Hawe S.A. | StrefaInwestorow.pl

Hawe S.A.

Karty podstawowe

0.30
0.01
3.45%
2017-05-04
Poprzednia wartość: 
0.29
Otwarcie: 
0.30
Wolumen: 
181.66 tys.
Zasięg dzienny: 
0.30
 - 
0.30
Obrót: 
54.5 tys.

Hawe S.A. jest spółką publiczną, której akcje od 2007 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 21 marca 2008 roku akcje spółki wchodziły w skład indeksu sWIG80, a od 16 marca 2012 roku w mWIG40. Głównymi obszarami działalności Hawe S.A. jest zarządzanie aktywami spółek zależnych, pozyskiwanie kapitału i finansowania oraz wsparcie w opracowywaniu strategicznych kierunków rozwoju Grupy. W skład Grupy Kapitałowej Hawe wchodzi pięć spółek: Hawe S.A. - spółka publiczna i dominująca Grupy Hawe, której działalność operacyjna prowadzona jest przez 2 spółki zależne: Hawe Telekom Sp. z o.o. i Hawe Budownictwo Sp. z o.o., a także ORSS Sp. z o.o. i OMSS Sp z o.o., w których Hawe S.A. posiada 100% udziałów. Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Ponadto poprzez dedykowaną spółkę ORSS realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2.200 km w województwie Warmińsko - Mazurskim. Wartość tego projektu realizowanego w latach 2013 - 2015 wyniesie 316 mln zł. Grupa Hawe dysponuje najnowocześniejszą siecią szkieletową w kraju - Ogólnopolską Siecią Światłowodową Hawe, składającą się z dwóch ringów światłowodowych. Sieć Hawe, obecnie licząca ponad 3.500 km magistrali światłowodowej, zaś docelowo - do 2014 roku - mająca osiągnąć długość ok. 4.000 km, posiada praktycznie nieograniczony potencjał wzrostu przepustowości. Dodatkowym jej atutem jest unikalny przebieg przez kluczowe aglomeracje oraz ośrodki administracyjne i gospodarcze Polski oraz liczne punkty styku na granicy z sąsiednimi krajami. Ogólnopolska Sieć Światłowodowa Hawe posiada obecnie łącza doprowadzone do granic Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), Litwy, Białorusi, Ukrainy i Niemiec. Hawe poprzez budowę połączeń z innymi sieciami światłowodowymi, zwłaszcza należącymi do operatorów międzynarodowych, zawarcie kilku istotnych kontraktów z międzynarodowymi operatorami na usługi dzierżawy włókien światłowodowych, na bazie których wybudowano nowe, alternatywne systemy transmisyjne łączące Wschód i Zachód Europy, stało się operatorem międzynarodowym oraz liderem transgranicznego przesyłu danych. Otwiera to nowe, nieograniczone możliwości rozwoju w zakresie świadczenia usług zarówno operatorom z krajów ościennych jak i o zasięgu globalnym. Portfolio klientów Grupy Hawe obejmuje największych polskich i międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych.