Cena w wezwaniu na 100% akcji Tarczyński S.A. została podniesiona do 12,60 PLN za akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2018, 09:06

Cena w wezwaniu na 100% akcji Tarczyński S.A. została podniesiona do 12,60 PLN za akcję

W dniu dzisiejszym EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna, należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński S.A. z 10,50 PLN za akcję do 12,60 PLN za akcję.

„Wsłuchaliśmy się w głos rynku i po serii spotkań z akcjonariuszami zdecydowaliśmy o podniesieniu ceny w wezwaniu do 12,60 PLN za akcję Tarczyński S.A. Nowa cena jest o 20% wyższa od poprzedniej. W świetle wyzwań stojących przed spółką w ciągu najbliższych kilku lat, o których spółka informowała w trakcie swojej dotychczasowej komunikacji z rynkiem, uważamy że proponowana przez nas ostateczna cena stanowi bardzo dobrą ofertę dla akcjonariuszy mniejszościowych”

mówi Dawid Tarczyński, dyrektor w EJT Investment S.à r.l., podmiocie wzywającym.

Wzywający zamierza skupić do 6.000.000 akcji spółki, reprezentujących 41,82%* ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 52,88% liczby akcji spółki Tarczyński S.A.

W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia przynajmniej progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Emitenta, a następnie wycofanie Spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zniesienia dematerializacji akcji. Warunek powinien się ziścić w terminie do 26 lutego 2018 r. włącznie.

EJT Investment S.à r.l. wraz z Elżbietą i Jackiem Tarczyńskimi są obecnie podmiotem dominującym i kontrolującym wobec spółki Tarczyński S.A. Obecnie posiadają oni 5.346.936 akcji Spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 8.346.936 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński S.A.

W dn. 15 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. podjęło uchwałę w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

„Rozwiązanie tzw. financial assistance (wsparcia finansowego), które zastosowaliśmy jako podmiot wzywający i kontrolujący w stosunku do spółki, jest przewidziane przez przepisy prawa. Wszystkie etapy procesu zostały odpowiednio wcześniej ogłoszone i poddane głosowaniu na walnym zgromadzeniu. Ponadto Spółka za udzielenie wsparcia otrzymuje od wzywającego odpowiednie, rynkowe wynagrodzenie”

wyjaśnia Dawid Tarczyński.

„EJT Investment traktuje nabycie akcji Tarczyński S.A. jako długoterminową, rodzinną inwestycję strategiczną. Celem wezwania ogłoszonego przez EJT jest skupienie akcji i zdjęcie spółki z GPW. Spółka Tarczyński S.A. ma w planach intensyfikację wydatków inwestycyjnych związanych z planami rozwoju nowych produktów i zwiększaniem mocy produkcyjnych, szczególnie związanych z rozwojem małych form pakowania oraz asortymentów strategicznych dla Spółki, gdzie szczególnie borykamy się z problemem tzw. „wąskiego gardła”. Zbliżamy się już do maksimum mocy na niektórych etapach procesu produkcyjnego, a obecny model konkurowania na rynku i wymagania stawiane przez sieci zmuszają nas do zwiększenia elastyczności produkcji, to warunek krytyczny”

mówi Dawid Tarczyński.

„Inwestycje w spółce będą prowadzone przy wykorzystaniu finansowania dłużnego, a okres zwrotu tych inwestycji jest relatywnie długi, dlatego wskaźniki zadłużenia mogą być bardzo wysokie i ograniczające możliwość wypłacania dywidendy przez spółkę Tarczyński S.A. Odpowiedź w wezwaniu daje inwestorom możliwość całościowego wyjścia z inwestycji, co w innym przypadku byłoby bardzo trudne ze względu na niską płynność akcji spółki. Rodzina Tarczyńskich nie zamierza w przyszłości odsprzedawać akcji spółki innemu inwestorowi. To w pełni polska firma założona 27 lat temu i chcemy aby taką pozostała”

podsumowuje Dawid Tarczyński.

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz Domu Maklerskiego BZ WBK. Zapisy na Akcje w Wezwaniu są przyjmowane w dniach 30 stycznia - 28 lutego 2018.

Tarczyński S.A. to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku Spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #TAR

Ostatnie wiadomości