Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Grupa Orlen przekaże 14 mld zł na zamrożenie cen gazu

Grupa Orlen, w tym będąca jej częścią spółka PGNiG, przekaże 14 mld zł na zamrożenie cen gazu, mimo że w polskim prawodawstwie nie ma obecnie przepisów regulujących wysokość marży przy sprzedaży tego paliwa.

Składka solidarnościowa

Agresja Rosji na Ukrainę wywołała gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, który mocno odbił się na gospodarkach Unii Europejskiej. W odpowiedzi na tę sytuację, Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie nr 2022/1854, wprowadzając tzw. składkę solidarnościową. Jej celem jest złagodzenie efektów kryzysu cenowego oraz finansowanie inwestycji na zieloną transformację, co pozwoli na ograniczenie zależności UE od importu paliw kopalnych.

14 mld zł na zamrożenie cen gazu

Pomimo braku odpowiednich regulacji w polskim prawodawstwie dotyczących marży, Grupa Orlen nie czeka na przepisy i już teraz działa zgodnie z założeniami składki. Orlen przekaże blisko 14 mld zł na tzw. odpis gazowy, który umożliwi zamrożenie cen gazu dla 7 mln gospodarstw domowych oraz 35 tys. podmiotów wrażliwych, w tym szpitali i żłobków. Działania te mają na celu chronienie najbardziej dotkniętych skutkami wysokich cen oraz wzmocnienie ochrony społeczności lokalnych.

Ponadto w marcu br. spółka wprowadziła zmiany w sposobie ustalania cennika gazu dla przedsiębiorców, wiążąc go z cenami notowanymi na giełdach. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystają ze spadków cen gazu na rynkach hurtowych, co przekłada się na niższe koszty działalności dla wielu firm.

Solidarność to także OZE

Nie tylko walka z kryzysem cenowym jest priorytetem Grupy Orlen. Firma od dawna angażuje się w rozwój zrównoważonej i ekologicznej energetyki, która zwiększa bezpieczeństwo i obniża ceny. W 2022 roku, Grupa przeznaczyła aż 19,6 mld zł na projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową, z czego rozwój energetyki odnawialnej stanowił kluczowy element. Ta kwota była prawie dwukrotnie większa niż rok wcześniej.

To jednak nie koniec ambicji. Koncern zobowiązał się do przeznaczenia aż 120 mld zł na rozwój zielonej energetyki do 2030 r. W ciągu najbliższych dziesięciu lat, Orlen planuje osiągnąć 9 GW mocy zainstalowanych odnawialnych źródeł energii.

Co z tego wynika?

Grupa Orlen, będąc liderem na rynku paliw i energii w Polsce, aktywnie realizuje cele składki solidarnościowej, pomagając tym samym najbardziej potrzebującym.

Jednak przede wszystkim koncern konsekwentnie inwestuje w rozwój zielonej energii i realizację projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne, aby przyczynić się do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne oraz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Wprowadzane przez nią inicjatywy stanowią ważny krok w kierunku osiągnięcia celów związanych z zrównoważonym rozwojem, a docelowo obniżą także ceny na polskim rynku.

udostępnij:
2