fundusz MCI kontrolował 60,7% akcji ABC Data.

Zobacz także: Przymusowy wykup akcji (squeeze out) – co oznacza dla inwestora indywidualnego

W przypadku ABC Data, jedynym akcjonariuszem powyżej progu 5% jest OFE PZU Złota Jesień (7,71%). Fundusz ten na początku marca oprotestował uchwałę walnego zgromadzenia ABC Data, w sprawie zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz Roseville Investments. Wykonalność tej uchwały jest jednym z warunków powodzenia wezwania. Skierowanie zaskarżonej uchwały na drogę sądową, mogłoby skutecznie opóźnić realizację sprzedaży spółki. Jednak już po 3 dniach fundusz cofnął złożony przeciwko spółce pozew.

Zobacz także: Notowania, wyniki finansowe i akcjonariat ABC Data

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.