Cognor Holding startuje ze wznowioną ofertą | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2017, 15:06

Cognor Holding startuje ze wznowioną ofertą

Od dziś do 20 listopada potrwa budowa księgi popytu we wznowionej wtórnej ofercie akcji Cognor Holding. Hutnicza grupa chce pozyskać minimum 38,04 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem roadshow i bookbuilding potrwają od 14 do 20 listopada 2017 r. Ostatniego dnia, tj. 20 listopada br. planowane jest ustalenie ceny emisyjnej.

Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln EUR. W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej (w wysokości 50 mln EUR, które zostało przyznane Cognorowi w czerwcu 2017 r.).

Spółka wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, sprzedawanych w subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding S.A.) w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Odlewni Metali Szopienice. PS Holdco zobowiąże się również do objęcia akcji nowej emisji na kwotę co najmniej 20 mln zł. W przypadku gdyby zapisy pozostałych inwestorów nie wystarczyły do osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu, PS Holdco obejmie akcje w liczbie pozwalającej na spełnienie warunków emisji.

„Przeprowadzenie oferty przyczyni się do redukcji kosztów finansowych. Skala oszczędności będzie oczywiście zależeć od tego, jakiej wysokości środki uda nam się pozyskać z emisji. Jeżeli nie zbierzemy 90 mln zł, to zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej, aby umożliwić jej uruchomienie. Naszym główny celem strategicznym pozostaje bowiem pełna restrukturyzacji zadłużenia grupy. Całkowity wykup zabezpieczonych obligacji high-yield pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie i wydatnie zwiększyć zdolność do wypłaty dywidendy" 

wyjaśnia Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.

Inwestorom posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 0,3% kapitału zakładowego spółki przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.

Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. Współzarządzającym księgą popytu jest również

Trigon Dom Maklerski S.A. Za obsługę prawną SPO Cognor Holding odpowiada kancelaria Weil, Gotshal & Manges. Wsparcie komunikacyjne zapewnia agencja MakMedia Group.

O Cognor Holding S.A.

Cognor Holding S.A. od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie Cognor Holding S.A. jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

Źródło: Spółka, #COG

Ostatnie wiadomości