Nowy fundusz ETF w Polsce od dziś dostępny. Będzie oparty o indeks mWIG40TR

Fundusz ETF oparty o indeks mWIG40TR - co warto wiedzieć o tym instrumencie

Dziś ruszają notowania funduszu typu ETF, odzwierciedlającego indeks mWIG40. Dołączy on do już notowanego funduszu opartego o indeks WIG20. Nowy ETF ma szansę wzbudzić większe zainteresowanie wśród inwestorów ze względu na większą liczbę spółek wchodzących w jego skład, o większej zmienności i niższej płynności poszczególnych papierów. Rozwiązuje bowiem problem zakupu zdywersyfikowanego portfela średnich spółek dosłownie za jednym kliknięciem.

Giełda Papierów Wartościowych dopuściła do obrotu na główny rynek tytuły uczestnictwa emitowane przez Beta ETF mWIG40TR portfelowy fundusz inwestycyjny zamknięty. Oznaczone są kodem "PLBETF400025" i rozpoczną notowania w czwartek, 5 września 2019 r.

Zobacz także: Wystarczy 5 funduszy ETF, aby zastąpić wszystkie strategie inwestowania - uważają naukowcy z USA 

Ułatwiona dywersyfikacja inwestycji i elastyczność

Fundusze inwestycyjne mają jedną istotną przewagę nad zwykłym kupowaniem akcji z rynku. Dzięki nim mamy możliwość zainwestowania w określoną grupę papierów wartościowych przeprowadzając tylko jedną transakcję. Spośród dostępnych na rynku instrumentów wyróżniają się fundusze typu ETF, które skupiają się na dokładnym odwzorowywaniu indeksów czy też instrumentów bazowych. Dzięki nim inwestorzy uzyskują szybki dostęp do wielu rynków (np. surowcowych) i grup papierów wartościowych. W przypadku Beta ETF WIG20TR i nowego Beta ETF mWIG40TR mówimy o spółkach wchodzących w skład dwóch głównych indeksów GPW, zrzeszających największe i najbardziej płynne polskie walory notowane na rynku głównym.

ETF-y (czyli Exchange Traded Funds) są to fundusze zamknięte, ale ich certyfikaty inwestycyjne są notowane - tak jak akcje - na giełdzie. Można je kupić i sprzedać w czasie każdej sesji giełdowej. Charakteryzują się wysoką płynnością i są wspierane przez animatora emitenta, który dba o to, by ceny certyfikatów nie odbiegały od wartości rynkowej jego składników.

Zobacz także: Fundusze ETF - trochę fundusze, trochę akcje 

Fundusze ETF na indeksy akcji mają też inne zalety. Pozwalają na łatwiejszą ocenę ryzyka, gdyż ich skład jest znany i zmienia się znacznie wolniej niż portfele zwykłych funduszy. Ponadto, fundusze te są zarządzane pasywnie, co ogranicza znacząco ich koszty. Warto też nadmienić, że fundusze ETF, tak jak akcje, kontrolowane są przez KNF i podlegają regulacjom Unii Europejskiej (MiFID).

Z Beta ETF WIG20TR i Beta ETF mWIG40TR można stworzyć zdywersyfikowany portfel

Moglibyśmy w nieskończoność wymieniać zalety funduszów ETF jak niskie opłaty, jasne kryteria doboru spółek do portfela i samoregulująca się struktura portfela w postaci odzwierciedlania składów indeksu. Największą wartością Beta ETF mWIG40TR jest jednak to, że znacząco uzupełnia on ofertę. W tej chwili za pomocą dwóch transakcji zakupu Beta ETF WIG20TR i Beta ETF mWIG40TR można stworzyć szeroki zdywersyfikowany portfel największych spółek na GPW. Portfel, który sam będzie siebie pilnował i regulował, poprzez mechanizm zmian udziału spółek w indeksie, a przy okazji będzie tani.

Choć obecnie na GPW oferta funduszy typu ETF wciąż jest wyjątkowo skromna, to ma to się zmienić. Są już plany wprowadzenia podobnych funduszy ETF na indeksy mWIG40TR, a także na WIG20lev i WIG20short, a także na zagraniczne indeksy.

Zobacz także: Fundusze ETF w liczbach. Nawet nie wiesz, jaka to potęga, oczywiście poza Polską! 

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.