GPW SA | StrefaInwestorow.pl

GPW SA

Karty podstawowe

47.4000
-1.0000
-2.07%
2024-05-24
Poprzednia wartość: 
48.4000
Otwarcie: 
48.3500
Wolumen: 
30.21 tys.
Zasięg dzienny: 
48.4000
 - 
47.2500
Obrót: 
1.44 mln

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.

Rekomendacje dla GPW SA

SpółkaRodzaj
rekomendacji
Cena
docelowa
Cena w
dniu publikacji
InstytucjaData
publikacji
Raport
GPW (GPW)Redukuj29,89 zł32,20 złBM mBank03.10.2022

* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA

Dane na dzień: 2024-05-25

Zobacz listę rekomendacji dla wszystkich spółek