Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Akcjonariusze rosyjskich spółek pozbawieni dostępu do akcji. Deutsche Bank wydał mrożący komunikat

Największy niemiecki bank poinformował, że nie może już zapewnić dostępu inwestorom do wszystkich zakupionych przez nich rosyjskich akcji. Wynika to z przeprowadzonej przez inną instytucję konwersji kwitów depozytowych, zabezpieczających dostęp do akcji.

Europejskie spółki z sektora obronności mają dalej przed sobą mocne perspektywy wzrostu – oceniają analitycy Saxo Bank

Kwity depozytowe (DR) to certyfikaty wypuszczane przez banki, uprawniające do inwestowania w spółki z zagranicy, które nie są notowane na lokalnych giełdach. Dzięki temu inwestorzy nie muszą uzyskiwać dostępu bezpośrednio do zagranicznej giełdy aby zainwestować w notowane tam spółki. W normalnej sytuacji można dokonać konwersji DR na odpowiadające im akcje spółek, tym samym pozyskując już faktyczne udziały, a także przenosząc swoje pieniądze na zagraniczną giełdę.

Konwersja kwitów doprowadziła do niedoboru akcji

Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, Deutsche Bank, największy niemiecki bank, oferował swoim klientom kwity depozytowe na akcje spółek notowanych w Rosji. Dotychczasowo nie tworzyło to dla inwestorów żadnego problemu. Jednak w wyniku ostatnich decyzji rosyjskiego rządu w świat finansów wkradł się chaos.

Rosja dopuściła możliwość konwersji DR bezpośrednio na akcje spółek, nie konsultując tego z bankami odpowiedzialnymi za wypuszczanie DR. Co więcej, jak informuje Deutsche Bank, inwestorzy mogli dokonać konwersji bez „udziału ani nadzoru” banku.

Tym samym, doprowadzono do sytuacji, w której możliwe było zdublowanie papierów wartościowych. Teoretycznie, inwestorzy mogli dokonać konwersji kwitów depozytowych na akcje bezpośrednio przez rosyjskie instytucje, jednocześnie pozostając w posiadaniu DR na swoich kontach w banku.

Przez to Deutsche Bank poinformował, że odnotowano niedobór akcji odpowiadających wystawionym kwitom. To natomiast oznacza, że inwestorzy nie będą mieli dostępu do 100% posiadanych przez siebie akcji. Dotyczy to m.in. akcji spółek Aeorflot, LSR Group, Mechel oraz Novolipetsk Steel.

Wykres Aeorflot

Akcje Meta i Amazon mogą wzrosnąć o 20% dzięki technologicznym innowacjom. Wall Street wierzy w potencjał sztucznej inteligencji

Niepełny zwrot zainwestowanych środków

Obecnie, zgodnie z informacjami Reuters, Deutsche Bank zapowiedział, że najprawdopodobniej będzie mógł oddać część środków inwestorom, jednak będzie to kwota zdecydowanie niższa od ich obecnych wycen rynkowych.

Deutsche Bank pozostaje jak na razie jedynym dużym bankiem, który poinformował o niedoborze w pokryciu instrumentów przez kwity depozytowe. Pozostałe instytucje odpowiedzialne za większość DR wystawionych na rosyjskie akcje, tj. JP Morgan, Citigroup oraz BNY Mellon nie skomentowały tej sytuacji.

Potencjalne konsekwencje precedensu

Sytuacja z DR wystawionymi w Deutsche Bank rzuca niepokojący cień na perspektywy inwestowania na zagranicznych rynkach. Należy pamiętać, że rynek finansowy opiera się na dużym zaufaniu inwestorów zarówno do instytucji finansowych, jak i do samego rynku, na jakim inwestują.

Od rosyjskiej agresji na Ukrainę, po której doszło do serii ograniczeń nałożonych na inwestorów zagranicznych, inwestujących swoje środki na rosyjskiej giełdzie, wiele funduszy postanowiło stopniowo wycofywać się ze wschodniego rynku. Ci, którzy postanowili jednak pozostać i liczyć na potencjalne odbicia na moskiewskim rynku, a co za tym idzie na wysokie stopy zwrotu powinni pamiętać, że nieodłącznie z wyższą oczekiwaną stopą zwrotu wiąże się wyższe ryzyko.

Precedens z kwitami depozytowymi Deutsche Banku stawia pod znakiem zapytania przyszłość inwestowania w państwach, w których wpływ rządu na wolność przepływów kapitału jest wysoki. Być może takie sytuacje już się nie powtórzą, jednak warto w swoich planach inwestycyjnych przewidywać takie sytuacje i odpowiednio to ryzyko wyceniać.

Notowania LSR Group

Saxo Bank uznany jako instytucja istotna dla systemu finansowego przez duński Urząd Nadzoru Finansowego

udostępnij:
2