Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Polenergia: Zielona rewolucja energetyczna i ekspansja na rynki zagraniczne – sukcesy, inwestycje i perspektywy rozwoju

Pierwsza z farm wiatrowych Polenergii została uruchomina w 2007 roku. Od tego momentu grupa, kierowana przez Dominikę Kulczyk z powodzeniem zrealizowała już łącznie 12 projektów w sektorze energii wiatrowej, osiągając łączną moc 435 MW. Teraz firma rozszerza swoją działalność poza granice Polski.


„Będę kontynuować plan mojego ojca, który z Polenergii chciał uczynić największą, prywatną grupę energetyczną w Polsce. Stawiam na energetykę odnawialną, dlatego traktuję tę spółkę jako aktywo strategiczne i długoterminowe ” - zapowiadała Dominika Kulczyk, kiedy zarządzany przez nią Fundusz Mansa Investmens przejmował kontrolę nad spółką.

Od tych słów minęło 5 lat i można śmiało stwierdzić, że firma pod jej nadzorem konsekwentnie realizuje założony plan, sukcesywnie odnajdując swoje miejsce w zielonej transformacji. Najlepiej świadczy o tym zarówno sam model biznesowy spółki, obejmujący szeroki zakres inwestycji począwszy od budowy farm OZE, aż po elektromobilność i wykorzystywanie technologii wodorowych, jak i wyniki grupy.

Polenergia

Strategiczne projekty wiatrowe w Polsce

Od uruchomienia pierwszej farmy wiatrowej Polenergii minęło już 16 lat. W tym czasie firma zrealizowała łącznie 12 inwestycji o łącznej mocy 435 MW.

W kwietniu tego roku zakończyła się budowa największej lądowej inwestycji OZE w historii Polenergii i zarazem jednej z największych farm wiatrowych w Polsce - FW Dębsk. Elektrwonia zasilana 55 turbinami o łącznej mocy 121 MW jest w stanie zasilić czystą energią aż 183 000 gospodarstw domowych rocznie.

„Dzięki inwestycjom takim jak Dębsk już dziś dostarczamy naszym klientom energię z przyszłości i umacniamy pozycję Polenergii jako największej polskiej prywatnej grupy energetycznej” - mówi dr Michał Michalski.

W Wielkopolsce produkcję energii rozpoczęła najnowsza inwestycja Polenergii - farma wiatrowa “Piekło”. Sześć turbin wiatrowych o łącznej mocy 13,2 MW ma dostarczyć do sieci w ciągu roku około 40 GWh zielonej energii.

„Portfel farm wiatrowych i fotowoltaicznych Polenergii znów się powiększa. Dzięki uruchomieniu FW Piekło rośnie nie tylko moc wytwórcza Grupy, ale także możliwości związane z dostarczaniem czystej, zielonej energii naszym klientom. Najnowsza elektrownia wiatrowa Polenergii jest w stanie zasilić nią nawet 20 000 gospodarstw domowych. To kolejny krok na naszej drodze do budowy zeroemisyjnej gospodarki” - mówi dr Michał Michalski.

Grupa do końca 2023 roku planuje również uruchomienie Farmy Wiatrowej Grabowo. Elektrownia o mocy 44 MW będzie produkować energię w powiecie kolneńskim na Podlasiu.

Inwestycje grupy nie kończą się jednak na lądzie. Spółka wraz z firmą Equinor realizuje strategiczny projekt budowy trzech MFW Bałtyk I, II i III o łącznej mocy do 3000 MW zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Polenergia

ZE PAK z dobrymi wynikami, ale transformacja spółki może się skomplikować po wyborach

Wyjście poza Polskę i podwojenie mocy

W październiku grupa poinformowała o wejściu na rynek rumuński. Polenergia podpisała warunkową umowę z Naxxar Renewable Energy Management Holding w sprawie nabycia 60% udziałów w spółce odpowiedzialnej za rozwijanie jednej z największych farm wiatrowych w tej części Europy.

Projekt zakłada budowę farmy wiatrowej o łącznej mocy 685,6 MW nad Morzem Czarnym, w regionie Dobrudży. To jeden z najbardziej wietrznych obszarów Rumunii, gdzie średnia prędkość wiatru przekracza 8 m/s.

Jak tłumaczy Dominika Kulczyk – „To całkowicie nowy etap w rozwoju Polenergii i kolejny wielki krok w realizacji naszej strategii bardzo dynamicznego wzrostu. Z jednej strony stale i bardzo szybko poszerzamy portfolio produktów i usług. Z drugiej dziś już nie tylko produkujemy energię, ale zaczęliśmy ją także dostarczać do klienta końcowego. Teraz czas na trzeci kierunek – wyjście poza Polskę.”

Zgodnie z umową, Polenergia ma prawo do nabycia pozostałych 40% udziałów w spółce w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, co daje firmie możliwość pełnego przejęcia projektu wiatrowej farmy N4.

„Wejście do Rumunii to możliwość podwojenia mocy z wiatru i słońca, którymi dziś dysponujemy. Dzięki tej umowie Polenergia zajmie miejsce jednego z liderów energetyki odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. A to oznacza, że marzenie mojego Taty o międzynarodowym holdingu energetycznym zbudowanym w Polsce właśnie staje się rzeczywistością” – dodaje Dominika Kulczyk.

KO chce nowych energetycznych spółek skarbu państwa na GPW. Dystrybucja zostanie wydzielona z energetyki?

Elektromobilność i program wodorowy

Polenergia intensywnie inwestuje również w pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Spółka prowadzi ambitny program wodorowy, który ma rozwijać wykorzystanie energii elektrycznej do produkcji odnawialnego wodoru.

Realizacja projektu obejmuje opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz budowę jednostek do produkcji wodoru. W ramach programu grupa przygotowuje do podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych trzy projekty: H2Silesia, H2HUB Nowa Sarzyna oraz eFuels.

„Projekty wodorowe to bardzo ważny element strategii Polenergii. W jej ramach rozwijamy m.in. koncepcję budowy wielkoskalowej fabryki zielonego wodoru o mocy 105MW na Górnym Śląsku czy instalację o mocy 5 MW, wraz z dwiema stacjami tankowania pojazdów, na Podkarpaciu. Potencjał zielonego wodoru jest ogromny, dlatego Grupa codziennie pracuje nad możliwościami jego wykorzystania jako zeroemisyjnego paliwa, nośnika energii czy ważnego surowca dla przemysłu” - mówi Iwona Sierżęga, członkini zarządu Polenergia.

Fotowoltaika, Cyfrowa Transformacja i Elektromobilność - POLOmarket przyspiesza zieloną transformacje marketów. Wkrótce w ponad połowie sklepów pojawi się fotowoltaika

Kolejną zieloną branżą, w jaką zdecydowała się zainwestować grupa jest elektromobliność. Polenergia eMobility dysponuje obecnie siecią 24 stacji, która składa się z 33 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. We wrześniu spółka ogłosiła, że wyposaży w ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych parki handlowe, które znajdują się w portfelu Newgate Investment.

„Poszukujemy miejsc, które są atrakcyjne dla naszych klientów. Parki handlowe to naturalna przestrzeń do rozwoju infrastruktury szybkiego ładowania. Dzięki nawiązanej współpracy zielona energia z naszych stacji ładowania zasili tysiące pojazdów elektrycznych rocznie” – mówi Artur Kalicki, członek zarządu Polenergii eMobility.

Jak prezentują się wyniki spółki?

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy był wyższy o 97,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku osiągając 308,9 mln zł. Zysk netto wyniósł 169,8 mln, notując wzrost o 50,8 mln zł w stosunku do wyniku z pierwszego półrocza 2022 roku. Największy wpływ miał na to wyższy wynik segmentu farm wiatrowych (o 66,9 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia eksploatacji farm wiatrowych Dębsk i Kostomłoty.

„Polenergia rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Z każdym kolejnym rokiem oddajemy do użytku nowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne i produkujemy coraz więcej zielonej energii. Wraz z nią rośnie też rola naszej Grupy w postępującej transformacji energetycznej. To ważna informacja także dla naszych klientów, którzy stoją dziś przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją” - powiedział Prezez Zarządu Polenergia, dr Michał Michalski.

Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży (o 42,8 mln zł), co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE oraz handlu certyfikatami z farm wiatrowych. Wynik został częściowo skompensowany przez niższy wynik w segmencie dystrybucji (o 6,5 mln zł), segmencie niealokowanych (o 4,5 mln zł) oraz fotowoltaiki (o 1,2 mln zł).

Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia w pierwszym półroczu 2023 roku były niższe o 974,9 mln zł, co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 113,8 mln zł), skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmentach lądowych farm wiatrowych (o 83,3 mln zł), gazu i czystych paliw (o 34,9 mln zł) oraz dystrybucji (o 15,9 mln zł).

Polenergia


 

Perspektywy i prognozy

Niepewność legislacyjna, ograniczenia sieciowe, koszt kapitału i problemy z łańcuchem dostaw stanowią obecnie wyzwania dla wielu spółek energetycznych. W obliczu takich trudności, mniejsi deweloperzy mają problemy z finansowym zamknięciem projektów w bieżącym roku. Jednak dla dużych graczy na rynku, takich jak Polenergia to okazja do zwiększenia swojej obecności na rynku.

Polenergia, jako największa prywatna grupa energetyczna w Polsce ma szanse nie tylko przystosować się do tych wyzwań, ale również wykorzystać je jako możliwość poszerzenia swojej roli na rynku.

Zgodnie z prognozami analityków domu maklerskiego TRIGON, z czerwca br., w 2024 roku grupa powinna osiągnąć EBITDE na poziomie 750 mln PLN/r. Wyniki mogą ulec jednak zmianie na plus, jeśli rząd nie przedłuży limitów cenowych z OZE (zgodnie z zaleceniami KE), co przełożyłoby się na dodatkowe 150 ml PLN w przyszłym roku.

Kolejnym aspektem, który może zaważy na wynikach jest liberyzacja zasady 10H, co pozwoli w przyszłości wydelopować kolejne projekty. Analitycy biorąc pod uwagę liczne odmowy operatorskie dotyczące wydania warunków przyłączenia, przy założonym sucess rate 10%, założyli, że w latach 2027-28 zrealizuje dodatkowe 100 MW mocy.

Na wyniki wpłyną także projekty realizowane na Bałtyku. Zdaniem analityków, 50% udział Polernrgii w MFW Bałtyk II i III implikuje NPV 1,08 mld PLN (8,6% IRR). Capex na inwestycje rzędu 12 mld PLN powinien przełożyć się od 2027 roku na wzrost EBITDY o ok. 1,2 mld PLN/r.

Opozycja prawdopodobnie wygrywa wybory. Jakie projekty w energetyce może czekać rewizja? Rosnąca nerwowość akcjonariuszy Unimotu, ZE PAK i PGE

Tagi

udostępnij: