Scope Fluidics przedstawi swoje projekty koncernowi Roche | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2017, 08:50

Scope Fluidics przedstawi swoje projekty koncernowi Roche

Scope Fluidics S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – została wyróżniona przez koncern medyczny Roche Polska i zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu Roche Startup Day. Zainteresowanie uznanej marki na rynku ochrony zdrowia świadczy o globalnym potencjale rozwiązań przygotowanych przez Scope Fluidics w obszarze zakażeń szpitalnych.

Roche Polska wyłoniła dziewięć rozwijających się polskich spółek, które idealnie wpisują się w obszary rozwijane obecnie przez koncern. Impreza ma być miejscem spotkań młodych, dynamicznych firm z przedstawicielami dużej korporacji, czyli de facto potencjalnym inwestorem. Udział spółki w spotkaniu, które odbędzie się 20 października, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania efektów prac nad systemem PCR|ONE i BacterOMIC gigantowi farmaceutycznemu. Jednocześnie kluczowym elementem spotkania będzie nawiązanie relacji i wymiana doświadczeń ze specjalistami z branży oraz z innymi firmami.

Bardzo cieszy nas, że zostaliśmy dostrzeżeni i zaproszeni przez Roche Polska do zaprezentowania naszej technologii. Walka z zakażeniami szpitalnymi jest dziś globalnym, narastającym problemem, dlatego stanowi języczek u wagi międzynarodowych gigantów farmaceutycznych. Zaproszenie od Roche jest dla nas szczególnie ważne ponieważ firma ta posiada w swojej ofercie wiodące na świecie urządzenia diagnostyczne. Mamy nadzieję, że szybkość oraz szerokość informacji oferowanej przez system PCR|ONE będzie służył dalszemu zwiększaniu dostępności i skuteczności diagnostyki chorób zakaźnych

komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel i Prezes Zarządu Scope Fluidics S.A.

System PCR|ONE – flagowy produkt firmy, którego technologia jest chroniona amerykańskim patentem, stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. Zakażenia szpitalne dotyczą 5-10 proc. wszystkich hospitalizowanych pacjentów i są odpowiedzialne za śmierć blisko 25 proc. z nich. System przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. PCR|ONE jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. W ramach projektu PCR|ONE spółka rozwija obecnie dwa panele dla bakterii będących często przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych: MRSA (oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego) i Clostridium Difficile (beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie jelita grubego).

Spółka pracuje również nad stworzeniem prototypu systemu BacterOMIC. Ma już za sobą kilka wstępnych faz opracowań produktu. System, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST.

Szybka i dokładna identyfikacja patogenu powodującego infekcję jest niezbędna do przeprowadzenia odpowiedniego leczenia i zaprzestania rozprzestrzeniania się zarazków. W przypadku zakażeń bakteriami lekoopornymi, ważne jest by jak najszybciej zareagować i zidentyfikować zakażenie. Jednocześnie bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniego program leczenia, ponieważ coraz więcej drobnoustrojów jest oporna na powszechnie stosowane antybiotyki.

O Scope Fluidics

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości