Unimot poprawia wyniki co dobrze wróży dla dywidendy na 2019 rok
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
18 lis 2019, 07:01

Unimot w III kwartale odnotował największe w historii grupy przychody. To dobrze wróży dla dywidendy za 2019 rok

Grupa Unimot kontynuuje trend bardzo dobrych wyników finansowych, który widać od początku 2019 roku. W III kwartale skonsolidowane przychody wzrosły o 49% do 1,26 mld zł. To bardzo wyraźny wzrost wynikający m.in. ze wzrostu wolumenów sprzedaży paliw (46,5% rdr), wzrostu wolumenów sprzedaży w pozostałych segmentach działalności (gaz LPG, gaz ziemny, energia elektryczna, asfalty i oleje), rozwoju sieci stacji pali AVIA i sprzyjającego otoczenia zewnętrznego. Osiągnięte w III kw. br. przychody są najwyższymi kwartalnymi w historii grupy kapitałowej, co bardzo dobrze wróży przed sezonowo najlepszym, ostatnim kwartałem roku. Co niemniej istotne, utrzymana dyscyplina kosztowa, efekty realizowanego planu restrukturyzacyjnego oraz dobry poziom marż na rynku, przełożył się na wzrost zyskowności grupy.

Wybrane dane finansowe GK Unimot

(mln zł)3Q20193Q2018
Przychody ze sprzedaży1261843
EBITDA skorygowana18,38,2
EBITDA34,416,3
zysk operacyjny29,512,9
Zysk netto23,811,4

Źródło: Unimot S.A.

Zobacz także: Wyniki finansowe UNIMOT za 3Q2019: najwyższa EBITDA skorygowana w 2019 roku

Coraz wyższe prognozy dla skorygowanego zysku EBITDA

Najważniejszą pozycją określającą zyskowność grupy w przypadku Unimotu jest tzw. EBITDA skorygowana. Eliminuje ona wpływ zdarzeń jednorazowych takich jak: wpływ wyceny zapasu obowiązkowego oleju napędowego i paliw gazowych, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe. W zakończonym z końcem września kwartale br. EBITDA skorygowana wyniosła 18,3 mln zł wobec 8,2 mln zł rok wcześniej. Jest to drugi najwyższy wynik w historii grupy (18,7 mln zł w IV kw. 2018 r.). Marża brutto na sprzedaży mimo wysokiej dynamiki wzrostu przychodów, wzrosła z poziomu 5,1% do 5,6%. Koszty sprzedaży wzrosły o 40%, czyli wolniej od przyrostu przychodów. Bilans działalności finansowej były o 0,6 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Księgowy zysk operacyjny wyniósł w III kw. 2019 r. 29,5 mln zł wobec 12,9 mln zł rok wcześniej, a zysk netto osiągnął wartość 23,8 mln zł wobec 11,4 mln zł rok wcześniej.

- Tak dobre wyniki finansowe udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki utrzymaniu pozytywnych trendów z pierwszej połowy roku – sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego. Wsparciem dla wyników była także realizacja przetargów na biopaliwa, których w poprzednim kwartale udało nam się wygrać więcej niż zakładaliśmy. Ponadto, na wyniki finansowe pozytywny wpływ miały niższe koszty operacyjne możliwe dzięki przeprowadzonemu procesowi restrukturyzacji w II połowie 2018 r.

- Korzystając z okazji, chciałbym zapewnić, że nasza sytuacja finansowa oraz płynnościowa jest bardzo dobra. Potwierdzają to nie tylko wyniki finansowe i bardzo korzystne wskaźniki finansowe, ale także utrzymywanie posiadanych limitów kredytowych w bankach. Nie widzimy także zagrożenia w kontekście finansowania naszej dalszej działalności. Nasza sprawność działania jest wysoka – wskaźnik rotacji utrzymywane są na optymalnych poziomach i obrazują skrócenie rozliczeń w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W III kwartale br. wskaźnik należności handlowych wyniósł 24 dni, zobowiązań handlowych 20 dni, a wskaźnik rotacji zapasów 23 dni – powiedział Adam Sikorski, prezes Grupy Unimot.

Zobacz także: "Podtrzymuję zasady polityki dywidendowej, tj. minimum 30% zysku netto" - relacja z czatu z zarządem Grupy UNIMOT

Bilans Unimotu nadal pozostaje w dobrej kondycji. Wskaźnik płynności bieżącej na koniec września 2019 r. ma wartość 1,33. Udział kapitałów własnych w finansowaniu wszystkich aktywów wynosi 30%, co jak na firmę handlową jest dość wysokim poziomem. Największymi pozycjami po stronie zobowiązań są zobowiązania handlowe w kwocie 157,7 mln zł oraz kredyt w rachunku bieżącym 227,1 mln zł. Z kolei suma aktywów obrotowych to 558,4 mln zł w tym blisko 50 mln zł to gotówka. Wartość zapasów obowiązkowych w bilansie to ok. 165 mln zł.

Po 9 miesiącach 2019 r. GK Unimot może pochwalić się skorygowaną EBITDA w kwocie 46,1 mln zł oraz zyskiem netto 48,1 mln zł przy przychodach wynoszących 3,4 mld zł. Tym samym już po trzech kwartałach tego roku, grupa niemal wykonała prognozowaną wartość skorygowanej EBITDA na cały rok. Dzień po publikacji raportu finansowego, spółka zaktualizowała prognozę EBITDA skorygowanej i podwyższyła ją do 57,6 mln zł. Oznacza to, że do jej realizacji potrzebuje wykazać w ostatnim kwartale roku 11,5 mln zł skorygowanej EBITDA. Zgodnie z założeniami strategii na lata 2019-2023 r. prognoza skorygowanej EBITDA na 2020 rok wynosi 44,2 mln zł.

ebitda

Źródło: Unimot S.A.

Zobacz także: Unimot podnosi prognozę skorygowanego zysku EBITDA w '19 do 57,6 mln zł

Perspektywy na kolejne kwartały

W ubiegłym roku wyniki IV kwartału były wysokie ze względu na bardzo wysokie premie lądowe. Tym samym ciężko oczekiwać poprawy wyniku na poziome zysków rok do roku. Biorąc pod uwagę, że spółka opublikowała prognozę na 2019 r. mając 1,5 miesiąca do końca roku sprawozdawczego, można bardziej wiarygodnie patrzeć na postawiony cel zarobienia 11,5 mln zł na poziomie EBITDA skorygowanej w ostatnim kwartale. Zarząd Unimotu obecnie pracuje nad budżetem na przyszły rok. Spółka dopuszcza możliwość skorygowania prognozy na 2020 rok, w zamierzeniu zarządu nastąpi to w grudniu tego roku. W głównym segmencie ON, przyszły rok zapowiada się raczej stabilnie. Jednym z największym wyzwań dla spółki w dłuższym terminie zakładając dalszy, dynamiczny przyrost obrotów jest zapewnienie dodatkowego finansowania. Pozytywnie natomiast wyglądają perspektywy dla pozostałych segmentów grupy. Unimot podtrzymuje politykę dywidendową zakładającą wypłatę min. 30% zysku netto jednostkowego. Przypomnijmy, że ze względu na jednostkową stratę netto w 2018 roku, spółka nie wypłaciła dywidendy, za to w latach 2012-2017 robiła to regularnie.

dywidenda

Zobacz także: Unimot notuje rekordowe przychody. Bankructwo Onico może sprzyjać dalszemu wzrostowi biznesu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.