Maxima Grupe przedłużyła zapisy w wezwaniu na Emperię do 16 marca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lut 2018, 09:26

Maxima Grupe przedłużyła zapisy w wezwaniu na Emperię do 16 marca

Maxima Grupe przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Emperię Holding do 16 marca, podał wzywający. Zapisy miały trwać do 21 lutego.

"W związku z upływem terminu na otrzymanie decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w dniu dzisiejszym, niniejszym informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r. przez Maxima Grupe, UAB z siedzibą w Wilnie, Litwa (wzywający) za pośrednictwem mBank S.A. do 16 marca 2018 r., o czas niezbędny do otrzymania decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców wskazanego w pkt. 29 wezwania, tj. uzyskania przez wzywającego od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (i) bezwarunkowej zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką […] albo; (ii) warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką w rozumieniu ustawy antymonopolowej pod warunkiem, że warunki wskazane przez organ antymonopolowy w tej decyzji nie będą obligować wzywającego do zbycia więcej niż 15 lokalizacji zarządzanych przez spółki z grupy kapitałowej spółki lub podmioty w Polsce powiązane z wzywającym albo; (iii) upływu - po złożeniu wniosku do organu antymonopolowego - terminu wskazanego w ustawie antymonopolowej, w jakim organ antymonopolowy powinien wydać decyzję, o której mowa w pkt (i) albo (ii)"

czytamy w komunikacie.

Przewidywanym przez Maxima Grupe nowym terminem na otrzymanie decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców jest 14 marca 2018.

"W przypadku nieotrzymania tej decyzji we wskazanym terminie, nowy termin przyjmowania zapisów w wezwaniu może ulec kolejnemu wydłużeniu o czas niezbędny do otrzymania decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, (jednokrotnie lub wielokrotnie), lecz maksymalnie do 12 kwietnia 2018 r."

czytamy dalej.

W związku z wydłużeniem terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu zmianie ulega także przewidywany dzień transakcji na GPW - obecnie wyznaczono go na 21 marca 2018 roku, a także przewidywany dzień rozliczenia transakcji przed KDPW - 22 marca 2018 roku.

"Warunki wskazane w niniejszym wezwaniu powinny ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. 16 marca 2018 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów nie zostanie wydłużony lub skrócony na zasadach wskazanych w pkt. 11 niniejszego wezwania"

podsumowano w informacji.

W połowie stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Maxima Grupe kontroli nad Emperią - właścicielem sieci sklepów Stokrotka.

Maxima Grupe złożyła do Urzędu wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad Emperia Holding 29 listopada ub. r.

24 listopada 2017 r. Maxima Grupe ogłosiła wezwanie na 12 342 027 akcji zwykłych Emperia Holding, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu, po cenie w wysokości 100 zł za akcję. Zapisy rozpoczęły się 14 grudnia i miały trwać do 21 lutego 2018 r.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. Jest właścicielem m.in. sieci detalicznej Stokrotka.

Maxima należy do grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w różnych branżach (sprzedaż detaliczna, nieruchomości, produkcja żywności itp.), głównie na rynku litewskim, łotewskim i estońskim, przy czym prowadzi również działalność w Bułgarii, Polsce, Hiszpanii oraz w kilku innych państwach, głównie z UE. Grupa prowadzi dwie sieci supermarketów w Polsce (Aldik i Sano).

(ISBnews), #EMP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości