W marcu aktywa pod zarządzaniem Skarbiec Holding wyniosły 19,4 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 kwi 2017, 08:50

W marcu aktywa pod zarządzaniem Skarbiec Holding wyniosły 19,4 mld zł

  • Skarbiec TFI  na koniec marca 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 19,4 mld PLN.
  • W I kwartale 2017 roku aktywa funduszy detalicznych wzrosły o 410 mln do poziomu 3 548 mln PLN (wzrost o 13%).
  • Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 1745 mln PLN, co oznacza wzrost o 16% w porównani z końcem 2016 roku.
  • Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 1802 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 10% w porównaniu z końcem 2016.
  • Napływy netto do funduszy detalicznych w I kwartale 2017r. osiągnęły poziom 290 mln PLN.

Po bardzo dobrym lutym, marzec był dla rynków kolejnym udanym miesiącem. Umożliwiło nam to pozyskanie nowych aktywów do funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI – aktywa funduszy detalicznych zwiększyły się od początku roku o 410 mln PLN. W marcu ponownie mieliśmy do czynienia z wysoką dynamiką wzrostu aktywów funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych. Aktywa w tej grupie przekroczyły na koniec ubiegłego miesiąca 1745 mln PLN, co oznacza wzrost o 242 mln PLN w pierwszym kwartale 2017r. Dobra sytuacja na GPW na początku roku korzystnie przekładała się na poziom aktywów poszczególnych funduszy akcyjnych i mieszanych - Skarbiec Akcja zyskał w pierwszym kwartale 2017r. 69,4 mln PLN, a Skarbiec Spółek Wzrostowych 27 mln PLN. Jest to efekt zarówno napływów środków od Klientów, jak i dobrych wyników inwestycyjnych.

Taki sami trend odnotowaliśmy w grupie funduszy alternatywnych i absolute return. Ich aktywa łącznie przekraczają obecnie 826 mln PLN i stanowią 23% AuM funduszy detalicznych, zarządzanych przez Skarbiec TFI, w tym aktywa samych funduszy absolute return wynoszą już 550 mln PLN na koniec pierwszego kwartału 2017r. Aktywa Multiasset FIZ wzrosły o 60 mln PLN w marcu i o 123 mln PLN w pierwszym kwartale 2017r., aktywa ARGO FIZ wzrosły o 49 mln PLN w marcu i o 92,5 mln PLN w pierwszym kwartale 2017r.

Na zachowanie rynków w dalszej części roku patrzeć będziemy przez pryzmat sytuacji geopolitycznej na świecie, w tym m.in. działań podejmowanych przez Prezydenta D.Trumpa, wyborów we Francji i w Niemczech, dynamiki polskiego PKB i zmian w krajowym systemie emerytalnym

mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Według stanu na dzień 31 marca 2017r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 45 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz (w tym dwoma funduszami będącymi w stanie likwidacji: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji) oraz 16 funduszami dedykowanymi
(w tym siedmioma funduszami będącymi w stanie likwidacji).

Źródło: Spółka #SKH

Ostatnie wiadomości