GPW SA | StrefaInwestorow.pl

GPW SA

Karty podstawowe

48.3000
0.0000
0.00%
10:52
Poprzednia wartość: 
48.3000
Otwarcie: 
48.3000
Wolumen: 
7.94 tys.
Zasięg dzienny: 
48.4000
 - 
47.9200
Obrót: 
382.25 tys.

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.