Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Grenevia z solidnymi wynikami za 2022 r. Zielona transformacja pożarła dywidendę

Grupa Grenevia zanotowała udany 2022 rok, w którym osiągnęła wysoką rentowność. Nadal najważniejszym elementem biznesowym grupy jest działalność Famuru, który wygenerował ponad miliard zł przychodów w 2022 r.


Grenevia – efekt zmian w grupie Famur

W 2022 roku Grupa Famur przeprowadziła zmiany w swojej strukturze organizacyjnej. Zasoby Grupy zostały podzielone na dwa obszary: operacyjny segment Famur i zarządczy segment holdingowy. W wyniku tych zmian powołana została nowa marka Grenevia, która stała się aktywnym inwestorem, integrującym i rozwijającym działalność czterech obszarów biznesowych.

Te segmenty obejmują fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skupione w Projekcie Solartechnik, systemy bateryjne, magazyny energii i e-mobilność w ramach Impact Clean Power Technology, nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen, a także technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej, które pozostają w ramach marki Famur.

Wzrost przychodów Grenevi o 27% w 2022 r.

Grenevia zanotowała wzrost swoich przychodów o 27% w 2022 roku, osiągając wartość 1,296 mld złotych. Zysk netto wyniósł 120 mln zł. Poprawa wyniku finansowego została zrealizowana dzięki udanym inwestycjom w segmencie górnictwa i energetyki wiatrowej oraz elektroenergetyki, a także dzięki objęciu nowych segmentów, takich jak fotowoltaika i e-mobilność.

Jednocześnie firma osiągnęła 40% przychodów z eksportu, głównie dzięki dostawom do USA, Indonezji i Chin. Przychody z Rosji zmniejszyły się z 23% w 2021 roku do 9% w 2022 roku, co jest wynikiem kończenia realizacji umów zawartych przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Firma zauważyła, że w sektorze elektroenergetycznym portfel zamówień na koniec 2022 roku wyniósł 55 mln złotych, z czego 38 mln złotych przypadało na segmenty Famur i fotowoltaika. Jednocześnie firma zwróciła uwagę na pojawiający się trend zastępowania dostawców europejskich przez chińskich dostawców, szczególnie w przypadku Rosji. Niemniej jednak, chińscy dostawcy mają problemy z jakością produktów i terminowością realizacji zamówień.

Dane finansowe firmy wskazują na poprawę rentowności, z wynikiem EBITDA wynoszącym 406 mln złotych, co stanowi wzrost o 103 mln złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Rentowność EBITDA wyniosła 31%. Na koniec 2022 roku dług netto wynosił 127 mln złotych.

Górniczy Famur przekształca się w holding inwestujący w zieloną transformację

Nie będzie dywidendy

Firma Grenevia poinformowała, że nie planuje wypłacać dywidendy za rok 2022. Zamiast tego, zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku w wysokości 252 356 340,64 zł na kapitał zapasowy. Decyzja ta została podjęta z uwagi na realizację nowych kierunków strategicznych transformacji Grupy Grenevia w holding inwestujący w zieloną transformację oraz istotny wzrost niepewności na globalnych rynkach w wyniku wojny na terytorium Ukrainy.

Co z tego wynika?

Grupa Grenevia zanotowała udany 2022 rok, w którym osiągnęła wysoką rentowność. Nadal najważniejszym elementem biznesowym grupy jest działalność Famuru, który wygenerował ponad miliard zł przychodów w 2022 r. Za kolejne 100 mln odpowiada elektroenergetyka. Nowe, „zielone” biznesy mają więc mniejsze znaczenie w portfelu grupy, choć należy zaznaczyć, że „core business” Famuru to także usługi i serwis turbin wiatrowych.

Generalnie Grenevia dzięki nadal silnemu biznesowi podstawowemu ma jednak stabilną sytuację finansową, która uprawdopodobnia sukces w zakresie przekształcania modelu finansowego grupy.

Tagi

udostępnij: