Polski fundusz emerytalny w 5 lat zarobił 110%. Pobił na głowę konkurencję, a nawet fundusze oferowane przez TFI | StrefaInwestorow.pl

Polski fundusz emerytalny w 5 lat zarobił 110%. Pobił na głowę konkurencję, a nawet fundusze oferowane przez TFI

Szczęka dosłownie opadła, gdy zobaczyliśmy, jak mocno w okresie ostatnich 5 lat odskoczył od konkurentów jeden z polskich funduszy emerytalnych. Chcecie wiedzieć o nim więcej? Przybliżamy jego sylwetkę.

Fundusze emerytalne nie mają w naszym kraju dobrej marki. Ich postrzeganie zostało zaburzone przez kwestię OFE. Zresztą, niewiele osób zwraca uwagę na wyniki polskich funduszy emerytalnych. A to błąd, bo patrząc uważnie, można dostrzec niezwykle ciekawą rzecz.

Fundusz NN DFE zarobił 110% w 5 lat, pobił konkurentów i... fundusze akcji

Istnieje dobrowolny fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden DFE, który w 5 lat uzyskał stopę zwrotu na poziomie 110,5% (stan na 21 marca br.). Tym samym pobił na łeb, na szyję konkurencję emerytalną.

Spójrzmy na tabelkę poniżej. Drugie na podium DFE PZU nie odstaje znacząco od lidera. Ale trzeci MetLife DFE – już tak. Nie wspominając o OFE: pierwszy reprezentant otwartych funduszy emerytalnych zajmuje dopiero 4 pozycję, tracąc do NN DFE aż 75,6 pkt. proc.!!!

Tab. 1. Stopy zwrotu polskich funduszy emerytalnych w okresie 60 miesięcy

1

Źródło: Analizy.pl

Wykres 1. Historia notowań funduszu NN DFE

w1

Źródło: Analizy.pl

Mało tego, gdy spojrzymy na wyniki funduszy akcyjnych dostępnych w ofercie TFI, to najlepszy z nich (Credit Agricole Akcyjny) w okresie ostatnich 60 miesięcy zarobił... 54,5%! Jeśli chodzi o fundusze absolutnej stopy zwrotu, to lepszy od NN DFE w tym okresie jest tylko jeden fundusz (Acer Agressive, stopa zwrotu 117,5%), który jednak nie jest dostępny dla przeciętnego inwestora...

Dobrowolne fundusze emerytalne to fundusze inwestycyjne istniejące od 2012 roku. Ich zadaniem jest inwestowanie środków swoich uczestników w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego. Są to fundusze podobne do OFE, prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), dostepne w ramach IKE i IKZE. Podobne do OFE, ale jednak różne...

Zobacz także: Ile można dorobić do emerytury na giełdzie?

Co ma NN DFE w portfelu?

Skąd tak dobre wyniki funduszu Nationale-Nederlanden DFE w długim terminie na tle konkurentów - innych funduszy emerytalnych?

- Fundusz, ze względu na swój charakter ma dużą elastyczność zarówno w zakresie doboru inwestycji, jak i alokacji, czyli określaniu udziału akcji i obligacji w portfelu. Jego zarządzający koncentrują się na spółkach z dużym potencjałem wzrostu. W praktyce oznacza to, że większość z nich to spółki spoza głównych indeksów giełdowych, takich jak WIG20 i mWIG40. Co więcej, zasady wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla firmy zarządzającej są mocno rygorystyczne. Jest ono naliczane dopiero wtedy, gdy wartość jednostki wzrośnie od początku roku o ponad 8% - tłumaczy Strefie Inwestorów Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji korporacyjnej Nationale-Nederlanden.

Tak wyglądał portfel NN DFE pod koniec 2017 roku:

 • Obligacje, bony – 22%
 • Depozyty – 2%
 • Akcje – 54,5%
 • Obligacje korporacyjne – 12,5%
 • Inne - 9%

Największe pozycje w części akcyjnej:

 • Synthos – 6,14%
 • LC Corp – 3,74%
 • Qumak – 2,46%
 • Larq – 2,11%

Największe pozycje w części obligacyjnej:

 • PKO BP – 3,04%
 • Erbud – 2,76%

Kto zarządza funduszem Nationale-Nederlanden DFE

Strona Analizy.pl podaje, że zarządzającym NN DFE jest Andrzej Bernatowicz. Prawda jest jednak taka, że w Nationale-Nederlanden PTE oba fundusze emerytalne - zarówno Nationale-Nederlanden DFE jak i Nationale-Nederlanden OFE - zarządzane są przez cały zespół, który specjalizuje się w konkretnej części portfela. Ostateczne decyzje inwestycyjne zapadają na komitecie inwestycyjnym.

NN DFE nie jest dużym funduszem. Ma obecnie około 8 tysięcy aktywnych kont, przy czym 70% kont to konta IKZE (czyli 30% to IKE). Fundusz ma około 74 mln zł aktywów.

- Część klientów ma zarówno IKE, jak i IKZE. Dzięki regularnym wpłatom na IKE i IKZE można obniżyć opłatę za zarządzanie nawet o 0,6 punktu procentowego – wskazuje Pokutycka-Mądrala.

Szczerze mówiąc, jesteśmy pod wrażeniem. Fundusz NN DFE wykręcił w trakcie ostatnich 5 lat średnioroczną stopę zwrotu w wysokości 16%. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Rzadko kogoś chwalimy, ale tym razem trzeba to napisać: brawa dla ekipy z Nationale-Nederlanden PTE. Dziwimy się tylko, że ten produkt nie jest hitem rynkowym, tym bardziej że można z niego korzystać za pośrednictwem takich instrumentów, jak dające duże korzyści podatkowe IKE i IKZE...

Zobacz także: Pracownicze Plany Kapitałowe czym są i jak pozwolą oszczędzać na emeryturę

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.