Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Na TGE po raz pierwszy od 12 lat wolumen obrotu na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym

W lutym 2023 roku, Towarowa Giełda Energii odnotowała bardzo wysokie wolumeny obrotu na rynku spot energii elektrycznej, sięgające 4 860 805 MWh. To pierwszy miesiąc od 12 lat , kiedy wolumen obrotu na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym.


Energia elektryczna

W poprzednim miesiącu na rynku TGE wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 9 356 649 MWh, odnotowując spadek o 39,6% w stosunku do lutego 2022 roku.

Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego odnotowano bardzo wysokie obroty, osiągające 4 860 805 MWh. To wzrost o 83% w porównaniu do lutego 2022 roku. Jednocześnie, luty był pierwszym miesiącem od stycznia 2011 roku, kiedy wolumen obrotu na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym. Dodatkowo na Rynku Dnia Bieżącego, dla dnia dostawy 19 lutego wolumen osiągnął nowy rekord 61 686,0 MWh.

Polski węgiel droższy o 140% więcej niż rok temu. To zła informacja dla Polaków

Średnia cena ważona wolumenem obrotu na RDN w lutym br. wyniosła 675,48 zł/MWh, rosnąc w porównaniu ze styczniem o 13,61 zł/MWh. Z kolei na RTPE, średnia cena ważona kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) osiągnęła poziom 807,11 zł/MWh, co stanowiło spadek ceny o 63,31 zł/MWh w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Gaz ziemny

W lutym rynek gazu ziemnego odnotował transakcje o łącznym wolumenie 12 585 920 MWh, co w porównaniu z zeszłym rokiem oznacza spadek o 9,7%.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 283,38 zł/MWh, malejąc o 29,86 zł/MWh względem stycznia.

Na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą gazu ziemnego w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła 314,92 zł/MWh, odnotowując spadek o 45,02 zł/MWh w porównaniu do analogicznego kontraktu ze stycznia tego roku.

GAZ ZIEMNY

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej pochodzącej z OZE wyniósł w lutym 1 655 193 MWh, co oznacza spadek o 2,2% w porównaniu do poprzedniego roku.

Średnia cena transakcyjna, ważona przez wolumen obrotu na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A, wyniosła 232,37 zł/MWh, rosnąc o 20,86 zł/MWh w stosunku do stycznia 2023 roku.

W tym samym czasie, obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł o 32,1% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając poziom 6 067 toe.

Wartość średniej sesyjnej ceny instrumentu PMEF_F, ważona przez wolumen obrotu, wyniosła 2 106,76 zł/toe w lutym 2023 roku, co oznacza wzrost o 59,82 zł/toe w odniesieniu do stycznia tego roku.

PRAWA MAJĄTKOWE

Gwarancje pochodzenia

W lutym 2023 roku obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej pochodzącej z OZE wyniósł 2 500 369 MWh, co stanowi wzrost o 68,6% w porównaniu do poprzedniego roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosła 13,89 zł/MWh, rosnąc w stosunku do stycznia o 6,53 zł/MWh.

Dodatkowo w lutym odnotowano pierwszą od 2019 roku transakcję w obrocie gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wolumen transakcji wyniósł 100 MWh, zaś cena 0,10 zł/MWh.

GWARANCJE POCHODZENIA

Towary rolno-spożywcze

W lutym 2023 r. nie odnotowano na Giełdowym Rynku Rolnym żadnej aktywności transakcyjnej.

TOWARY ROLN-SPOŻYWCZE

Prognoza: Polska zapełni magazyny gazu na przyszły sezon grzewczy

udostępnij: