Strata netto Agory wyniosła 73,5 mln zł w IV kw. 2017 wobec zysku rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 mar 2018, 09:13

Strata netto Agory wyniosła 73,5 mln zł w IV kw. 2017 wobec zysku rok wcześniej

Agora odnotowała 73,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Skonsolidowany zysk netto bez odpisów wyniósł 16,6 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 12,4 mln zł zysku rok wcześniej. 

Strata operacyjna wyniosła 74,2 mln zł wobec 24,7 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 330,4 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 340,3 mln zł rok wcześniej.

"Łączne przychody Grupy Agora wyniosły 330,4 mln zł. Najbardziej wzrosły wpływy ze sprzedaży biletów do kin - o 10,3% do kwoty 66,6 mln zł oraz przychody ze sprzedaży barowej - o 10,8% do 24,7 mln zł. W 4. kw. 2017 r. w kinach sieci Helios zakupiono blisko 3,6 mln biletów, czyli o 8% więcej niż w IV kw. 2016 r. W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła ponad 16,3 mln i zwiększyła się o 5,0%1. Na wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży barowej wpłynęły: wyższa frekwencja w kinach oraz wyższe niż przed rokiem średnie ceny w barach kinowych"

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zwiększyły się również wpływy grupy ze sprzedaży usług reklamowych, które stanowiły 167,6 mln zł. Były one wyższe w segmentach Internet oraz Film i Książka. W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe utrzymały się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2016 r., natomiast w segmentach Prasa oraz Radio były niższe, podano także. 

W całym 2017 r. spółka miała 83,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 165,5 mln zł w porównaniu z 1 198,4 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowany zysk netto bez odpisów wyniósł 9,6 mln zł w 2017 r. wobec 12,1 mln zł straty rok wcześniej. 

"W IV kw. 2017 r. EBITDA grupy wyniosła 43,1 mln zł, natomiast w całym 2017 r. wzrosła o 2,5% do kwoty 118,9 mln zł. Od IV kw. 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez spółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych"

czytamy także w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 68,12 mln zł wobec 52,75 mln zł straty rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez większość naszych biznesów w 2017 r. W segmencie Film i Książka zamknęliśmy miniony rok dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysków. Zrealizowaliśmy wiele świetnych projektów filmowych, książkowych i muzycznych oraz utrzymaliśmy wysokie tempo rozbudowy sieci kin Helios. W dwucyfrowym tempie urosły również zyski segmentów Radio i Reklama Zewnętrzna - i były to wyniki najlepsze w historii"

skomentował prezes Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie.

"Szczególną uwagę chciałbym jednak zwrócić na postępy w zmianie modelu biznesowego segmentu Prasa, który imponująco poprawił wyniki finansowe i osiągnął rekordową liczbę blisko 133 tys. aktywnych płatnych prenumerat 'Gazety Wyborczej' na koniec grudnia 2017 r. Z takim rezultatem 'Gazeta Wyborcza' wyrasta na jednego z liderów cyfrowej transformacji prasy w Europie"

dodał prezes.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews), #AGO

Ostatnie wiadomości