Asseco SEE rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 mar 2018, 14:18

Asseco SEE rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, poinformowała spółka.

"Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe informuje, iż będzie rekomendował radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w 2018 r. na poziomie 0,52 zł na jedną akcję spółki, z zysku netto spółki osiągniętego w 2017 roku oraz z kapitału rezerwowego spółki"

czytamy w komunikacie.

Asseco SEE odnotowało 54,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 19,83 mln zł wobec 19 tys. zł zysku rok wcześniej. 

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #ASE

Ostatnie wiadomości