Wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zarządzane kolegialnie nie są lepsze od zarządzanych indywidualnie

Wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zarządzanych kolegialnie nie są lepsze od zarządzanych indywidualnie

Nieważne, czy polskie fundusze akcji są zarządzane kolegialnie, czy indywidualnie. I tak mają bardzo zbliżone wyniki inwestycyjne. Tak mówi badanie polskiego naukowca.

Nie ma większego znaczenia dla wyników, czy polskie fundusze są zarządzane solo, czy w zespole. Takie płyną wnioski z badania, które przeprowadził na polskich funduszach akcji dr Dariusz Filip z Katedry Finansów UKSW.

Fundusze zarządzane kolegialnie podejmują bardziej wyważone decyzje

Teoretycznie rzecz biorąc, fundusze zarządzane przez jednego zarządzającego powinny różnić się zarówno podejściem do ryzyka, jak i stopniem zmienności i wynikami, od funduszy zarządzanych kolegialnie, czyli zespołowo. Chodzi o to, że jednostka zawsze jest skłonna do większego ryzyka, wynikającego z przyjętych odważnych założeń, niż zespół, w którym potrzebny jest kompromis przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Mówi o tym tzw. hipoteza dywersyfikacji opinii (diversification of opinion hypothesis). Wedle niej decyzje podejmowane w grupie są bardziej wyważone, niż decyzje podejmowane jednostkowo.

Poza tym fundusze zarządzane przez jednego eksperta teoretycznie mogą się cieszyć o wiele większym zainteresowaniem, niż te zarządzane kolegialnie. Dlaczego? Bo jeśli osiągają dobre wyniki, to zarządzający staje się swego rodzaju gwiazdą przyciągającą kapitał. A duże napływy do funduszu mogą mu ułatwiać bądź utrudniać osiąganie celów inwestycyjnych.

Z drugiej strony w zespole zarządzających łatwiej o pozyskiwanie wiedzy i danych i o sensowną analizę. Konieczna do wykonania praca rozkłada się bowiem na kilka osób. Ale zarządzanie kolegialne ma też swoje minusy: w zespole mogą się pojawić tarcia, może on także zwlekać z podjęciem ważnej decyzji inwestycyjnej, gdyż konsensus jest trudny do osiągnięcia. Poza tym w zespole może być trudniej o wyciąganie konsekwencji błędnych decyzji.

Zobacz także: Najlepsze fundusze inwestycyjne mają coraz więcej zarządzających

Nie ma dużych różnic między wynikami funduszy zarządzanych solo i w zespole

W świecie Zachodu, szczególnie w USA, analizowano już to, czy lepsze wyniki osiągają fundusze zarządzane solo, czy w zespole. W Polsce takiej próby podjął się jako pierwszy dr Dariusz Filip z Katedry Finansów UKSW. Główna teza jego badania zakładała, że jeśli chodzi o polskie fundusze to nie ma wielkich różnic. Wyniki badania opublikował w artykule „Management structure in the performance of Polish mutual funds: Does team spirit matter?” (Zeszyty naukowe Uniwersytetu w Pardubicach, nr 47/2019).

Dr Filip przeprowadził badanie na 835 rocznych okresach. 388 z nich dotyczyło funduszy akcji z jednym zarządzającym, a 447 funduszy akcji z kilkoma zarządzającymi. Naukowiec zastosował kilka narzędzi służących do oceny wyników inwestycyjnych funduszy. Dane pobrał z portalu Analizy Online. Dane objęły lata 2000-2017.

Okazało się, że generalnie nie ma różnic między wynikami funduszy zarządzanych solo i w zespole. Jeśli występują, to zazwyczaj co najwyżej przez 1 rok. „Wydaje się, że częste zmiany w składzie zespołu zarządzającego funduszem to główna przyczyna tego, że wyniki funduszy zarządzanych kolegialnie nie są lepsze od wyników funduszy zarządzanych indywidualnie. Na polskim rynku, w funduszach zarządzanych kolegialnie, nie wykształca się ani groupthink phenomenon ani team spirit, bo nie ma na to odpowiednio dużo czasu, zespoły zbyt krótko pracują w tym samym składzie” – podkreśla dr Filip.

Zobacz także: Dobry fundusz inwestycyjny powinien mieć dokładnie 3 zarządzających - wynika z najnowszych badań

Funduszy zarządzanych kolegialnie jest coraz więcej

Co ciekawe, z badania dr Filipa wynika, że na polskim rynku funduszy od 2010 roku urosła znacznie liczba podmiotów zarządzanych kolegialnie. Ponieważ liczba podmiotów zarządzanych indywidualnie pozostaje od lat na mniej więcej takim samym poziomie, łatwo o wniosek, że niemal wszystkie nowo uruchamiane fundusze akcji są zarządzane przez zespoły ekspertów. Pod koniec 2017 roku 60% polskich funduszy akcji było zarządzanych kolegialnie, tymczasem w USA było to 70%.

1. Liczba funduszy akcji w Polsce

1

Z badania dr Filipa wynika, że fundusz zarządzany kolegialnie ma zazwyczaj średnio 3,5 zarządzającego. Ale zdarzają się i takie podmioty, które mają 10 zarządzających! Być może krajowe TFI traktują zespoły jako „szkołę” przygotowującą młodych zdolnych analityków do samodzielnego zarządzania.

W każdym razie, jeśli chodzi o polskie fundusze akcji, nie ma znaczenia, czy są one zarządzane kolegialnie, czy indywidualnie. Taki wniosek płynie z badania dr Dariusza Filipa. Poprosimy polskich naukowców zajmujących się polskim rynkiem inwestycyjnym o więcej takich ciekawych badań!

Źródło wykresu: D. Filip (2019)

Zobacz także: Branża aktywnego zarządzania w kryzysie. Inwestorzy z USA wycofują pieniądze z funduszy hedge 6 kwartał z rzędu

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.