Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Zielone budownictwo wymaga zielonego cementu. Rewolucja w branży cementowej

Branża cementowa dostosowuje się do wymagań zielonej rewolucji, która zaczyna przekształcać cały sektor budownictwa. Do 2030 r. wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej powinny cechować się zerową emisją, a już istniejące zostaną przekształcone w tym duchu do 2050 r.

Oto co będzie przynosić zyski w czasach konkurencji o surowce, energię i zabezpieczenie łańcuchów dostaw - raport Saxo Bank


Więcej zielonej energii dla branży cementowej

Lafarge Polska podpisała umowę z firmą RWE Supply & Trading na dostawy energii elektrycznej z farm wiatrowych Windfarm Polska III, która zaspokoi 20 proc. zużycia Lafarge w Polsce. Umowa typu virtual PPA zapewni dostawy zielonej energii, które są objęte gwarancją pochodzenia. Umowa jest ważna przez dziesięć lat, a jej realizacja rozpocznie się od 2023 roku.

Farmy wiatrowe znajdują się w Starym Dzierzgoniu i Mikołajkach, a model zakupu energii pozwala na konkretny udział energii z określonego źródła. To oznacza faktyczne wykorzystanie zielonej energii, a nie typowy zakup gwarancji pochodzenia.

Dyrektor Finansowy i Zakupów w Lafarge Polska, Dawid Robak, wyjaśnił, że dla firm przemysłowych, gdzie zapotrzebowanie na energię jest duże, budowa własnych zielonych mocy wytwórczych przy zakładach nie zawsze jest możliwa. Umowa typu PPA daje możliwość pozyskania zielonej energii bez bezpośredniego dostępu do jej źródła.

Lafarge Polska już wcześniej ogłosiła powstanie farmy fotowoltaicznej o mocy 41 MW na terenie starej cementowni w Wierzbicy, która zaspokoi do 10 proc. zapotrzebowania na energię dla produkcji cementu. Firma pracuje również nad zasilaniem w zieloną energię węzłów betonowych, aby do 2030 roku uzyskać 100 proc. energii ze źródeł niskoemisyjnych i odnawialnych do zasilania wszystkich swoich zakładów.

Zeroemisyjne budynki i śmierć samochodu spalinowego. Zielona transformacja przyśpiesza z powodu wojny

Zielony ład kluczowy dla branży cementowej

Przemysł cementowy jest jednym z sektorów przemysłu, który generuje znaczące emisje CO2 i ma wpływ na zmiany klimatu. Jednakże w ciągu ostatnich 30 lat branża ta dokonała znaczącej redukcji emisji CO2, co świadczy o jej gotowości do zmian i inwestycji w nowe technologie.

Jednym z kluczowych wyzwań dla przemysłu cementowego jest pozbycie się emisji CO2, która powstaje w wyniku rozkładu węglanu wapnia. Warto podkreślić, że wprowadzenie podatku CBAM (granicznego podatku węglowego) będzie mieć duży wpływ na branżę cementową, ponieważ wprowadzi ograniczenia na emisje CO2 i pozbawi przemysł cementowy darmowych uprawnień.

W tym kontekście, technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS/U) jest kluczowa dla osiągnięcia neutralności emisyjnej w przemyśle cementowym. Wdrażając tę technologię, przemysł cementowy może redukować emisje CO2 i jednocześnie zachować swoją produkcję.

Równie istotne jest pozyskiwanie zielonej energii dla cementowni. Wszystko to całościowo powinno umożliwić redukcję emisji CO2 o 40 proc. do 2030 r., a do 2050 r. neutralność emisyjną.

Polska wdraża klasy energetyczne budynków. Koszty zielonego budownictwa będą dla Polaków olbrzymie

Co z tego wynika?

Polska branża cementowa dostosowuje się do założeń zielonego ładu inwestując w CCS/U i pozyskując zieloną energię na własne potrzeby. To kluczowy proces dla kontynuowania produkcji cementu zgodnie z klimatycznymi standardami, co jest komplementarne do zmian zachodzących w europejskim budownictwie.

Pod koniec października Rada Europejska doszła do porozumienia w kwestii ustaleń dopasowujących kluczowe segmenty branży budowniczej do Zielonego Ładu. Ambicje są duże. Do 2030 r. wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej powinny cechować się zerową emisją, a już istniejące zostaną przekształcone w tym duchu do 2050 r.

Oprócz uzgodnienia maksymalnej ilości energii pierwotnej jaką będą mogły zużywać już istniejące budynki, ustalenia dotyczą również instalacji fotowoltaicznych, i charakterystyki kotłów oraz ich zastępowania pompami ciepła.

udostępnij: