Grupa Stelmet zwiększa sprzedaż w Europie kontynentalnej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 cze 2017, 08:57

Grupa Stelmet zwiększa sprzedaż w Europie kontynentalnej

Wyniki finansowe pod wpływem sytuacji na rynku brytyjskim

  • Łączne przychody Grupy Stelmet, europejskiego lidera w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej (DAO), wyniosły w pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/17 ponad 228 mln zł wobec 239 mln zł rok wcześniej. Grupa osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży na wszystkich rynkach geograficznych, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, co wynika z mniejszego wolumenu sprzedanych produktów na tym rynku oraz silnego osłabienia się funta brytyjskiego wobec złotego.
  • W drugim kwartale roku obrotowego (w pierwszym kwartale kalendarzowym) Grupa Stelmet zanotowała 25,6mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 19% rok do roku. Pozwoliło to częściowo odrobić różnicę (rok do roku) w wyniku netto z pierwszego kwartału. Narastająco, skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/17 wyniósł 10,5 mln zł wobec 14,7 mln zł przed rokiem.

Całkowite przychody ze sprzedaży Grupy Stelmet w drugim kwartale roku obrotowego 2016/17 (tj. w okresie styczeń-marzec 2017 r.) wyniosły 161,5 mln zł i były nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej, kiedy wyniosły 163,7 mln zł. Narastająco po pierwszych dwóch kwartałach roku obrotowego (tj. od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.) łączne przychody wyniosły 228,4 mln zł, co oznacza spadek o 4% rok do roku.

W pierwszym półroczu 2016/17 Grupa Stelmet odnotowała spadek przychodów w obszarze drewnianej architektury ogrodowej o blisko 8%, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży pelletu o ponad 18%. Udział DAO w łącznych przychodach wyniósł ponad 78%, a pelletu niemal 16%. Źródłem pozostałych przychodów była głównie sprzedaż produktu ubocznego (kora, trociny, wióry, zrzyny) w postaci nieprzetworzonej.

Niższe przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży DAO dotyczą wyłącznie rynku brytyjskiego i wynikają głównie z dwóch czynników: mniejszego wolumenu produktów sprzedanych na tym rynku oraz silnego osłabienia się funta brytyjskiego wobec złotego – przyjęty na potrzeby konsolidacji kurs GBP w pierwszym półroczu roku obrotowego 2016/17 był o blisko 13% niższy niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2015/16. Do zmniejszenia wolumenu sprzedaży przyczyniły się trendy na brytyjskim rynku DAO tj. wysokie stoki produktów u klientów, które pozostały po poprzednim sezonie, brak silnych wichur, które stymulują popyt odtworzeniowy w segmencie drewnianej architektury ogrodowej oraz niepewność konsumentów związana z brexitem.

Spadek przychodów ze sprzedaży DAO w Wielkiej Brytanii został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży na pozostałych głównych rynkach. Przychody Grupy Stelmet na rynku niemieckim wzrosły o blisko 14% rok do roku, we Francji o prawie 9%, a w Polsce o ponad 6%.

EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła w pierwszym półroczu 2016/17 22,6 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA (po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych) wyniosła 23,9 mln zł, podczas gdy skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu 2015/16 przekroczyła 29 mln zł.

– Pogorszenie wyników finansowych Grupy Stelmet rok do roku to efekt nałożenia się na siebie w omawianym okresie kilku czynników. Silne osłabienie się funta brytyjskiego wobec złotego w połączeniu z mniejszą sprzedażą produktów w Wielkiej Brytanii przełożyły się na spadek przychodów z tego rynku o blisko 29%. Zgodnie z zapowiedziami, kontynuowaliśmy restrukturyzację w brytyjskiej spółce Grange Fencing i w marcu ostatecznie zakończyliśmy produkcję w Telford, która została w całości przejęta przez uruchomiony pod koniec ubiegłego roku nowoczesny zakład produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Grudziądzu. Dłuższy niż pierwotnie zakładaliśmy okres funkcjonowania zakładu w Telford oraz późniejsze osiągnięcie zakładanych zdolności produkcyjnych przez zakład w Grudziądzu wiązały się z poniesieniem nieplanowanych wcześniej dodatkowych kosztów. Teraz pracujemy nad sukcesywnym zwiększaniem produkcji w Grudziądzu, który jest jednym z największych i najbardziej efektywnych zakładów drewnianej architektury ogrodowej w Europie

wyjaśnił Zarząd Stelmet S.A.

Porównując wyniki za pierwsze półrocze roku 2016/17 z analogicznym okresem roku poprzedniego, należy również pamiętać, że w pierwszym półroczu roku 2015/16 rozwiązana została niewykorzystana rezerwa na koszty rabatów posprzedażowych w kwocie 1,4 mln zł, co powiększyło przychody tamtego okresu.

Na poziomie wyniku netto, w drugim kwartale roku obrotowego 2016/17 Grupa Stelmet zanotowała 25,6 mln zł zysku. To wynik o 19% wyższy niż w tym samym okresie roku 2015/16, na co złożyło się przede wszystkim istotne, dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych w omawianym okresie (17,6 mln zł wobec 2,9 mln zł rok wcześniej). Zysk ten był związany z umocnieniem się polskiej waluty wobec funta brytyjskiego oraz euro i dotyczył głównie niezrealizowanych różnic kursowych od zobowiązań finansowych oraz zysków z walutowych transakcji pochodnych (niezrealizowanych i zrealizowanych), zawartych przez Spółkę w celu ograniczania ryzyka kursowego.

W efekcie, Grupa Stelmet odrobiła częściowo różnicę (rok do roku) w wyniku netto zanotowaną w pierwszym kwartale roku obrotowego. Narastająco skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze roku 2016/17 wyniósł 10,5 mln zł wobec 14,7 mln zł przed rokiem.

***

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 mln zł.

Źródło: Spółka, #STL


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości