GetBack S.A. rozpoczyna program publicznej emisji obligacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 kwi 2017, 11:54

GetBack S.A. rozpoczyna program publicznej emisji obligacji

GetBack S.A., jeden z wiodących graczy na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, planuje pozyskać do 60 mln zł w ramach emisji pierwszej serii obligacji z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma posłużyć dalszemu rozwojowi Spółki.

Od 18 kwietnia do 27 kwietnia 2017 r. GetBack S.A. będzie oferował 3-letnie obligacje serii PP1, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja. Inwestorzy mogą składać zapisy w Haitong Bank S.A., Odział w Polsce oraz w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o., Vestor Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności, poprzez nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack S.A., posiadających portfele wierzytelności lub prawo do świadczeń z wierzytelności.

„Branża, w której działamy, ma w naszym przekonaniu bardzo duży potencjał, który chcemy jak najlepiej wykorzystać. Według danych Konferencji Przedsiębiorców Finansowych w Polsce[1], wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy będące członkiem tej organizacji po raz pierwszy w historii przekroczyła 85 mld zł i stale rośnie. Dzięki emisji publicznej chcemy pozyskać środki na nabycie przez fundusze inwestycyjne, które powierzyły GetBack S.A. zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności, nowych portfeli, które będą przynosić odzyski w przyszłych okresach i dzięki którym mamy nadzieję dalej się rozwijać.”

powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Grupa Kapitałowa GetBack jest jednym z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na koniec 2016 r. Spółka zarządzała wierzytelnościami 17 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec 2016 r. wynosiła 19 mld zł. W minionym roku przychody netto Grupy wzrosły do poziomu 422,7 mln zł wobec 206,7 mln zł w 2015 r., czyli o 105%. Zysk netto w 2016 roku wyniósł 200,3 mln zł i był o 67% wyższy niż w 2015 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji 9 marca 2017 r. W ramach Programu spółka zaoferuje obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki. Jest to pierwsza emisja publiczna w historii działalności GetBack S.A.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym – Haitong Bank S.A. Odział w Polsce pod numerem telefonu (22) 347 40 00 lub mailem getback[at]haitongib[dot]com lub w z oddziałami członków konsorcjum, czyli Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o., Vestor Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

GetBack S.A. jest jedną z wiodących polskich spółek zajmującą się zarządzaniem wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług powiązanej z nią kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19 mld zł.

Źródło: Spółka.

Ostatnie wiadomości