Dywidenda, wzrost zysków i całego rynku - 3 kluczowe fakty, które warto znać po wynikach Ambry | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 lut 2018, 10:45

Dywidenda, wzrost zysków i całego rynku - 3 kluczowe fakty, które warto znać po wynikach Ambry

Ambra podała wyniki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018. Od ponad roku kurs producenta i importera win i alkoholi szybko wzrasta, zaś opublikowane dane są sygnałem za utrzymaniem pozytywnego trendu. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja w spółce. Jakie są perspektywy rynku. Czy poprawiły się wyniki finansowe. Co dalej z dywidendą.

Kurs akcji Grupy AMBRA, lata 2015 - 2018.

Kurs akcji Grupy AMBRA, lata 2015 - 2018.

1. Wzrost rynku premium, ale nie konsumpcji

Konsumpcja alkoholi utrzymuje się na podobnym poziomie, co w poprzednich latach. Rosną natomiast wydatki na produkty alkoholowe. Oznacza to utrzymujący się wzrost segmentu premium, w którym właśnie specjalizuje się Ambra.

Jak podaje spółka w raporcie półrocznym, segmenty premium rosną w tempie ponad 8% rocznie, podczas gdy w pozostałych kategoriach notowany jest wzrost wynoszący niewiele ponad 1%.

- Zarówno w Polsce jak i w Europie konsumenci zwiększają wydatki na napoje alkoholowe nie zwiększając wolumenu konsumpcji. Najbardziej dynamicznie rosną wino i whisky, które stanowią ofertę premium na tle rynku alkoholi – czytamy w podsumowaniu wyników półrocznych Grupy Ambra.

Wykres 1. Wzrost wydatków w segmencie alkoholi premium. Źródło: Ambra

Wykres 1. Wzrost wydatków w segmencie alkoholi premium. Źródło: Ambra

W szczególności wzrastają wydatki na główne produkty sprzedawane przez Ambra, czyli wino.

- Wielu konsumentów, którzy kupowali tanie wina w dyskontach przechodzi od win tańszych do droższych. Średnia cena butelki wina rosła w ostatnich pięciu latach średnio o 2,9%. Najszybciej rosnącym segmentem jest segment 20-30 zł rosnący w tempie 12%. Udział segmentu economy zmniejszył się o 1 punkt procentowy – podaje spółka.

Wykres 2. Średnia cena butelki wina w zł. Źródło: Ambra.

Wykres 2. Średnia cena butelki wina w zł. Źródło: Ambra.

- Zakładamy dalszy wzrost rynku wina. Prognozowany wzrost spożycia indywidualnego (wszystkich kategorii, nie tylko alkoholi), jak i trendy społeczne takie jak wzrost poziomu wykształcenia, skłonność do podróżowania, zdrowy styl życia, aspiracje społeczne sprzyjają odchodzeniu od wódki, czy taniego piwa do alkoholi premium, w tym w dużej mierze do wina. A poziom konsumpcji wina w Polsce jest wielokrotnie niższy nie tylko niż w Europie zachodniej, ale również np. w porównaniu do Czech, gdzie wynosi powyżej 20 litrów, a w Polsce poniżej 4 litrów na głowę – powiedział na czacie inwestorskim wiceprezes zarządu, Piotr Kaźmierczak.

2. Dalsza poprawa wyników

Ambra ma przesunięty rok obrotowy. Obecnie najnowszy raport dotyczy okresu 6 miesięcy: od lipca do grudnia 2017 r. W raporcie spółka podaje wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2017/2018 o 5,9% w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 2016/2017. Odpowiednio, zysk ze sprzedaży wzrósł o 8%, zaś EBITDA wzrosła o 18%. Należy jednak pamietać, że spółka odnotowuje presję płacową. Rosnące wynagrodzenia będą ograniczać dynamikę wzrostu zysków.

Poprawiły się też nieznacznie wskaźniki rentowności. Także wskaźniki płynności płatniczej pozostały na prawidłowych poziomach. Minimalnie wzrosły, o 1% zobowiązania w porówaniu do końca grudnia 2016 r. Spółka nie zanotowała istotnych zdarzeń jednorazowych mogących mieć wpływ na wynik.

Źródłem wzrostu były przede wszystkim zwiększenie sprzedaży na rynku polskim, szybki wzrost sieci sklepów Centrum Wina i dobre wyniki win Fresco i Cin&Cin oraz alkoholi mocnych.

Natomiast za granicą wzrost był relatywnie niewielki. W Czechach i na Słowacji pozytywny wpływ miały rosnące przychody ze sprzedazy win musujących Mucha Sekt, ale zostały zniwelowane przez spadki w innych kategoriach. W Rumunii zaś Ambra odnotowuje dalszy dynamiczny rozwój marki Zarea. W lokalnej walucie wzrost przychodów wyniósł +8%.

Wykres 3. Sprzedaż z podziałem na regiony. Źródło: Ambra.

Wykres 3. Sprzedaż z podziałem na regiony. Źródło: Ambra.

3. Utrzymanie wzrostu dywidendy

Ambra nie zakończyła jeszcze roku obrotowego, ale, według zarządu, pozytywne wyniki za pierwsze półrocze są dobrym znakiem, że także w tym roku możemy spodziewać się wyższej dywidendy.

- Nasza polityka dywidendowa zakłada wzrost kwoty wypłacanej dywidendy na 1 akcję. Dywidenda nie jest sztywno uzależniona od % zysku. Po wynikach I półrocza potwierdzamy, że są warunki do kontynuacji wzrostu dywidendy - powiedział Piotr Kaźmierczak.

Ambra regularnie od dziesięciu lat zwiększa wypłacaną dywidendę. Od debiutu giełdowego, w postaci wypłat dla akcjonariuszy, przekazała ponad 90 mln zł z 200 mln wygenerowanego w tym czasie zysku. Dla porównania, jest to kwota przekraczająca 1/4 obecnej kapitalizacji spółki.

Jeśli dywdenda byłaby na podobnym poziomie, co w poprzednim roku, stopa dywidendy przy obecnym kusie wyniosłaby około 4,4%. Możemy spodziewać się rekomendacji zarządu co do wysokości wypłaty po zakończeniu pełnego roku obrotowego, ale jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Zwykle zyski są wypłacane w połowie października.

Podsumowując, dobre wyniki finansowe dają nadzieję na zwiększenie dywidendy także w tym roku. Spółka zakłada także utrzymanie tendencji dalszego wzrostu rynku alkoholi premium. Może mieć to pozytywny wpływ na wyniki w następnych okresach.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.