Fundusze ETF - wszystko co powinieneś wiedzieć

Fundusze ETF - trochę fundusze, trochę akcje

Inwestorzy z zainteresowaniem przyjęli pierwszy polski ETF. Obroty na wprowadzonym 7 stycznia Beta ETF WIG20TR szybko rosną i przekraczają już wartość miliona zł dziennie. Fundusze ETF cieszą się bardzo dużą popularnością w Europie i na świecie. Nic dziwnego, gdyż łączą najlepsze cechy typowe dla funduszy inwestycyjnych oraz akcji. Umożliwiają korzystanie z zalet obu z nich.

Pierwsze ETF-y pojawiły się w latach 90-tych. Szybko zyskały popularność. Obecnie rynek ETF szacowany jest na 5 bln dolarów. Ich udział na rynkach europejskich wynosi już około 16%, zaś w USA aż 72%. Także w Polsce od kilkunastu dni możemy skorzystać z tego rozwiązania. Na GPW notowane są certyfikaty funduszu ETF na WIG20, które w pełni odwzorowuje portfel tego indeksu. Jakie korzyści przynosi taki ETF jak obecny na GPW Beta ETF WIG20TR.

Łatwa dywersyfikacja inwestycji

Największą zaletą wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych jest możliwość zainwestowania w określoną grupę papierów wartościowych przeprowadzając tylko jedną transakcję.

W szczególności fundusze typu ETF pomagają w szybkim doważeniu wybranej grupy aktywów. Bowiem skupiają się na dokładnym odwzorowywaniu indeksów spółek, ale też surowców lub obligacji. Dzięki nim inwestorzy mają skuteczny dostęp do wielu rynków i grup papierów wartościowych. Jednym zleceniem mamy dokładnie zdefiniowany portfel. W przypadku Beta ETF WIG20TR mówimy o spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20.

Beta ETF WIG20 TR

Beta ETF WIG20TR vs WIG20 TR. Źródło: AgioFunds.

Fundusze ETF to również elastyczność handlu

Z drugiej strony, wybierając akcje zamiast funduszu, otrzymujemy możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji. Znacznie łatwiej spieniężyć akcje niż jednostki funduszy już nie wspominając o funduszach zamkniętych.

Także ETF-y czyli Exchange Traded Funds są to portfelowe fundusze zamknięte. Jednak ich certyfikaty inwestycyjne są notowane, tak jak akcje, na giełdzie. Można je kupić i sprzedać w czasie każdej sesji giełdowej. Są wyceniane na bieżąco i charakteryzują się wysoką płynnością. Ponadto animator emitenta zapewnia dodatkowy popyt lub podaż, by ceny certyfikatów ETF nie odbiegały od wartości rynkowej jego składników.

Takie podejście pozwala na inwestowanie zarówno długookresowe jak i krótkookresowe. Dodatkowo niski próg wejścia zachęca do skorzystania z ETF-ów – by zainwestować w cały indeks wystarczy zakupić tylko jeden certyfikat.

Zobacz także: Najlepszy zagraniczny fundusz akcji ostatnich 5 lat to fundusz akcji indyjskich

Ocena ryzyka i bezpieczeństwo inwestycji

Odwzorowywanie znanego indeksu przez fundusz ETF pozwala na łatwiejszą ocenę ryzyka. Inwestorzy mają więc świadomość dokładnie w jakie papiery wartościowe inwestują za pośrednictwem funduszu ETF. Składy indeksów są znane i znacznie wolniej się zmieniają niż portfele klasycznych funduszy.

Fundusze ETF, tak jak akcje, są notowane na giełdach papierów wartościowych. Dzięki temu kontrolowane są przez te same instytucje nadzoru. Podlegają też regulacjom Unii Europejskiej (MiFID)

Znacznie niższe koszty funkcjonowania

Większość funduszy ETF jest zarządzanych pasywnie. Oznacza to, że doboru spółek dokonuje się w sposób automatyczny, poprzez odwzorowanie składu indeksów. W przeciwieństwie do funduszy zarządzanych aktywnie, nie ma potrzeby ponoszenia kosztów związanych z analizą spółek. Także koszty transakcyjne są niższe. Dobór portfela jest oparty o skład indeksu lub instrumentu o jaki jest oparty ETF.
 

BETA ETF WIG20TR


Inwestor chcący nabyć certyfikaty funduszu ETF na rynku wtórnym ponosi znacznie niższe koszty niż wynoszą opłaty manipulacyjne tradycyjnych funduszy. Według wyliczeń Beta Securities Poland, dzięki niższy kosztom możemy zaoszczędzić w ciągu 5 lat ok. 1600 zł na inwestycji 10 tys. zł przy założeniu średniej rocznej stopy zwrotu 5% i opłat za zarządzanie ETF w wysokości 0,5% w porównaniu do funduszy aktywnych o takiej samej stopie zwrotu, lecz opłacie za zarządzanie wynoszącej 3,5%

Efektywność podatkowa

Zyski oraz straty z funduszy ETF mogą być równoważone podatkowo. Można je rozliczyć wraz z inwestycjami w inne papiery wartościowe. Przykładowo, jeśli inwestor zakończył rok ze stratą na akcjach, to zapłaci niższy podatek za zrealizowany zysk na funduszu ETF.

ETF-y oparte o indeksy akcji reinwestują otrzymane dywidendy. Posiadając certyfikaty takich funduszy nie musimy płacić podatku od dywidend, tak jak ma to miejsce w przypadku trzymania akcji w portfelu.

Zobacz także: GPW rozpocznie publikację trzech nowych indeksów dywidendowych. Komu się one przydadzą?

To dopiero początek

Podsumowując, ETF-y są tanim, popularnym i nieskomplikowanym narzędziem inwestycyjnym. Pojedynczy zakup certyfikatu ETF pozwala na ekspozycję na cały segment rynku. W Polsce powstał pierwszy fundusz odwzorowujący fizycznie indeks. Jest to Beta ETF WIG20TR, którego celem inwestycyjnym jest osiąganie stóp zwrotu podobnych do procentowych zmian wartości indeksu WIG20 Total Return.

To dopiero początek. W planach jest też wprowadzenie podobnych funduszy ETF na indeksy mWIG40TR, a także na WIG20lev i WIG20short i na zagraniczne indeksy.

Zobacz także: Pierwszy polski ETF – zalety i wady funduszu Beta ETF WIG20TR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.