Limity wpłat na IKE i IKZE w 2021 roku
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
15 gru 2020, 06:30

Limity wpłat na IKE i IKZE w 2021 roku wzrosną niewiele, ale samozatrudnieni będą mogli wpłacić więcej na IKZE

W przyszłym roku osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą wpłacić na IKZE aż 9 466,20 zł, o 3 155,40 zł więcej, niż pozostałe.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło nowe roczne limity wpłat dotyczące indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualnych kont emerytalnych (IKE) na 2021 rok. Oprócz tego, że limity wzrosły – jak co roku - pojawiła się jedna znacząca zmiana.

Limity wpłat na IKE i IKZE w 2021 roku

Limity na 2021 rok wynoszą:

  • IKE: 15 777 zł.
  • IKZE: 6 310,80 zł.
  • IKZE osoby samozatrudnionej: 9 466,20 zł.

Nowy, wyższy limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to nowość. O ile wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, o tyle wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego.

Z tej nowej możliwości wyższych wpłat na IKZE mogą skorzystać nie tylko 1-osobowi przedsiębiorcy. Do uprzywilejowanej grupy można też zaliczyć twórców i artystów, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnych zawodów, osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę lub przedszkole, a także wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

Jeśli chodzi o IKE, to nic się nie zmienia: wpłaty w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Warto zwrócić uwagę, że limity na 2021 rok rosną względem limitów z 2020 roku, ale pytanie jest jak koronakryzys odbije się rzeczywiście na realnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Można chyba założyć, że przedstawiciele rządu robią przysługę oszczędzającym na IKE / IKZE zakładając wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Czas pokaże.

Zobacz także: To ostatni pełny tydzień notowań w tym roku – dni bez sesji w grudniu na GPW, Europie i USA

Jak działają i jakie dają ulgi konta IKE i IKZE?

IKZE i IKE to rozwiązania, które pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych. Mogą one mieć formę ubezpieczenia na życie z UFK, lokaty bankowej, dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE) lub – i to rozwiązanie polecamy najbardziej – rachunku maklerskiego. Pieniądze na IKE i IKZE można wpłacać ratami, albo jednym przelewem.

Osoba oszczędzająca na IKE jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki w wysokości 19%), o ile nie wycofa środków z konta przed ukończeniem 60 roku życia. Musi też dokonać wpłat przez 5 lat kalendarzowych lub wpłacić ponad połowę środków nie później niż na 5 lat przed ich wypłatą. Warto tutaj dodać, że niezwykle opłaca się inwestować na giełdzie poprzez IKE – bo przecież nawet jeśli nie wytrwamy do 60 roku życia i wycofamy środki z konta, to zapłacimy podatek Belki TYLKO RAZ (a nie po każdym roku kalendarzowym, jak na zwykłym rachunku maklerskim).

IKZE daje możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania (zarówno w PIT-37, jak i PIT-36 i PIT-36L). Przy wycofywaniu środków z konta inwestor zapłaci jednak zryczałtowany podatek w wysokości 10% przychodu. Uwaga: przy wycofywaniu środków z kont IKE / IKZE domy maklerskie pobierają opłaty.

Obecnie 4 domy maklerskie oferujące zarówno rachunki IKE, jak i IKZE:

  • BM mBanku,
  • DM Banku BPS,
  • DM BDM,
  • DM BOŚ.

2 domy maklerskie oferują IKE:

  • Santander Biuro Maklerskie,
  • DM PKO BP.

1 dom maklerski oferuje IKZE (ale nie IKE) – jest to DM Millennium.

Niestety, wciąż relatywnie mało Polaków korzysta z tych rewelacyjnych narzędzi inwestowania długoterminowego. Wedle danych KNF, na koniec czerwca br. otwartych było 861,5 tys. IKE, z czego wpłat w I połowie 2020 roku dokonano na 297 tys. kont. Ledwie 45,5 tys. IKE ma formę rachunku maklerskiego. Jeśli chodzi o IKZE, to jest ich blisko 547 tys. W I połowie 2020 roku wpłacono pieniądze na 165 tys. takich kont. Ledwie 20,5 tys. IKZE ma formę rachunku maklerskiego.

Zobacz także: Spółki tradycyjnej ekonomii podnoszą się z podłogi, ale to nie oznacza jeszcze, że zaczyna się nowa era inwestowania w wartość

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.