Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | StrefaInwestorow.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Karty podstawowe

41.70
2.00
5.04%
2018-09-21
Poprzednia wartość: 
39.70
Otwarcie: 
39.45
Wolumen: 
153.11 tys.
Zasięg dzienny: 
41.70
 - 
39.45
Obrót: 
6.31 mln

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta Grupy Kapitałowej GPW obejmuje ponadto obrót instrumentami pochodnymi i strukturyzowanymi, sprzedaż danych oraz stale rozszerzającą się paletę usług. W ramach Grupy prowadzony jest rynek towarowy, w tym jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Działalność we wszystkich segmentach równoznaczna jest z organizowaniem i prowadzeniem przez Grupę obrotu na następujących rynkach: Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi), NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek), Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony przez GPW i BondSpot) oraz Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi prowadzony przez BondSpot). Od I kwartału 2012 r. Grupa dodatkowo organizuje i prowadzi obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. ("TGE", "TGE S.A."): Rynki Energii (Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy, Aukcje energii), Rynek Praw Majątkowych oraz Rynek Uprawnień do Emisji CO2.