Magellan - jak prowadzimy biznes i generujemy zyski dla inwestorów? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Krzysztof Kawalec
17 cze 2015, 07:30

Magellan - jak prowadzimy biznes i generujemy zyski dla inwestorów?Wielu ludzi nie ma świadomości tego, że wydajemy na zdrowie średnio ok. ¼ mniej, odnosząc się do wydatków na zdrowie jako %PKB, niż przeciętny Europejczyk. Jeżeli założymy, że gonimy średnią europejską, a tak się dzieje od lat, to opieka zdrowotna jest rynkiem o bardzo dużym potencjale rozwoju i zysków. Właśnie na tym rynku od lat działa Magellan, starając się wykorzystać jego potencjał - z korzyścią dla klientów i inwestorów. Chociaż prowadzimy biznes od 16 lat, nie każdy wie w jaki sposób to robimy i przede wszystkim, w jaki sposób generujemy zyski dla naszych inwestorów.

W jaki sposób Magellan prowadzi biznes i pomaga swoim klientom?

Magellan jest instytucją finansową, która od ponad 16 lat świadczy usługi finansowe dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzimy działalność na terenie Polski, Czech, Słowacji, a od zeszłego roku także w Hiszpanii. Świadczymy usługi finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej. W ciągu ponad 16 lat działalności udzieliliśmy finansowania o łącznej wartości ponad 7,5 mld PLN.

Magellan działa w 4 europejskich krajach - Polsce, Czechach, Słowacji i Hiszpanii
Magellan działa w 4 europejskich krajach - Polsce, Czechach, Słowacji i Hiszpanii

Naszym podstawowym obszarem biznesowym jest rynek medyczny. Współpracujemy z ponad 500 szpitalami. Z naszych usług korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, firmy dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Finansujemy ich bieżącą działalność oraz inwestycje, jak budowę nowych oddziałów szpitalnych, czy zakup nowego sprzętu. Widzimy duży potencjał i zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi na rynku jednostek samorządu terytorialnego i w ostatnich latach konsekwentnie zwiększamy udział tego sektora w biznesie spółki.

Do tej pory zdobyliśmy duże doświadczenie we współpracy ze szpitalami. Rozumiemy specyfikę tego rynku i potrafimy dostosować naszą ofertę produktową do potrzeb i oczekiwań klientów. Naszą przewagą jest to, że jesteśmy spółką innowacyjną i elastyczną, dlatego oferujemy naszym klientom zindywidualizowane rozwiązania, odpowiadające ich specyficznym potrzebom i możliwościom finansowym. To usługa, której zwykle nie jest w stanie zaoferować tradycyjny bank, czy firma leasingowa i właśnie dlatego wybierają nas klienci.

Jak Magellan generuje zyski dla inwestorów?

Magellan jest instytucją finansową i tak jak wszystkie tego typu instytucje generuje przychody odsetkowe i przychody z tytułu dyskonta oraz prowizji. Podstawą tych przychodów jest posiadany portfel aktywów finansowych. Portfel o ograniczonym ryzyku kredytowym, wysokiej jakości i regularności spłat. Generowane przez nas zyski to efekt regularnych przychodów, połączonych z dużą efektywnością operacyjną i osiąganiem efektu skali.

Magellan w liczbach
Magellan w liczbach

Oczywiście prowadzenie tego typu działalności nie byłoby możliwe bez dostępu do finansowania zewnętrznego. To dzięki zaufaniu swoich akcjonariuszy i obligatariuszy oraz ich kapitałowi Magellan może się rozwijać i finansować prowadzoną działalność.

Pieniądz jest dla nas surowcem, dzięki któremu możemy oferować końcowy produkt. Właśnie dlatego dbamy o efektywne jego wykorzystanie. Aktywnie zarządzamy strukturą swojego bilansu, dbając o dostępność finansowania dla zawieranych, nowych transakcji. Staramy się także dobrze dopasować go do struktury czasowej posiadanego portfela.

W ostatnim okresie obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszych klientów finansowaniem długoterminowym. Zwiększenie wartości programu emisji obligacji średnioterminowych o kolejne 200 mln PLN w maju bieżącego roku, jest odpowiedzią Spółki na ten zwiększony popyt. Wyższa wartość dostępnego finansowania średnioterminowego stanowi bazę wyjściową pod dalszy rozwój Spółki, dalszy wzrost wartości portfela, a tym samym potencjalny wzrost przychodów w przyszłości i, co za tym idzie zysków.

Dbając o dywersyfikację źródeł finansowania, Spółka pozyskuje pieniądze z wielu źródeł – w formie linii kredytowych i pożyczek przyznanych jej w ramach aktywnej współpracy z 17 instytucjami finansowymi i poprzez emisje obligacji własnych. Posiadamy trzy aktywne programy emisji obligacji własnych o łącznej wartości 750 mln PLN, w ramach których emitujemy obligacje o zapadalności od 1 roku do 5 lat, denominowane w PLN lub w EUR. Na koniec pierwszego kwartału Grupa Magellan posiadała łącznie dostępne limity finansowania o wartości 1,5 mld PLN, z czego ponad 50% to limity programów obligacji własnych. Ten kapitał możemy przeznaczać m.in. na bieżące finansowanie szpitali i inwestycje, które prowadzą te jednostki.

Pozyskanie takiego finansowania nie byłoby możliwe bez zaufania ze strony naszych inwestorów. Naszym zdaniem jest to dowód na wiarę w spółkę i zaufanie do zarządu. Inwestorzy zdążyli poznać nasz model biznesowy i cieszy nas, że doceniają perspektywy dalszego rozwoju spółki.

Wzrost o 56% kapitalizacji od debiutu na GPW i pierwsza dywidenda

Magellan od 2007 roku jest spółką notowaną na rynku głównym GPW w Warszawie. Aktualnie ponad 50% naszych akcji jest w posiadaniu funduszy OFE. Jest to stabilny i długoterminowy akcjonariat, zorientowany na długofalowy rozwój Spółki.

Wejście na rynek publiczny dało Spółce możliwość pozyskania kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju. Uważam, że dobrze wykorzystaliśmy środki powierzone nam przez inwestorów. Od czasu debiutu giełdowego nieprzerwanie, niezależnie od koniunktury rynkowej realizowaliśmy dynamiczny wzrost wyników finansowych. W ciągu 8 lat obecności na GPW kapitalizacja Spółki wzrosła ponad półtora raza – od 274 mln PLN w dniu debiutu do ponad 430 mln PLN na koniec IQ 2015. W tym czasie, mimo kryzysu finansowego, kurs akcji spółki na GPW zyskał 43%.

W tym roku po raz pierwszy spółka wypłaci dywidendę. Myślę, że dzięki temu staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla naszych akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.

Jak Magellan łączy ze sobą pomaganie klientom
i generowanie zysków dla inwestorów?

Moja praca, jako prezesa zarządu polega na tym, aby łączyć ze sobą te dwie, istotne strony biznesu Magellana – z jednej strony świadczenie usług finansowych i finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej na rynku medycznym i rynku podmiotów samorządowych, z drugiej strony - pozyskiwanie kapitału dopasowanego, co do wartości i struktury do potrzeb Spółki.

Nasza znajomość rynku, zdobyte doświadczenie, innowacyjność produktów i dopasowanie oferty do potrzeb naszych kontrahentów w połączeniu z wysoką efektywnością działalności operacyjnej pozwala nam z jednej strony odpowiadać na zapotrzebowania klientów, a z drugiej strony realizować wyniki finansowe atrakcyjne dla naszych akcjonariuszy.

Jestem w spółce prawie od początku jej działalności. Dołączyłem do Magellana w 2001 roku, do małej firmy, tworzonej przez ambitnych ludzi. Najpierw w Dziale Kontraktacji, bezpośrednio współpracując ze szpitalami i dostawcami poznawałem jak tworzy się wartość dla klienta. Było to bardzo przydatne doświadczenie, z którego czerpałem jako członek zarządu i wiceprezes, a także korzystam teraz, gdy odpowiadam za kierunek, w którym podąża firma.

Magellan dziś to międzynarodowa instytucja finansowa, działająca na rynku polskim, czeskim, słowackim, a od niedawna i hiszpańskim. To ponad 150-osobowy zespół młodych, wykształconych pracowników, ludzi związanych z firmą od wielu lat, często będących „wychowankami” Magellana. Pełnych energii, posiadających głęboką wiedzę, znajomość rynku i zdobyte w firmie doświadczenie. Magellan jest jedną z niewielu łódzkich firm, która swoim pracownikom daje możliwość tak szerokiego rozwoju i zdobywania unikatowych doświadczeń. To ludzie stanowią podstawę sukcesu spółki.

Jakie perspektywy ma przed sobą Magellan?

Wierzę, że Magellan ma duże szanse na dalszy dynamiczny rozwój. Potwierdzają to także liczby. Naszą mocną stroną jest rynek, na którym działa spółka. Zarówno sektor ochrony zdrowia jak i rynek samorządów lokalnych charakteryzują się stałym zapotrzebowaniem na finansowanie zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej. Niewątpliwie nowa perspektywa unijna sprzyjać będzie zwiększonemu zapotrzebowaniu na finansowanie procesów inwestycyjnych. Wiemy to, bo mamy za sobą już jedną rundę finansowania unijnego w latach 2007 - 2013.

Powinniśmy wspomnieć również o czekającej nas konieczności dostosowania poziomu świadczonych usług medycznych do standardów i wymogów UE, o zmianach demograficznych i postępującym starzeniu się społeczeństwa, które będą miały wpływ na zwiększone zapotrzebowanie na świadczone przez nas usługi.

Znajomość rynku, innowacyjność, elastyczność i gotowość do szybkiej reakcji na zachodzące zmiany oraz zaufanie naszych inwestorów i dostęp do odpowiedniego finansowania zewnętrznego to moim zdaniem główne czynniki sukcesu Magellana w kolejnych latach. Optymistycznie spoglądamy również na hiszpański rynek ochrony zdrowia, na którym spodziewamy się w najbliższym czasie pierwszych transakcji.

*** Materiał przygotowany w ramach cyklu „Biznesy spółek giełdowych” we współpracy z partnerem, firmą Magellan S.A. ****
*** Materiał przygotowany w ramach cyklu „Biznesy spółek giełdowych” #BSGPL
we współpracy z partnerem, firmą Magellan S.A. ****

Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu Magellan S.A.

Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu Magellan S.A.

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej, Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy i Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland.

W latach 1998–2001 zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.). Od 2001 związany ze Spółką Magellan S.A. gdzie pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym, a od 2008 roku na stanowisku Prezesa Zarządu Magellan S.A. Jest również członkiem Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. i członkiem Rady Nadzorczej w działającej na terenie Czech spółki Magellan Česká republika s.r.o. oraz członkiem Zarządu działającej na terenie Słowacji spółki Magellan Slovakia s.r.o.. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Sprawdź więcej artykułów i analiz