RN Unibepu zgodziła się na skup do 1 mln akcji własnych za maks. 12 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 sty 2017, 08:47

RN Unibepu zgodziła się na skup do 1 mln akcji własnych za maks. 12 mln zł

Rada nadzorcza Unibepu wyraziła zgodę na przeprowadzenie skupu akcji własnych, na podstawie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z 18 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz uchwalenia programu skupu akcji własnych, podał Unibep. Wykupowi podlegać będzie do 1 mln akcji za maksymalnie 12 mln zł.

"Poniżej zamieszczono informację nt. najważniejszych zasad realizacji skupu akcji własnych określonych w uchwale podjętej przez radę nadzorczą spółki:

- przedmiotem skupu będą zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem PLUNBEP00015 spółki (akcje własne);

- łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia w celu ich umorzenia nie przekroczy 1 000 000 akcji;

- łączna kwota, za którą spółka będzie nabywała akcje własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy 12 000 000;

- akcje własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, realizowanych w drodze oferty lub ofert zakupu akcji własnych;

- akcje własne zostaną nabyte od akcjonariuszy spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 ZWZ z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy"

czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r. 

(ISBnews), #UNI

Ostatnie wiadomości