Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Niskie ryzyko ESG dla Polenergii. Grupa publikuje raport o zrównoważonym rozwoju

Polenergia opublikowała Skonsolidowany Raport o Zrównoważonym Rozwoju (ESG) oraz Raport Zaangażowania Społecznego i Działań na Rzecz Bioróżnorodności za zeszły rok. Raport ESG spełnia unijne wytyczne, które będą obowiązywały Polenergię dopiero od 2025 roku.


Raport ESG wyprzedził obowiązkowy wymóg raportowania

Raport ESG jest zgodny z najnowszymi standardami europejskimi dotyczącymi raportowania zrównoważonego rozwoju. Polenergia opublikowała raport o rok wcześniej niż nakazują przepisy. Dokument zawiera informacje o ponad 330 projektach zrealizowanych przez firmę w obszarze zaangażowania społecznego i ochrony bioróżnorodności.

Nowa strategia ESG Polenergii

Polenergia przyjęła także nową Strategię ESG na lata 2023-2030, która uwzględnia kwestie związane z transformacją energetyczną oraz społeczną odpowiedzialnością. W rezultacie Grupa zanotowała znaczną poprawę w ratingu dotyczącym zrównoważonego rozwoju, co zostało potwierdzone przez agencję ratingową Sustainalitycs. Ryzyko ESG całej Grupy jest oceniane jako niskie.

Firma już od 2021 roku przygotowywała się do nowych obowiązków raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozpoczynając kalkulację emisji śladu węglowego GHG w scope 1 i scope 2 oraz raportując zgodność swojej działalności z taksonomią od 2022 roku.

Wyniki finansowe Polenergii

Warto zauważyć, że Skonsolidowany Raport ESG oraz Raport o Zrównoważonym Rozwoju stanowią uzupełnienie raportu finansowego Polenergii za 2023 rok. Firma odnotowała skorygowany zysk EBITDA w wysokości 547,6 mln zł, co oznacza wzrost o 193,3 mln zł w porównaniu z rokiem 2022. Zysk netto Polenergii w 2023 roku wyniósł 273,6 mln zł, co stanowi wzrost o 111,6 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Notowania Polenergii

Polenergia: Zielona rewolucja energetyczna i ekspansja na rynki zagraniczne – sukcesy, inwestycje i perspektywy rozwoju


 

udostępnij: