Stelmet publikuje wstępne wyniki roku obrotowego 2016/17 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 gru 2017, 13:50

Stelmet publikuje wstępne wyniki roku obrotowego 2016/17

Grupa Stelmet, lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej w Europie, opublikowała wstępne wyniki za rok obrotowy 2016/17 (tj. za okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.). Przychody Grupy w tym okresie wyniosły ponad 538 mln zł, a EBITDA sięgnęła 57,6 mln zł.

W samym IV kwartale roku obrotowego, zakończonym 30 września 2017 r., Grupa Stelmet odnotowała wzrost przychodów o 2% rok do roku, do poziomu 113,4 mln zł. EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła w tym okresie 9,6 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

W IV kwartale roku obrotowego Grupa Stelmet obserwowała zatrzymanie trendu spadkowego przychodów ze sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej (DAO) na rynku brytyjskim, wynikającego z istotnego osłabienia się kursu funta brytyjskiego wobec złotego, jak i niższej wielkości sprzedaży na tym rynku w ujęciu wolumenowym. W ciągu całego roku obrotowego 2016/17 spadek przychodów Grupy Stelmet w Wielkiej Brytanii (wyrażonych w PLN) wyniósł niespełna 25% rok do roku. Dla porównania, po pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego spadek ten sięgał jeszcze około 28%.

W minionym roku obrotowym rosła sprzedaż DAO realizowana przez Grupę Stelmet na głównych rynkach Europy kontynentalnej. W ujęciu wolumenowym wzrost ten wyniósł niemal 11% w Niemczech i ponad 6% we Francji, a w ujęciu wartościowym (wyrażonym w PLN) sprzedaż na tych rynkach wzrosła o odpowiednio niemal 8% i 2%.

Przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży pelletu w ubiegłym roku obrotowym wzrosły o 21%.

Mimo dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży pelletu oraz rosnącej sprzedaży DAO na głównych rynkach Europy kontynentalnej, z uwagi na znaczny spadek sprzedaży na rynku brytyjskim w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/17, całoroczne przychody Grupy Stelmet w roku obrotowym 2016/17 były nieco niższe niż rok wcześniej i wyniosły 538,1 mln zł (wobec 567,3 mln zł rok wcześniej). EBITDA w roku obrotowym 2016/2017 wyniosła 57,6 mln zł (wobec 82,4 mln zł w roku obrotowym 2015/16), a zysk netto wyniósł 19,4 mln zł (67,5 mln zł rok wcześniej).

Na spadek wyniku netto, poza czynnikami wskazanymi powyżej, miały również wpływ w znacznej mierze wyższe koszty amortyzacji związanej z nowym zakładem w Grudziądzu oraz wyższe koszty finansowe związane z tą inwestycją. Ponadto, porównując rok do roku wynik netto Grupy Stelmet, należy uwzględnić utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z uruchomieniem zakładu MrGarden w specjalnej strefie ekonomicznej, które zwiększyło wynik IV kwartału roku obrotowego 2015/16.

„W ostatnim kwartale roku obrotowego 2016/17 zaobserwowaliśmy wyhamowanie negatywnego trendu w sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej na rynku brytyjskim. Proces restrukturyzacji związany z zamknięciem produkcji w Wielkiej Brytanii i przeniesieniem jej do Polski został praktycznie zakończony i jesteśmy dobrze przygotowani na czekające wyzwania kolejnego roku. Notujemy ponadto sukcesywne wzrosty sprzedaży w Europie kontynentalnej, co zwiększa też nasz udział rynkowy"

powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmet S.A.

„Czwarty kwartał roku obrotowego był również kolejnym okresem, w którym dynamicznie rosła sprzedaż pelletu. Sprzedaż w samym czwartym kwartale wzrosła o blisko 19% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku, a za cały rok obrotowy 2016/2017 wzrost ten wyniósł 21%. Osiągnęliśmy już praktycznie maksimum zdolności produkcyjnych naszego zakładu w Zielonej Górze"

powiedział Przemysław Bieńkowski, wiceprezes zarządu Stelmet S.A.

Jak wyjaśnił Piotr Leszkowicz, w IV kwartale roku obrotowego 2016/17 wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych w nowym zakładzie MrGarden w Grudziądzu, uruchomionym jesienią ubiegłego roku. Ma to przede wszystkim związek z całkowitym przeniesieniem do Polski produkcji realizowanej wcześniej w Wielkiej Brytanii.

Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał roku obrotowego 2016/17 zostaną opublikowane w dniu 19 stycznia 2018 r.

O Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 mln zł.

Źródło: Spółka, #STL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości