JSW odnotowała rekordowe wyniki. Gotówka odpowiada już za ponad 80% kapitalizacji spółki
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
31 sie 2022, 08:36

JSW odnotowała rekordowe wyniki. Gotówka odpowiada już za ponad 80% kapitalizacji spółki

Grupa JSW zanotowała rekordowe wyniki finansowe w II kw. 2022 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły niemal 6 mld zł i były o 174% wyższe niż rok wcześniej. Na tak dynamiczny wzrost sprzedaży wpłynęły przede wszystkim historycznie rekordowe ceny węgla koksowego.

W raportowanym kwartale cena sprzedaży tego rodzaju węgla przez JSW wyniosła 441$/t wobec 112$/t rok wcześniej i 331$/t kwartał wcześniej. Sama produkcja jak i wielkość sprzedaży liczona w tonach była w JSW bardzo zbliżona do roku ubiegłego. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wynikom finansowym był wyraźnie wyższy kurs usd/pln. Również dwa pozostałe produkty sprzedawane przez grupę zaliczyły wyraźny wzrost cen – koks podrożał w ciągu roku o ponad 100%, a węgiel energetyczny o ponad 30%.

Zobacz także: Przychody KGHM w pierwszym półroczu 2022 roku przekroczyły 15 mld zł. Spółka mocno przebiła oczekiwania analityków na poziomie jednostkowego zysku netto

Koszty w JSW pod kontrolą

Patrząc na stronę kosztową nie widać wyraźnych wzrostów przede wszystkim kosztów produkcji. Te co prawda w samym II kw. 2022 r. wzrosły o ponad 0,5 mld zł (26%), ale jest to przede wszystkim efekt zaksięgowania jednorazowej premii wypłaconej pracownikom o łącznej wartości właśnie ok. 0,5 mld zł. W strukturze rachunku zysków i strata wciąż widoczny jest bardzo duży udział kosztów stałych (ponad połowa to wynagrodzenia), co jest dla wyników w okresach dekoniunktury przekleństwem, a w czasach hossy (czyli obecnie) błogosławieństwem. Zysk operacyjny Grupy JSW w II kw. 2022 r. wyniósł 2,9 mld zł i to już po uwzględnieniu jednorazowej premii dla pracowników. Zysk netto osiągnął kwotę 2,35 mld zł i to również po uwzględnieniu ww. one offu.
 

j1

Źródło: JSW

Wyniki za całe I półrocze 2022 r. również prezentują się bardzo dobrze. Zysk netto wyniósł 4,2 mld zł. Przypomnijmy, że w I kw. br. Grupa JSW zarobiła na poziomie netto 1,85 mld zł (cena węgla koksowego dla JSW była o 110$/t niższa, brak większych one offów), czyli niewiele mniej niż w II kw. br. Zaraportowany zysk na poziomie EBITDA wyniósł 5,82 mld zł, a po oczyszczeniu go o zdarzenia jednorazowe EBITDA wyniosła 6,48 mld zł. Co ciekawe jest to kwota wyższa od obecnej kapitalizacji spółki na GPW, a jest to wciąż wynik za półrocze.

Zobacz także: Kryzys energetyczny sprzyja górnikom. Roczna dynamika wzrostu uposażeń w górnictwie wzrosła o 81 proc.

Nadwyżka gotówki to ponad 80% kapitalizacji

Na koniec czerwca 2022 r. JSW miała 4,55 mld zł w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach. Dodatkowo w specjalnym funduszu FIZ „na czarną godzinę” lub jak kto woli rezerwa na okres dekoniunktury, było zgromadzonych 1,84 mld zł. Z kolei łączna wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek (głównie kwota to dług wobec PFR) wyniosła 1,26 mld zł. Tym samym nadwyżka gotówkowa netto wyniosła 5,13 mld zł. Jest to ok. 84% obecnej rynkowej wyceny całej spółki na GPW. Przy utrzymujących się wciąż wysokich cenach węgla koksowego (obecnie ok. 300$/t), wysokim kursie usd/pln, rekordowych należnościach handlowych (2,71 mld zł) istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w kolejnym raporcie kwartalnym, bilans na koniec września 2022 r. może wykazać już wyższą nadwyżkę gotówkową niż obecna kapitalizacja (i to pomimo uwzględnienia lipcowej wypłaty 0,5 mld zł premii jednorazowej).
 


Czy będzie skok cen węgla energetycznego? 

W I półroczu 2022 r. uzyskana średnia cena sprzedaży węgla energetycznego przez JSW wyniosła 305 zł i była wyższa o 38% niż rok wcześniej. Wielkość sprzedaży w tym okresie wyniosła 1,9 mln ton. Sprzedaż opiera się o długoterminowe umowy i surowiec ten trafia na potrzeby energetyki. Niekorzystna różnica cen sprzedaży uzyskiwana przez JSW od rynkowych jest drastyczna. Obecnie ceny detaliczne wynoszą ok. 3 tys. zł, a należąca do grupy KWK Budryk od niedawna sprzedaje węgiel energetyczny typu Orzech dla klientów indywidualnych za cenę 1,2 tys. zł brutto (limit 180 ton na dobę). Z kolei w portach belgijskich i holenderskich (tzw. ARA) oscyluje wokół 400$ za tonę, czyli po przeliczeniu na złotówki ok. 1,9 tys. zł. Problem tak dużych różnic w cenach zakupu przez polskich producentów energii elektrycznej od kopalń jest mocno podnoszony przez związkowców w PGG. W otoczeniu silnie rosnących cen za energię elektryczną, istnieje duże prawdopodobieństwo, że również producenci węgla energetycznego mogą na tym skorzystać.

Zobacz także: Nadchodzi kryzys. Rząd musi wdrożyć oszczędzanie energii i gazu oraz listę firm, które dotkną ograniczenia w dostawach paliw

Czy jest szansa na dywidendę za 2022 rok?

Aktualna polityka dywidendowa JSW zakłada wypłatę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto. Przypomnijmy, że po I półroczu 2022 r. zysk netto wynosi 4,2 mld zł, co przekłada się na ok. 36 zł na jedną akcję. Jak nie trudno obliczyć, 30% z tej liczby wynosi 10,8 zł (25% obecnego kursu akcji JSW), a przecież pozostaje jeszcze dobrze zapowiadające się II półrocze.
 

Kurs akcji JSW od początku 2022 roku

JSW akcje (1)

Do realizacji polityki dywidendowej stoją jednak bardzo duże przeszkody. Pierwszą z nich jest umowa dotyczącą pożyczki z PFR, która zabrania spółce wypłaty dywidendy. Co prawda ewentualna spłata tej pożyczki nie byłaby nierealna, gdyż spółka posiada obecnie kilka razy więcej nadwyżki gotówkowej niż wartość pożyczki, ale zarząd JSW w swoich dotychczasowych wypowiedziach nie wskazywał na chęci jej spłaty. Co prawda wspominał o rozmowach do renegocjacji tego zapisu w umowie, ale do tej pory nie wiadomo czy i jak zakończyły się te rozmowy. Drugą przeszkodą do wypłaty wyższej dywidendy jest jasno deklarowana strategia gromadzenia wypracowanych w okresie koniunktury zysków na cięższe czasy. Docelowa wartość tej poduszki określana była w maju tego roku na maksymalnie kwotę 5 mld zł. Na dobrą sprawę już taka kwota mogłaby zostać wpłacona do funduszu FIZ, ale grupa potrzebuje również środków obrotowych, które można historycznie wskazać na wygodną dla firmy kwotę 1-1,5 mld zł. Podsumowując przy obecnych planach zarządu, szansa na dywidendę za 2022 r. jest, ale jej wysokość raczej nie będzie wysoka. Oczywiście bardzo dużo będzie zależeć od sytuacji w otoczeniu gospodarczym i przede wszystkim cen węgla koksowego na początku 2023 roku, kiedy to zarząd będzie decydował o podziale zysków.

Zobacz także: EBITDA grupy JSW w II kw. 2022 r. wyniosła 3,19 mld zł wobec 3,36 mld zł konsensusu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.