W 2021 roku do akcjonariuszy KGHM może trafić dywidenda
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
25 lis 2020, 11:53

W 2021 roku do akcjonariuszy KGHM może trafić dywidenda. Po 3 latach przerwy rośnie szansa na wypłatę zysku

KGHM zaprezentował dane finansowe za III kw. 2020 r., a kilka dni później przedstawił wstępne dane produkcyjne za październik br. Spora ilość najnowszych danych wskazuje na wysoką zdolność operacyjną i rosnący poziom rentowności przy stabilnej i bezpiecznej strukturze bilansu grupy kapitałowej. Jej rozwój widoczny jest w wielu obszarach działalności i zgodny z założoną Strategią do 2023 roku. Coraz więcej fundamentalnych argumentów wskazuje na to, że KGHM może powrócić do wypłaty dywidendy po trzech latach przerwy.

Skonsolidowany raport finansowy KGHM za III kw. br. wykazał przychody ze sprzedaży na poziomie niemal identycznym jak rok wcześniej – 5,6 mld zł. Skorygowana EBITDA w zakończonym kwartale była jednak wyższa i wyniosła 1,77 mld zł wobec 1,38 mld zł rok wcześniej, co świadczy o poprawie rentowności podstawowej działalności. Na poziomie zysku netto widać spadek w ujęciu rok do roku – 473 mln zł wobec 696 mln zł, ale ten element rachunku zysków i strat ujmuje dość sporo zdarzeń jednorazowych i w większości niezależnych od Spółki i Grupy, co zaburza inwestorom indywidualnym prawidłowy i niezafałszowany obraz „prawdziwej” zyskowności grupy. Wracając do zysku na poziomie EBITDA, warto przytoczyć komentarz wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM Polska Miedź, prof. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol, która podczas czatu z inwestorami w naszym serwisie wskazała kilka istotnych faktów:

„Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej zarówno w 3 kwartale jak i w całym okresie 9 miesięcy 2020 roku to efekt konsekwencji, elastyczności i dobrym decyzjom, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Najsilniejsze wzrosty wyniku operacyjnego Grupa zanotowała w Spółce polskiej oraz Sierra Gorda. W 3 kwartale Spółce matce pomogły również korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszy kurs walutowy oraz wyższe notowania srebra i złota”.

„W przypadku skonsolidowanej skorygowanej EBITDA przekroczyliśmy konsensus PAP o 5%, co - zdaniem analityków - było efektem m.in. wyższych od oczekiwań wyników KGHM International, Spółka polska pokazała niższe koszty, pozytywnym zaskoczeniem było obniżenie zadłużenia zarówno na poziomie spółki matki, jak i w Grupie. W przypadku przychodów (niższe wartości na International) i wyniku finansowego netto (wpływ różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych) - wyniki były niższe od oczekiwań”.
 

Kurs akcji KGHM od początku 2020 roku

Kurs akcji KGHM od początku 2020 roku

Zobacz także: „Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej zarówno w 3 kwartale jak i w całym okresie 9 miesięcy 2020 roku to efekt konsekwencji, elastyczności i dobrym decyzjom” - relacja z czatu z Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM

Stabilność w wynikach finansowych i spadające zadłużenie

Łącznie po 9 miesiącach 2020 r. grupa kapitałowa KGHM wygenerowała 16,6 mld zł przychodów, co było wynikiem symbolicznie niższym niż rok wcześniej. Skorygowany zysk na poziomie EBITDA wykazał wzrost w ujęciu rok do rok o ok. 0,3 mld zł i osiągnął kwotę 4,4 mld zł. Uwagę w raporcie finansowym zwraca spory wzrost generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wyniosły one po 9 miesiącach br. 3,25 mld zł wobec 2,49 mld zł rok wcześniej. Wartość wydatków inwestycyjnych pozostaje na zbliżonych poziomach jak rok wcześniej, a dokładniej – wydatki na inwestycje w aktywa górnicze i hutnicze wyniosły 2,2 mld zł wobec 2,06 mld zł rok wcześniej. Zdrowa struktura przepływów pieniężnych pozwala również na systematyczne obniżanie zadłużenia grupy. Dług netto w ciągu rok spadł o blisko 2 mld zł i na koniec września wynosił 6,4 mld zł. Jest to najniższy poziom zadłużenia od kilku „dobrych” kwartałów. Spada również wskaźnik długu netto do EBITDA, który obecnie wynosi 1,4 wobec 1,8 rok wcześniej.
 

dług

Źródło: KGHM

Realna szansa na powrót dywidendy z KGHM po 3 latach przerwy

Stabilne przychody ze sprzedaży, rosnąca zyskowność, spadające zadłużenie, coraz wyższe przepływy z działalności operacyjne oraz rozsądny poziom inwestycji to najważniejsze argumenty fundamentalne za tym, by KGHM powrócił do wypłaty dywidendy. Przypomnijmy, że ostatni raz spółka wypłaciła dywidendę za 2016 rok, która wyniosła symboliczną złotówkę. Jeszcze wcześniej dywidendy były wypłacane regularnie co rok, a najwyższa wyniosła 28,34 zł na akcję (za 2011 rok).

kghm dywidendy


Jeszcze jest zbyt wcześnie, by zarząd spółki mógł precyzyjniej wypowiadać się w zakresie potencjalnej dywidendy za 2020 rok, ale inwestorzy skrupulatnie dopytywali się o nią na ostatnim czacie ze spółką. Przedstawiciel zarządu odpowiedział:

„Polityka dywidendowa KGHM wciąż obowiązuje. Spółka chce dzielić się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Teraz jednak musimy skupić się na działaniu w warunkach pandemii. Nasze otoczenie dalsze i bliższe jest w tym roku ekstremalnie nieprzewidywalne. Po zakończeniu roku i ostatecznej ocenie kondycji Grupy i jej otoczenia na początku przyszłego roku, doprecyzujemy nasze potrzeby kapitałowe i rozpoczniemy dialog z rynkiem o możliwości wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja co do sposobu podziału zysku należy oczywiście do Walnego Zgromadzenia”.

Niezmiennie należy pamiętać, że zyskowność KGHM zależy przede wszystkim od rynkowej ceny miedzi. Generalna zasada, która funkcjonuje od wielu lat pokazuje, że im ceny miedzi są wyższe to rośnie szansa na wysoki zysk netto i tym samym dywidendę z KGHM. Ostatnie miesiące i perspektywy na najbliższą przyszłość dla cen miedzi są sprzyjające.

- Ceny miedzi zanotowały znaczący wzrost w trzecim kwartale, zbliżając się do maksimów z roku 2018, a ceny srebra utrzymały się na wysokim poziomie.

„W czwartym kwartale miedź kontynuuje wzrosty, a w ostatnim czasie zwyżkom notowań sprzyjał m.in. apetyt na ryzyko wśród globalnych inwestorów po informacjach o skuteczności szczepionek na COVID-19. Relatywnie niski poziom premii fizycznych oraz wysoka długa pozycja netto podmiotów inwestycyjnych na COMEX i LME sugerują, że aktualne poziomy cenowe wspierane są także przez popyt inwestycyjny” – napisała podczas czatu prof. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM Polska Miedź.

Ceny miedzi w okresie styczeń 2018 r. – wrzesień 2020 r.

ceny

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.