Grupa Unimot odnotowała najwyższy w historii wynik w segmencie LPG i pierwszy raz w historii wykazała zyski w segmencie stacji paliw
Obrazek użytkownika Szymon Machalica
05 kwi 2022, 16:18

Grupa Unimot odnotowała najwyższy w historii wynik w segmencie LPG i pierwszy raz w historii wykazała zyski w segmencie stacji paliw

Wyniki finansowe spółki Unimot za 4Q21 zostały ocenione przez analityka DM BOŚ neutralnie. Obecnie dużo ważniejsze są wyniki jakie będzie osiągać spółka w 2022, bo powinny być lepsze niż te z 2021 rok. Według oczekiwań analityków wyższe marże na sprzedaży oleju napędowego i LPG powinny pociągnąć dobry wynik, ale martwi jednak pogarszający się bilans spółki.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana za IV kwartał 2021 r. wyniosła 13,1 mln zł, a za cały 2021 r. 70,6 mln zł. Skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot wyniosły w IV kwartale 2021 r. 2 822,5 mln zł oraz 8 207,2 mln zł za cały 2021 r. Jednostkowy zysk netto w 2021 r. wyniósł 76 mln zł.

Aby na bieżąco otrzymywać raporty analityczne, zapisz się do newslettera Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.

Analitycy oceniają wyniki jako neutralnie

DM BOŚ w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 publikuje pokrywa analitycznie spółkę UNIMOT. Grupa multienergetyczna jest liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Początkiem stycznia UNIMOT Investments zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% akcji spółki Lotos Terminale.

Kwartalny raportowany wynik EBITDA Spółki wyniósł 36,1 miliona zł. Osiągniętą wartość należy skorygować o 25,5 milionów zł które są efektem jednorazowym. Składa się na nie między innymi: (i) +9,3 miliona zł pozytywnego wpływu wyceny zapasów paliw ciekłych, (ii) -5 miliona zł negatywnych efektów przesunięć kosztów NCW i NCR w czasie, (iii) +2 miliona zł pozytywnych efektów przesunięć kosztów w segmencie gazowym, (iv) +21,5 milionów zł przesunięć kosztów w segmencie energetyki, (v) +0,5 miliona przesunięć kosztów w czasie w segmencie LPG oraz (vi) saldo pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości -1,7 miliona zł (które uwzględnia odpisy aktywów w wysokości -4,7 miliona zł).
 

tabelka raport unimot dm bos reko

Zobacz także: Unimot szykuje się do przejęcia Lotos Terminale. DM BOŚ radzi trzymać akcje importera paliw

Ostatecznie kwartalna skorygowana EBITDA – według wyliczeń Łukasza Prokopiuka - wyniosła 10,6 miliona zł wobec 15,0 miliona zł oczekiwany wstępnie na kwartał (i wobec 13,0 miliona zł skorygowanej EBITDA podanych przez Spółkę w szacunkach wstępnych i finalnych). Raportowany wynik netto Spółki wyniósł 25,3 miliony zł, a skorygowany wynik netto osiągnął poziom 3,7 miliona zł.

W raporcie czytamy również wyszczególnione wyniki segmentów. Największy negatywny wpływ wzrostu cen Grupa Unimot odnotowała w segmencie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Wynikało to z konieczności ograniczania działalności na rynku hurtowym gazu ziemnego, ze względu na duży wzrost wartości depozytów i jednocześnie obserwowanego niższego popytu wśród klientów mających różne źródła zaopatrzenia w energię. W 2021 r. Grupa Unimot odnotowała jednak najwyższy w swojej historii wynik w segmencie LPG.

EBITDA skorygowana ukształtowała się w tym biznesie na poziomie 16,9 mln zł, co stanowi wzrost o 132% w porównaniu do roku poprzedniego. Najlepszy rok w historii i jednocześnie pierwszy z dodatnią EBITDA, która ukształtowała się na poziomie 1,4 mln zł, ma za sobą również segment stacji paliw. Segment paliw płynnych (olej napędowy + biopaliwa) osiągnął w 2021 r. wynik kształtujący się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł 83,2 mln zł.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA, która była niższa r/r i od oczekiwanych, miała trudna sytuacja geopolitycznej oraz wzrostu cen na rynkach światowych; wyższe r/r marże i wolumeny w biznesie LPG; negatywna marża na sprzedaży gazu ziemnego; niekorzystny wpływ rozliczeń długoterminowych kontraktów w zakresie handlu energią elektryczną w spółce Tradea oraz niższe niż w ubiegłych latach marże detaliczne oraz wolumeny realizowane na stacjach paliw AVIA.

Analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk w raporcie z 5 grudnia 2021 roku (kurs akcji spółki był wtedy na poziomie 41 PLN) obniżył rekomendację z „przeważaj” na „trzymaj” z ceną docelową 47 PLN.
 

UNIMOT AKCJE

Zobacz także: Oto jakie akcje rekomendowali kupować i sprzedawać maklerzy w marcu 2022

W komentarzu oprócz neutralnej oceny wyników, DM BOŚ analityk wskazuje: - Jednocześnie martwi nas bardzo mocny wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy w Spółce i znaczne pogorszenie się bilansu. Być może sprzedaż zapasów obowiązkowych pomoże bilansowi Spółki, ale sprzedane zapasy należy traktować jak dodatkowy pozabilansowy dług.

- Było to niewątpliwie rok pełen wyzwań, związanych przede wszystkim z dalszym wyraźnym wzrostem cen produktów, którymi handlujemy. Odczuły to wszystkie biznesy, ale najmocniej segment gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Mimo wszystko, udało nam się osiągnąć roczny wynik bliski poziomowi prognozy – tym bardziej, że w minionym roku ponieśliśmy koszty w wysokości 4,3 mln zł związane z naszym zaangażowaniem w podpisanie przedwstępnej umowy na zakup spółki Lotos Terminale, które nie były ujęte w wartości prognozowanej na 2021 r. EBITDA skorygowanej – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

Rok 2021 r. to także intensywne prace analityczne i przygotowawcze do podpisania w styczniu 2022 r. przedwstępnej umowy zakupu spółki Lotos Terminale. Przedmiotem transakcji jest przejęcie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m3 oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.

Zobacz także: Quercus TFI rozpoczyna konsolidowanie DI Xelion i notuje dobre wyniki. Rok 2022 będzie jednak trudniejszy zapowiada Sebastian Buczek

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.