Akcjonariusz Echo Investment chce zwiększenia dywidendy o 0,5 zł na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 cze 2017, 14:02

Akcjonariusz Echo Investment chce zwiększenia dywidendy o 0,5 zł na akcję

Akcjonariusz Echo Investment - spółka Lisala zgłosiła projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok, zakładający zwiększenie wypłaty dywidendy o 0,5 zł na jedną akcję ponad wypłaconą już zaliczkę, poinformowała spółka. 

"Zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2016 w wysokości 275 522 760,88 zł podzielić w następujący sposób: kwota 5 156 849,05 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych; kwota 270 365 911,83 zł zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki; zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwoty 80 421 082,87 zł pochodzącą z funduszu rezerwowego i 206 345 291 zł pochodzącą z kapitału zapasowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 557 132 285,70 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki" -

czytamy w projekcie uchwały. 

Na poczet dywidendy proponuje się również zaliczyć kwotę 350 786 994,70 zł, wypłaconą przez spółkę w dwóch ratach: 29 grudnia 2016 r. i 26 czerwca 2017 r, podano także.

"Różnicę między dywidendą a zaliczką dywidendową w kwocie 206 345 291 zł podzielić między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. wypłacić pozostałą część dywidendy w kwocie 0,5 zł na jedną akcję spółki"

czytamy również w uchwale. 

Jako datę ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy zaproponowano 5 lipca 2017 r., a termin wypłaty na 21 lipca br., podano także.

Zarząd Echo Investment w kwietniu br. przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej, zakładającej m.in. wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości równej dywidendzie zaliczkowej, a za rok obrotowy 2017 - na poziomie 0,5 zł na jedną akcję.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews), #ECH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości