mDM: 'Najciekawsze' spółki budowlane to Unibep, Erbud, Budimex i Elektrobudowa | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 paź 2017, 16:35

mDM: 'Najciekawsze' spółki budowlane to Unibep, Erbud, Budimex i Elektrobudowa

Wobec narastających problemów rynku budowlanego analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) za najciekawsze propozycje portfelowe uważają spółki z relatywnie krótkimi backlogami: Unibep i Erbud oraz z relatywnie wysokimi rezerwami z lat ubiegłych: Budimex i Elektrobudowę, wynika z raportu datowanego na 24 października.

"Uważamy, że dokonana przez nas w IX'17 korekta prognoz części spółek z sektora była niewystarczająca w obliczu narastających problemów, wynikających ze wzrostu cen i spadku dostępności materiałów oraz pracowników. Presja kosztowa w branży powinna utrzymać się w 2018 r. utrudniając osiągnięcie satysfakcjonujących marż na bieżących (wysokich) portfelach zamówień. W okresie teoretycznie niższej walki konkurencyjnej w 2H'17 liczba zwycięskich ofert, złożonych przez spółki giełdowe, była umiarkowana" 

czytamy w raporcie.

"Preferujemy spółki z relatywnie krótkimi backlogami (Unibep, Erbud) oraz relatywnie wysokimi rezerwami z lat ubiegłych (Budimex, Elektrobudowa), w których ryzyko istotnych korekt prognoz jest niższe i zdyskontowane przez kursy akcji. Najciekawsze propozycje portfelowe - przeważenie: Elektrobudowa, Unibep, Erbud, Budimex" 

czytamy dalej.

Natomiast najciekawsze propozycje portfelowe wśród deweloperów według analityków mDM to LC Corp, Lokum Deweloper, Atal, Robyg, Dom Development, Archicom, Echo i Capital Park.

"Sprzedaż mieszkań wśród deweloperów giełdowych wzrosła w 3Q'17 o 29% r/r, co jest najwyższą dynamiką od 8 kwartałów i wyższą niż na szerokim rynku (+20%). Po 9M nasza całoroczna prognoza jest wykonana w 77% - argument do podniesienia prognoz. Wysoka efektywność sprzedaży (ok. 30%), powoduje presję na wzrost cen mieszkań. Spodziewamy się utrzymania powyższej tendencji w najbliższych kwartałach. Sprzedaż mieszkań wśród preferowanych przez nas deweloperów przekroczyła oczekiwania w Archicomie, Lokum, Dom i Robygu (historyczne rekordy) oraz była zgodna z oczekiwaniami w LC Corp i Atalu"

napisali analitycy.

"Lokum pozostaje najtańszym na P/E'18-19 deweloperem mieszkaniowym (~5,0x). Kolejne są LC Corp, Archicom i Robyg (~6,0x), Atal (~8,0x) oraz Dom [Development] (~9,0x). We wszystkich powyższych spółkach widzimy szansę na podniesienie prognoz, zakładając że tendencje rynkowe nie ulegną istotnej zmianie w 4Q'17. Wzrost kursu LC Corp o 30% m/m nie wyczerpuje potencjału spółki, pozostającej jednym z naszych top picków. Argumentami do dalszego wzrostu są: (1) niski P/BV=0,8x, (2) spodziewane bardzo dobre wyniki 3Q'17, (3) prezentacja strategii i polityki dywidendowej po ukonstytuowaniu nowej rady nadzorczej. W Przeglądzie miesięcznym (02.10) podnieśliśmy prognozy ZN'17-19 Echo o 27% rekomendując kupno dewelopera. Spadek kursu o 20% m/m jest związany z podażą 33% akcji przez akcjonariusza większościowego, a fundamenty uzasadniają wyższą wycenę. Echo oferuje najwyższy DYield'18 w sektorze (10,8%). Grono atrakcyjnych deweloperów uzupełnia Capital Park, który wciąż jest notowany na bardzo niskim P/BV=0,6x. Przedstawione na konferencji cele na 2018 wyraźnie przewyższają nasze oczekiwania, o czym szerzej pisaliśmy w Przeglądzie miesięcznym (02.10)" 

czytamy dalej w raporcie.

(ISBnews), #UNI, #ERB, #BDX, #ELB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości