Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 54,84 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sie 2017, 12:14

Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 54,84 mln zł w II kw. 2017 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 54,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 16,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 67,61 mln zł wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 650,43 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 605,17 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 102,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 349,92 mln zł w porównaniu z 1 291,84 mln zł rok wcześniej.

"W okresie objętym raportem grupa kapitałowa uzyskała wynik netto [ogółem] w wysokości 100 184 tys. zł, wynik EBIT osiągnął poziom 127 183 tys. zł, natomiast wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 176 981 tys. zł"

czytamy w raporcie. 

Spółka wskazała, że na wyższy wynik operacyjny (EBIT) w relacji do I półrocza 2016 roku, istotny wpływ miała sprzedaż rekordowo wysokich wolumenów nawozów oraz amoniaku.

"Utrzymał się natomiast trend spadkowy cen nawozów NPK (pokrywający się z kierunkiem zmian cen rynkowych), a niższa średnia uzyskana cena w tej grupie produktów stanowiła główne negatywne odchylenie w relacji do okresu porównywalnego. Ponadto, w I półroczu 2017 roku obserwowano korzystne zmiany w Segmencie Pigmenty, spółka wprowadzała istotne, systematyczne podwyżki cen bieli tytanowej, wykorzystując zwiększony popyt oraz ograniczenia podaży na rynku europejskim"

czytamy dalej. 

W I półe. br. łączne przychody ze sprzedaży były wyższe o 58,08 mln zł r/r. Do poprawy wyniku w relacji do analogicznego okresu 2016 roku przyczyniło się również łączne odchylenie cenowe kosztów zużytych surowców. Wynegocjowane przez spółkę niższe ceny surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych z nadwyżką zrekompensowały wzrost ceny gazu.

"W I półroczu 2017 roku odnotowano spadek kosztów sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo wzrostu wolumenów sprzedaży. Różnica wynika głównie z odpisów na należności spółki zależnej AFRIG S.A. zaksięgowanych w czerwcu 2016 roku, które powiększyły wówczas koszty sprzedaży. Istotne zmiany zostały wprowadzone w obszarze optymalizacji kosztów ogólnego zarządu, gdzie dzięki podjętym działaniom, koszty zostały obniżone o 11% (tj. 10 650 tys. zł) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego"

czytamy także w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 112,82 mln zł wobec 74,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews), #PCE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości