Zysk netto Taurona spadł r/r do 188,03 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 08:48

Zysk netto Taurona spadł r/r do 188,03 mln zł w III kw. 2017 r.

Tauron Polska Energia odnotował 188,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 271,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 342,55 mln zł wobec 382,54 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 783 mln zł wobec 797 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 115,95 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 4 150,56 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1 192,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 274,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 871,32 mln zł w porównaniu z 12 991,59 mln zł rok wcześniej.

„W trzech kwartałach 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 12,87 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie (o 26%), Dystrybucja (o 7%) oraz Wytwarzanie (o 3%)"

czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA  za I-III kw. wyniósł 2 877 mln zł wobec 2 461 mln zł rok wcześniej.

Z kolei największy udział w strukturze łącznej EBITDA grupy miały segmenty Dystrybucja (62%) oraz Sprzedaż (24%). W pierwszych trzech kwartałach br. oba te segmenty odnotowały poprawę wyników – Dystrybucja o 5% a Sprzedaż o 73%. Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów, wskazano.

„Pierwsze trzy kwartały 2017 r. były dla Grupy Tauron okresem znaczącej poprawy podstawowych wskaźników operacyjnych i finansowych. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost produkcji i sprzedaży węgla, energii elektrycznej oraz ciepła, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych Grupy. Znaczący wzrost EBITDA i zysku netto wskazują, że konsekwentna realizacja strategii, optymalizacja procesów w ramach Grupy oraz kosztów działalności – przy jednoczesnym wykorzystaniu bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i rosnącego zapotrzebowania na energię – przynoszą założone przez nas rezultaty"

skomentował wyniki prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Taurona wyniosły 2 217 mln zł i były niższe o 9,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największa część nakładów inwestycyjnych (957 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 859,82 mln zł wobec 499,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews), #TPE

Ostatnie wiadomości