DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Robyga w wezwaniu po 3,55 zł za akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2017, 13:04

DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Robyga w wezwaniu po 3,55 zł za akcję

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ zalecają sprzedaż akcji Robyga w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisition Ltd po 3,55 zł za akcję, wynika z raportu domu maklerskiego.

"Zalecamy sprzedaż  akcji w wezwaniu (w konsekwencji obniżamy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną do sprzedaj (poprzednio kupuj) i krótkoterminową  relatywną (do rynku) do neutralnie (poprzednio przeważaj). Jednakże premia za kontrolę (6% względem naszej wyceny) wydaje się niewielka zważywszy na oczekiwane mocne przyszłe zyski spółki oraz w perspektywie wypłatę dywidendy (na poziomie dwucyfrowej dywidendy z poprzednich 2 lat, wg naszych szacunków)"

czytamy w raporcie.

W piątek około godziny 12:40 kurs akcji Robyg wynosił 3,5 zł po spadku o 0,28% wobec ostatniego zamknięcia.

"Brytyjski Bricks Acquisitions Limited, kontrolowany przez Goldman Sachs International, ogłosi wezwanie na akcje Robyga po cenie 3,55 zł za akcję. Wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkiem objęcia zapisami minimalnej liczby akcji wynoszącej 66% ogólnej liczby akcji spółki (tj. 191 004 791 akcji). Ponadto wezwanie uzależnione jest od otrzymania bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji lub upływ ustawowego terminu, w którym taka zgoda powinna być wydana oraz podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej spółki, powołującej w skład rady nadzorczej spółki 3 kandydatów wskazanych przez inwestora, ze skutkiem od dnia nabycia co najmniej 51% łącznej liczby akcji przez inwestora w ramach wezwania"

przypomniano w raporcie.

Podpisanie umowy kończy proces poszukiwania inwestora strategicznego rozpoczęty przez spółkę w maju 2015 roku, dodano.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews), #ROB

Ostatnie wiadomości