Stelmet: wzrost zysków i rentowności | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sty 2017, 08:52

Stelmet: wzrost zysków i rentowności

Grupa Stelmet, będąca europejskim liderem w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej, zakończyła rok obrotowy 2015/16 zyskiem netto na poziomie 67,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA Grupy sięgnęła 89,7 mln zł i była o 12% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2014/15.

Całkowite przychody ze sprzedaży Grupy Stelmet w roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) przekroczyły 567 mln zł i były minimalnie niższe niż w porównywalnym okresie rok wcześniej, kiedy wyniosły blisko 573 mln zł.

Największy, 85-proc. udział w łącznych przychodach stanowiła sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej. Przychody w tym segmencie były na porównywalnym poziomie co rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży pellet wzrosły natomiast o ponad 16% rok do roku i odpowiadały za blisko 10% łącznej sprzedaży. Spadek przychodów Grupa Stelmet zanotowała jedynie na sprzedaży produktów ubocznych, co w dużej mierze było efektem przerabiania ich w większym stopniu na pellet.

W minionym roku obrotowym Grupa Stelmet zanotowała wzrost zysków i rentowności na każdym poziomie rachunku wyników w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014/15. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży przekroczył 190 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 13% rok do roku. Marża brutto ze sprzedaży sięgnęła tym samym 33,5% wobec 29,2% rok wcześniej. Na poprawę tę złożył się m.in. spadek cen surowca drzewnego i komponentów z drewna, wykorzystywanych przez Stelmet do produkcji elementów architektury ogrodowej.

Skorygowana EBITDA (tj. wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych) w roku obrotowym 2015/16 wyniosła blisko 90 mln zł, czyli o 12% więcej niż w tym samym okresie roku 2014/15. Miniony rok Grupa Stelmet zakończyła ponad 4-proc. wzrostem zysku netto do poziomu 67,5 mln PLN przy dwucyfrowej marży zysku netto (11,9%).

W minionym roku kontynuowaliśmy działania mające na celu umacnianie czołowej pozycji Grupy Stelmet na europejskim rynku drewnianej architektury ogrodowej i pellet. Był to dla nas okres wyjątkowo pracowity. Kontynuowaliśmy naszą największą inwestycję, tj. budowę i przygotowania do uruchomienia nowego zakładu w Grudziądzu, który będzie największym w naszej Grupie i najbardziej zaawansowanym technologicznie zakładem do produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Równolegle optymalizowaliśmy działalność w przejętej rok wcześniej brytyjskiej spółce Grange Fencing. W wyniku tej akwizycji Wielka Brytania stała się największym rynkiem zbytu na nasze produkty. W minionym roku rozpoczęliśmy stopniowe wygaszanie produkcji na wyspach oraz reorganizację działalności handlowej i dystrybucyjnej. Z uwagi na dłuższe od zakładanych dochodzenie do optymalnych mocy produkcyjnych w zakładzie MrGarden w Grudziądzu, pełne efekty synergii wynikające z przeniesienia produkcji z Wielkiej Brytanii do Polski osiągniemy trochę później niż planowaliśmy

komentuje Zarząd Stelmet.

Plany Grupy Stelmet na bieżący rok zakładają m.in. stopniowe zmniejszanie produkcji w Telford, aż do jej całkowitego zakończenia najpóźniej w połowie 2017 r. Wygaszanie produkcji w Wielkiej Brytanii będzie skorelowane ze wzrostem produkcji w Grudziądzu. Zarząd zakłada, że zgodnie z zapowiedziami zakład MrGarden w roku obrotowym 2016/17 osiągnie nominalną zdolność produkcyjną rzędu 100 tys. m3 drewnianej architektury ogrodowej.

Zarząd analizuje ponadto możliwości inwestycji na jednym z głównych rynków zagranicznych w istniejącą spółkę z segmentu produkcji lub dystrybucji, która uzupełniłaby portfolio produktów Grupy Stelmet lub rozszerzyła obszar jej działalności i bazę klientów. Stelmet ma już zapewnione finansowanie potencjalnej akwizycji dzięki emisji akcji przeprowadzonej w ramach ubiegłorocznej oferty publicznej. – Wyłoniliśmy już potencjalne cele, ale nie jesteśmy stroną żadnych wiążących zobowiązań w tym zakresie i prowadzimy dalsze analizy. Szukamy podmiotów, które będą najbardziej odpowiednie do realizacji naszej strategii. Tak jak zapowiadaliśmy, środki z emisji akcji możemy alternatywnie przeznaczyć na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu MrGarden

informuje Zarząd Stelmet.

O Grupie Stelmet:

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych. 

Źródło: Stelmet SA #STL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości