KNF zatwierdziła prospekt Grupy Uniserv-Piecbud | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 cze 2017, 15:25

KNF zatwierdziła prospekt Grupy Uniserv-Piecbud

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w poniedziałek (19 czerwca 2017 r.) prospekt emisyjny Grupy Uniserv-Piecbud świadczącej kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, silosów oraz kominów i pieców przemysłowych. Publikacja prospektu zaplanowana jest na wtorek 20 czerwca.

Emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW to kolejny krok, który pozwoli przyśpieszyć tempo naszego rozwoju. Sukces przeprowadzonej w kwietniu emisji obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku i jesteśmy atrakcyjną propozycją dla inwestorów

mówi Artur Nizioł, przewodniczący Rady Nadzorczej i właściciel Uniserv-Piecbud.

Jesteśmy spółką inżynieryjno-technologiczną działającą na bardzo perspektywicznym rynku i osiągającą dobre wyniki finansowe, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji źródeł przychodów. W 2016 roku realizowaliśmy ponad 25 dużych projektów, a nasze przychody wzrosły do blisko 120 mln zł. Na 2017 r. i kolejne okresy mamy portfel zamówień, który wynosi aktualnie 193 mln zł i obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Chcemy wykorzystać dobrą koniunkturę oraz planowane na najbliższe lata inwestycje, a pozyskanie środków z oferty przyspieszy rozwój naszego biznesu

dodaje Artur Nizioł.

Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu w ofercie publicznej Grupy Uniserv-Piecbud jest Dom Maklerski BOŚ, a Doradcą Prawnym Spółki jest Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

O Grupie Uniserv-Piecbud

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i referencjach Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż.

Grupa Uniserv-Piecbud świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu, w sposób unikalny łącząc kompetencje technologiczne z potencjałem inżynieryjno-budowlanymi, co umożliwia samodzielne oferowanie klientom kompleksowej usługi. Główne zakresy specjalizacji obejmują zagadnienia chłodzenia wody, odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Grupa oferuje także usługi w zakresie pieców przemysłowych oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Elastyczna struktura Grupy, umożliwiająca bieżące dopasowywanie się do potrzeb projektów z wielu gałęzi przemysłu i międzybranżowych, realizację zarówno bardzo skomplikowanych jak i stosunkowo niewielkich projektów. Dodatkowo dzięki dywersyfikacji branżowej Uniserv-Piecbud może oferować swoje usługi w tych segmentach rynku gdzie aktualnie jest najlepsza koniunktura. Wpływa to nie tylko na zapełnienie portfela zamówień, ale również na marże.

W 2016 roku przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do 119,5 mln zł, a Grupa realizowała ponad 25 dużych projektów. Aktualny portfel zamówień Grupy na 2017 r. i kolejne okresy obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych i wynosi 193 mln zł. W trakcie realizacji są m.in kontrakty dotyczące inwestycji w Elektrowni Jaworzno III należącej do Tauron Wytwarzanie (budowa chłodni kominowej i wież przesypowych oraz wodociągu), a także projekty dla największych polskich rafinerii PKN Orlen i LOTOS czy przedsiębiorstw przemysłu cementowego (Górażdże i WARTA).

Ostatnie wiadomości