Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | StrefaInwestorow.pl

 Publiczna oferta obligacji PCC Rokita

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Karty podstawowe

37.6500
0.0500
0.13%
09:00
Poprzednia wartość: 
37.6000
Otwarcie: 
37.6500
Wolumen: 
31
Zasięg dzienny: 
37.6500
 - 
37.6500
Obrót: 
1.17 tys.

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.