Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

ZE PAK z dobrymi wynikami, ale transformacja spółki może się skomplikować po wyborach

29 września ZE PAK ogłosił swoje wyniki za drugi kwartał 2023 roku, przewyższając oczekiwania rynku oraz analityków. Jednak mimo pozytywnych rezultatów finansowych, strategia spółki odnośnie transformacji energetycznej po wyborach może stanąć pod znakiem zapytania.


Wyniki powyżej oczekiwań rynku i rekomendacja „trzymaj”

W drugim kwartale 2023 roku ZE PAK osiągnął raportowaną EBITDA w wysokości 255 mln złotych, co znacząco przewyższało oczekiwania analityków, którzy prognozowali ją na poziomie 116 mln zł. Wyższy wynik był głównie efektem rezultatów w sektorze górnictwa, gdzie EBITDA spółki osiągnęła poziom 131 mln zł, w porównaniu z 30 mln zł zakładanymi w szacunkach analityków.

W sektorze wytwarzania, pomimo wolumenów niższych o 37% w porównaniu z poprzednim rokiem, spółka osiągnęła wynik przewyższający poziomy z drugiego kwartału 2022 roku. Wynika to m.in. ze znacznie wyższego spreadu na poziomie 601 zł/MWh wobec 204 zł/MWh rok wcześniej.

W rekomendacji z 29 września analityk DM Pekao, Marcin Górnik pozytywnie ocenił wyniki finansowe ZE PAK, jednak podkreślił, że są one częściowo zniekształcone przez wyłączenie PAK PCE, co sprawia, że analiza kwartału wymaga większej uwagi.

„Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 254 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy większościowych wyniósł 221 mln zł wobec naszych i rynkowych oczekiwań na poziomie 112 mln zł i 111 mln zł, wyniki spółki postrzegamy jako pozytywne. Dodatkowo, pozytywem jest także silna redukcja zadłużenia finansowego spółki do zaledwie 42 mln zł przy gotówce bilansowej na poziomie 677 mln zł, choć silna redukcja długu netto zakładana była już w naszym ostatnim raporcie, w którym oszacowaliśmy zadłużenie netto na koniec 2023 r. 2023 -361 mln zł” – czytamy w raporcie.

ZE PAK

Źródło: DM Pekao

Następca Timmermansa za większymi ambicjami klimatycznymi. Czy Polska gospodarka to wytrzyma?

Transformacja ZE PAK pod znakiem zapytania

Struktura wykorzystania paliw do wytwarzania energii przez ZE PAK opiera się głównie na węglu brunatnym, co z perspektywy przyśpieszającej w UE transformacji energetycznej, naraża grupę na szereg legislacji, co jednak nie sprzyja długoterminowemu rozwojowi.

ZE PAK

Dane za 2022 r.

W związku z tym spółka stara się ukierunkować w swoją przyszłość w oparciu o bardziej ekologiczne rozwiązania. Drogą do osiągnięcia tego celu miała być budowa elektrowni jądrowej, jednak przy obecnej sytuacji politycznej plany mogą ulec zmianie.

Projekt budowy elektrowni, który miał być realizowany przez ZE PAK, PGE oraz koreańskiego KHNP miał założenie stricte PR-owe. PGE zdecydowało się na ten krok po zaniechaniu planów dotyczących energetyki jądrowej oraz po sprzedaży swoich udziałów dedykowanej temu spółce PGE EJ1 (obecnie Polskie Elektrownie Jądrowe). Z punktu widzenia biznesowego taką zmianę decyzji może uznać za niekorzystną, szczególnie biorąc pod uwagę, że pomysł budowy elektrowni powielał rządowy program jądrowy, promowany przez Mateusza Morawieckiego. Były to więc wewnętrzne zagrywki rządu PiS, które teraz mogą zostać zrewidowane przez nowo powstały rząd.

Opozycja prawdopodobnie wygrywa wybory. Jakie projekty w energetyce może czekać rewizja? Rosnąca nerwowość akcjonariuszy Unimotu, ZE PAK i PGE

udostępnij: