Przejdź do treści
UK WYBORY 2024
Kategoria::
Kategoria

Wybory w Wielkiej Brytanii: "kupuj plotki, sprzedawaj fakty". Ekspertka Saxo Banku wskazuje scenariusze dla akcji i funta

Wielka Brytania przygotowuje się na wybory, które odbędą się 4 lipca. Po 14 latach rządów Konserwatystów, naznaczonych przez Brexit i kryzys kosztów życia, Partia Pracy ma szansę na znaczące zwycięstwo. Sondaże dają im przewagę około 20% nad Konserwatystami, którzy zmagają się z malejącym poparciem. Charu Chanana, zarządzająca Działem Strategii Walutowej w Saxo Banku kreśli możliwe scenariusze gospodarcze po wyborach i tłumaczy ich znaczenie dla inwestycji. 

Jutro może być koniec 14-letniej dominacji Konserwatystów, naznaczoną Brexitem i kryzysem związanym z rosnącymi kosztami życia. Partia Pracy, ograniczona budżetowo, planuje skupić się na reformach strukturalnych oraz ostrożnej polityce fiskalnej, co ma sprzyjać długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu i stabilności. 

Przewaga Partii Pracy nad Konserwatystami spadła do 20 punktów procentowych, jak wynika z najnowszego sondażu Bloomberga, opublikowanego na dzień przed wyborami powszechnymi w Wielkiej Brytanii.

Mimo że jest to najniższy wynik Partii Pracy w trwającej sześć tygodni kampanii, nadal utrzymuje się ona na pozycji lidera. Taki wynik sugeruje, że lider Partii Pracy, Keir Starmer, ma realne szanse na objęcie stanowiska premiera, zastępując Rishi Sunaka. W trakcie kampanii Konserwatyści zdołali zmniejszyć przewagę Partii Pracy o nieco ponad jeden punkt procentowy.

 

George Soros świętuje 93. urodziny. Wnioski z Alchemii Finansów

Ograniczenia budżetowe: powtórka z 1997 roku?


Jak czytamy w notatce analityczki Saxo, w obecnej sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii można dostrzec pewne podobieństwa do wyborów z 1997 roku, kiedy to Tony Blair i jego kanclerz Gordon Brown postawili na budżetową rozwagę. Krótkotrwałe i burzliwe rządy Liz Truss uwidoczniły, jak rynki obligacji mogą skutecznie hamować fiskalne ambicje polityków.


Manifest Partii Pracy nie przewiduje radykalnych wydatków, co sugeruje, że jej lider Keir Starmer oraz minister finansów w gabinecie cieni, Rachel Reeves, zamierzają kontynuować konserwatywną politykę fiskalną. Decyzje te są podyktowane wysokim poziomem zadłużenia kraju.

Co oznacza zwycięstwo Partii Pracy dla gospodarki?


Ewentualne zwycięstwo Partii Pracy w nadchodzących wyborach może zakończyć 14-letnie rządy Konserwatystów, które charakteryzowały się Brexitem i rosnącymi kosztami życia. Początkowo zmiany będą raczej umiarkowane ze względu na ograniczenia budżetowe.


Brytyjska gospodarka wykazuje oznaki stabilizacji po krótkiej recesji w ubiegłym roku. Wskaźniki, takie jak PMI oraz indeks zaufania konsumentów, pokazują pozytywne tendencje. Miesięczne dane dotyczące PKB również sugerują poprawę. Pomimo wysokiej inflacji w sektorze usług, spadek inflacji towarów obniża ogólny wskaźnik inflacji, co może skłonić Bank Anglii do wcześniejszego obniżenia stóp procentowych niż Rezerwa Federalna USA.


Stabilna polityka pod rządami Partii Pracy prawdopodobnie utrzyma obecną trajektorię gospodarczą, wspieraną przez długofalowe czynniki. W obliczu ograniczeń budżetowych, Partia Pracy skupi się na reformach strukturalnych, które mogą wspomóc długoterminową odbudowę gospodarki po Brexicie. Może również dążyć do złagodzenia niektórych barier handlowych związanych z Brexitem, poprawiając relacje z Unią Europejską, choć takie zmiany będą wymagały czasu. Ponadto, Partia Pracy planuje zwiększyć inwestycje w projekty ekologiczne.


Znacząca przewaga Partii Pracy w wyborach mogłaby umożliwić jej podjęcie bardziej odważnych działań politycznych. Aby jednak utrzymać stabilność ekonomiczną, brytyjska gospodarka nadal będzie potrzebować znacznych podwyżek podatków, które można jedynie chwilowo odroczyć.

Brytyjskie rynki finansowe: stabilność po wyborach


Po prognozach przewidujących stabilizację polityczną po wyborach, brytyjskie rynki finansowe wydają się odporniejsze na ewentualne fluktuacje związane z procesem wyborczym. Ewentualne korekty na rynku mogą okazać się korzystną okazją do inwestowania w brytyjską gospodarkę, która stopniowo podnosi się po wyzwaniach takich jak Brexit, Covid-19 oraz konflikt na linii Rosja-Ukraina. Niestabilność pod rządami Liz Truss przyczyniła się do znaczących odpływów z rynków akcji i obligacji.

Bezpieczna przystań dla inwestorów: brytyjskie akcje


Brytyjskie rynki finansowe stały się stabilnym punktem wsparcia dla inwestorów w obliczu ryzyka związanego z nadchodzącymi wyborami w USA i Europie. Sprzyjające środowisko polityczne oraz potencjalne obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii tworzą sprzyjające warunki do rozważenia inwestycji w brytyjskie akcje, które wyróżniają się atrakcyjnymi wycenami i obiecującymi perspektywami wzrostu.

Funt szterling: Ryzyko strategii "Kup plotkę, sprzedaj fakt"


Funt brytyjski w ostatnich miesiącach wykazywał się jako jedna z najlepiej radzących sobie walut w grupie G10, dzięki stabilizacji gospodarczej, wysokiej rentowności oraz ostrożnej polityce Banku Anglii w kwestii stóp procentowych. Przewidywana stabilność polityczna również przyczyniła się do pozytywnego sentymentu na rynku. Jednak te korzystne warunki mogą ulec zmianie, jeśli wynik wyborów parlamentarnych nie będzie tak jednoznaczny, jak prognozowano. Rosnąca popularność Partii Reform w sondażach może dodatkowo wpłynąć na nastroje inwestorów, prowadząc do większej premii za ryzyko związanego z aktywami w Wielkiej Brytanii.

Funt może również stanąć w obliczu ryzyka, jeśli rynek postąpi zgodnie ze strategią "kup plotkę, sprzedaj fakt" po wyborach. Dodatkowo, istnieje ryzyko spadkowe dla funta, jeśli Bank Anglii przyjmie bardziej akomodacyjne podejście w tygodniach po wyborach, mając pierwszą okazję do obniżenia stóp procentowych.

Pomimo tych czynników, funt może nadal znajdować wsparcie względem euro, szczególnie jeśli wyniki wyborów we Francji i Wielkiej Brytanii okażą się odmienne. Stabilność polityczna i fiskalna Wielkiej Brytanii staje w jaskrawym kontraście do niestabilnych warunków w strefie euro, co sugeruje, że kurs pary EURGBP w średnim okresie może zmierzać w dół.

Notowania pary walutowej EUR/GBP są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem

Saxo Bank ma 1.1 mln klientów, a wartość zdeponowanych aktywów przekroczyła 100 mld EUR

RAPORT JAK INWESTOWAĆ ZA GRANICĄ

Opcjonalnie: https://zagranica.strefainwestorow.pl/

udostępnij: